Vytvorené: 02. 04. 2020 Tlačiť

Pri postupe výberu vhodného snímača (senzora) je potrebné zohľadniť niekoľko aspektov, ktoré je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:
• charakteristika potrebnej informácie,
• analýza zariadenia, resp. prípravku,
• definícia požadovaných presností a výstupných informácií,
• výber typu snímača podľa vhodnosti,
• cenová relácia a spoľahlivosť snímača,
• posúdenie kompatibility snímačov,
• zohľadnenie ďalších možností rozšírenia a podobne. 

 • Charakteristika potrebnej informácie

Pri výbere snímača je potrebné ako prvé dostatočne charakterizovať informácie ktoré požadujeme aby výsledný systém s navrhovaným snímačom dokázal sledovať a spracovať.

 • Analýza zariadenia, resp. prípravku

Je potrebné analyzovať dané zariadenie, prípravok alebo inú časť montážneho pracoviska, na ktorom bude umiestnený predpokladaný snímač. Ide hlavne o možnosti umiestnenia a upevnenia tak, aby snímač nebol prekážkou iným procesom pri montáži a zároveň aby bol dostatočne blízko sledovaných objektov

 • Definícia požadovaných presností a výstupných informácií

Na základe požiadaviek je potrebné zohľadniť pri výbere snímača jeho presnosť a rozsah a tiež požadované výstupné signály pre ďalšie spracovanie v systéme (analógové, alebo binárne výstupné signály)

 • Výber typu snímača podľa vhodnosti

Každú fyzikálnu veličinu je možné snímať niekoľkými spôsobmi (indukčné, optické, magnetické, kapacitné snímače). Každý zo spôsobov snímania má pre dané podmienky určité výhody a nevýhody, preto je potrebné zohľadniť všetky okolnosti a uskutočniť výber snímača s maximálne vhodnými vlastnosťami pre danú aplikáciu.

 • Cenová relácia a spoľahlivosť snímača

Existuje veľké množstvo výrobcov snímačov s rôznymi cenovými reláciami a s tým súvisiacimi kvalitatívnymi parametrami ako sú spoľahlivosť, životnosť, spotreba a podobne.

Je potrebné preto zohľadniť aj tieto parametre a primerane ich prispôsobiť potrebám danej aplikácie na montážnom pracovisku, aby bola efektívne vyvážená životnosť, servis a celkové prevádzkové náklady kompletného systému.

 • Posúdenie kompatibility snímačov

Každé montážne pracovisko môže obsahovať množstvo snímačov s rozličnými vlastnosťami a parametrami. Aby bol celkový systém analýzy pracoviska spoľahlivý, je potrebné zabezpečiť snímače s čo najvyššou kompatibilitou.

Snímače by mali byť vyberané s približne rovnakými parametrami výstupných signálov, aby nebola potreba prispôsobovania signálov prevodníkmi a inými zariadeniami. Tiež je vhodné kombinovať snímače s rovnakým typom mechanického prevedenia a montáže pre prípad servisu.

 • Zohľadnenie ďalších možností rozšírenia a podobne

Ak ide o pracoviská, kde je potenciálny predpoklad zmeny, prípadne rozšírenia výroby alebo montáže, je potrebné zohľadňovať pri výbere snímačov a ich zapojení aj tieto možnosti.

Často sa zvyknú snímačové systémy zapájať do takzvaných zberníc. Je to veľmi efektívny spôsob pripojenia, pretože nevyžaduje montáž kabeláže ku každému snímaču samostatne. Rozšírenie a modifikácia takto zapojeného systému snímačov je konštrukčne jednoduchšie a časovo menej náročné.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady