ABC metóda, skupiny zásob A, B, C :)

Ako zorganizovať sklad, 10 tipov pre poriadok vo vašom sklade :)

Automatická identifikácia :)

Časová norma zásob :)

Celková zásoba, technologická zásoba, príležitostná zásoba, bežná zásoba, maximálna zásoba, minimálna zásoba, priemerná bežná zásoba, poistná zásoba, dodávkový cyklus :)

Celkové náklady, náklady na udržiavanie zásob :)

Certifikácia :)

Čiarový kód jednoducho :)

Ciele podniku :)

Činnosti pri tvorbe materiálového toku, logistické činnosti, logistický systém :)

Doba obratu v dňoch :)

Dodací list podrobne :)

Dohoda a nákladný list CMR :)

Doklad z elektronickej (ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) :)

Doklady pri evidencii zásob :)

Doklady vystavené odberateľom, doklady vystavené dodávateľom :)

Doprava a preprava, prínos miesta, prínos času, faktory ktoré ovplyvňujú prepravné náklady :)

Doprava, preprava, dopravca, zasielateľ (špeditér), prepravca :)

Druhy podnikovej logistiky, nákupná a zásobovacia logistika, výrobná logistika, distribučná logistika, manažment výroby a logistiky :)

Druhy skladov, kryté sklady, polokryté, otvorené a špeciálne, iné delenie skladov :)

Elektronická výmena dát (Electronic Data Intercharge, EDI) :)

Elektronické čítačky kódov (snímače, terminály), mobilné terminály :)

Evidencia zásob, inventarizácia, doklady pri evidencii, príjme, uložení a výdaji zásob :)

Faktúra inak :)

Faktúra podrobne :)

Funkcie skladovania :)

Hodnotenie úžitkových vlastností :)

Identifikácia :)

Identifikácia všeobecne :)

Identifikácia výrobku podľa čiarového kódu (Europeanarticlenumbering, EAN) :)

Identifikačné čísla, logistická etiketa GS1 :)

Informácia :)

Informačná infraštruktúra :)

Informačná logistika :)

Informačný systém :)

Informačný tok :)

Inventarizácia :)

Inventúra, fyzická, dokladová, kombinovaná, pokladničné skontro :)

Jednotný colný doklad :)

Kritériá používané pri klasifikácii podnikov :)

Kros, ALFA plus – jednoduché účtovníctvo :)

Logistická komunikácia, zdroje logistickej databázy pre rozhodovaciu činnosť, cyklus vybavenia objednávky :)

Logistické náklady :)

Logistický informačný systém :)

Logistický informačný systém (ako súčasť celkového informačného systému) :)

Logistika, fyzické toky, informačné toky, zásobovacie činnosti :)

Logistika, model 7S logistiky :)

Ľudský kapitál :)

Manipulácia s materiálom :)

Manipulácia s vráteným tovarom :)

Manipulácia so zásobami :)

Metóda XYZ, X materiály, Y materiály, Z materiály :)

Metodológia 5S (5Z), palety, regály, paletové kontajnery :)

Metódy automatickej identifikácie :)

Metódy oceňovania materiálu pri výdaji, metóda váženého aritmetického priemeru, metóda FIFO, metóda LIFO :)

Metódy vedenia evidencie zásob, metódy vizuálnej kontroly, metódy písomných záznamov, metódy počítačového spracovania :)

Najdôležitejšie prvky informačných technológií, ktoré vstupujú do logistiky :)

Nákladové väzby v logistickom systéme :)

Náklady :)

Nákupná činnosť :)

Norma spotreby materiálu :)

Norma zásob :)

Normalizácia :)

Normatív zásob :)

Obal a balenie :)

Obchodná spoločnosť, typy obchodných spoločností, likvidácia, imanie, obchodný register, štatutárny orgán :)

Objednávka podrobne :)

Obstaranie tovaru – nákup :)

Ochranná známka :)

Optimalizačné problémy logistiky (logistické nedostatky) :)

Optimálna zásoba :)

Písomnosti pri nedodržaní kúpnej zmluvy :)

Plán zásobovania :)

Počet obrátok :)

Podnik, hmotné a nehmotné zložky podnikania, výrobný podnik a jeho základné funkcie :)

Podnik, zisk, celkové výnosy, cena, celkové náklady, strata, práva a povinnosti podnikov, obchodný názov, nadobúdanie majetku, zamestnávanie pracovníkov :)

Pojem logistika, úlohy (funkcie) a cieľ logistiky, definície :)

Požiadavky na informačný systém z hľadiska logistiky :)

Práca :)

Právne zabezpečenia dodávky :)

Preprava :)

Prevádzkareň (prevádzka) :)

Prevzatie dodávky :)

Priemerná denná spotreba :)

Prieskum trhu :)

QR kód jednoducho :)

Reklamácia podrobne :)

Rentabilita (ziskovosť) zásob :)

Riadenie stavu zásob, hladinový systém, minimálna a maximálna zásoba :)

Riadenie stavu zásob, rentabilita (ziskovosť) prostredníctvom zásob, klasifikácia zásob podľa účelu, priemerná zásoba, model nákladov na udržanie zásob, obrátka zásob :)

Riadenie výrobných zásob :)

Sklad :)

Skladník (pracovník skladu) :)

Skladovanie :)

Skladovanie (skladovací proces), riadenie zásob, umiestnenie skladu :)

Skladovanie zásob :)

Skladovanie zásob v skratke :)

Skladové hospodárstvo, členenie, súčasti :)

Skladové hospodárstvo, skladové hospodárstvo v podniku :)

Skladové karty, kniha skladových kariet, typy skladových kariet :)

Skladový referent :)

Skúšobníctvo :)

Spätná logistika :)

Spôsoby obstarávania zásob, náhodné, skladové a bezskladové obstarávanie :)

Spôsoby predchádzania poškodzovaniu výrobkov :)

Spracovanie návrhov na optimalizáciu vybraných výrobných a logistických procesov :)

Stála prevádzkareň :)

Stanovenie (výber) miesta výroby a skladovania :)

Systémy čiarového kódu, použitie a výhody čiarových kódov :)

Systémy rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID), tagy, čítacie zariadenia, EPC kód, použitie :)

Technické normy :)

Technické predpisy :)

Termín dodávky :)

Tovar jednoducho :)

Tovar, výrobok, úžitková hodnota, výmenná hodnota :)

Tovaroznalectvo :)

Typy skladov podľa organizačného systému :)

Učtáreň :)

Údaj, informácie :)

Ukazovatele hospodárenia so zásobami :)

Urgencia :)

Uskutočnenie dodávky :)

Útvar zásobovania (nákupu) :)

Úžitková hodnota :)

Úžitkové vlastnosti :)

Vplyvy pôsobiace na kvalitu tovaru :)

Vybavenie skladov, systémy pre uskladnenie materiálu, manipulačné a prepravné mechanické zariadenia, manipulačné a prepravné prostriedky :)

Výber vhodného dodávateľa :)

Výdavkový a príjmový pokladničný doklad :)

Vyhlásenie o zhode :)

Výroba tovarov a služieb, výroba, vstupy (input), transformácia, výstupy (output) :)

Výrobné podniky :)

Zákaznícky servis :)

Zákaznícky servis a jeho zamestnanec :)

Zákaznícky servis inak :)

Zaplatenie dodávky :)

Zasielateľský podnik :)

Zásobovanie, ciele zásobovania, útvar zásobovania, zásobovacie činnosti :)

Zásoby nakupované, výrobkové, základný materiál, suroviny, pomocný materiál, obaly, technologické materiály a náhradné diely, nakupovaný tovar, zvieratá :)

Zásoby vlastnej výroby, nedokončené výrobky, polovýrobky, polotovary vlastnej výroby, výrobky, tovar v predajniach :)

Zásoby, obežný majetok, význam zásob, členenie a oceňovanie zásob :)

Združená prevádzkareň :)

Zelená logistika (green logistics, ekologická logistika, ecological logistics, environmentálna logistika) :)

Značka zhody :)

Zodpovednosť za kvalitu výrobkov :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady