Vytvorené: 18. 04. 2020 Tlačiť

Pojem logistika je odvodený od gréckeho základu slova logos, čo v preklade znamená rozum, počínanie.

Systematickej pozornosti sa však logistike dostáva až po Druhej svetovej vojne, pretože efektívnemu riešeniu logistických operácií, napríklad vylodeniu v Normandii, sa pripisoval významný podiel na víťazstve spojeneckých vojsk.

 

 

Hlavné úlohy (funkcie) logistiky:

 • skracovanie času dodávok,
 • znižovanie logistických nákladov,
 • zvyšovanie kvality logistických služieb.

Cieľom logistiky je zabezpečiť, aby správny zákazník dostal v správnom čase a na správnom mieste správnej tovar alebo službu v správnej kvalite a správnom množstve. To všetko pri vynaložení primeraných nákladov.

Definície logistiky:

Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá optimálnou koordináciou, zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale aj tokov informácií a financií (v podnikovej ekonómii z hľadiska uspokojenia zákazníka pri vynaložení primeraných prostriedkov).

Logistika predstavuje netechnologické výrobné a obehové procesy – zaoberá sa metódami riadenia a analytickými technikami v oblasti dopravy, logistiky a zásob a úzko súvisí s plánovaním. Ide o riadenie dopravných a skladovacích činností organizácie, ktoré zahŕňa riadenie materiálových, informačných a finančných tokov tak, aby boli uspokojené požiadavky zákazníka.  

Definícia logistiky podľa Európskej logistickej asociácie:

Organizovanie, plánovanie, riadenie a výkon tokov začínajúc vývojom a nákupom, končiac výrobou a distribúciou podľa objednávky finálneho zákazníka tak, aby boli splnené všetky požiadavky trhu pri minimálnych nákladoch a minimálnych kapitálových výdavkoch.

Jůnemann definoval logistiku nasledovne:

Logistika predstavuje všetky činnosti, ktoré skúmajú, plánujú a optimalizujú logistické procesy, ktoré sa zaoberajú operáciami dopravy, manipulácie a ukladaním materiálu, osobami, informáciami a energiami. V logistickom procese sú „objekty“ transformované z východiskového do konečného stavu, pričom sa mení aspoň jedna zo systémových veličín ako čas, miesto, množstvo, druh, pričom nedochádza k nežiaducej zmene vlastností objektov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady