Podnik, zisk, celkové výnosy, cena, celkové náklady, strata, práva a povinnosti podnikov, obchodný názov, nadobúdanie majetku, zamestnávanie pracovníkov :)

Vytvorené: 18. 04. 2020 Tlačiť

Už sme hovorili, že cieľom podnikania je dosiahnuť zisk. V podmienkach podniku to znamená zväčšiť kapitál. To podnik môže dosiahnuť len vtedy, ak svojou činnosťou, výrobou výrobkov alebo poskytovaním služieb, uspokojuje potreby ľudí. Pritom sa usiluje za predané výrobky a služby získať viac peňazí, ako potreboval na ich výrobu. Tento prebytok tvorí zisk z podnikania. Cieľom každej podnikateľskej činnosti je dosiahnuť čo najvyšší zisk.

Zisk podniku je rozdiel medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi.

Celkové výnosy podniku predstavujú peniaze, ktoré podnik získa predajom výrobkov a služieb (výrobky totiž nestačí len vyrobiť, treba ich aj predať). Výška výnosov závisí od množstva predaných výrobkov (poskytnutých služieb) a cien, za ktoré sa predali.

Ak by sme mali zjednodušene definovať cenu výrobku, tá sa skladá z nákladov na jeho výrobu a zisku podniku, ktorý pripadá na jeden výrobok.

Celkové náklady podniku vyjadrujú, koľko peňazí stála výroba výrobkov a služieb. Závisia od množstva a cien nakupovaných vstupov (materiál, energia, mzdy, nájomné, stroje...) a spôsobu ich využívania (technologické postupy). Zisk dosahujú podniky, ktoré dobre hospodária, teda majú výnosy vyššie ako náklady.

Ak podnik zle hospodári a jeho výnosy sú nižšie ako náklady, výsledkom jeho hospodárenia je strata.

Každý podnik (podnikateľ) má právo, ale aj povinnosť používať obchodný názov, ktorý slúži na odlíšenie jednotlivých podnikov.

Ako budúcich podnikateľov vás určite poteší skutočnosť, že zákon umožňuje podnikom nadobúdať majetok v neobmedzenom rozsahu a zamestnávať neobmedzený počet pracovníkov.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady