ABC metóda, skupiny zásob A, B, C :)

Ako zorganizovať sklad, 10 tipov pre poriadok vo vašom sklade :)

Automatická identifikácia :)

Časová norma zásob :)

Celková zásoba, technologická zásoba, príležitostná zásoba, bežná zásoba, maximálna zásoba, minimálna zásoba, priemerná bežná zásoba, poistná zásoba, dodávkový cyklus :)

Celkové náklady, náklady na udržiavanie zásob :)

Certifikácia :)

Čiarový kód jednoducho :)

Ciele podniku :)

Činnosti pri tvorbe materiálového toku, logistické činnosti, logistický systém :)

Doba obratu v dňoch :)

Dodací list podrobne :)

Dohoda a nákladný list CMR :)

Doklad z elektronickej (ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) :)

Doklady pri evidencii zásob :)

Doklady vystavené odberateľom, doklady vystavené dodávateľom :)

Doprava a preprava, prínos miesta, prínos času, faktory ktoré ovplyvňujú prepravné náklady :)

Doprava, preprava, dopravca, zasielateľ (špeditér), prepravca :)

Druhy podnikovej logistiky, nákupná a zásobovacia logistika, výrobná logistika, distribučná logistika, manažment výroby a logistiky :)

Druhy skladov, kryté sklady, polokryté, otvorené a špeciálne, iné delenie skladov :)

Elektronická výmena dát (Electronic Data Intercharge, EDI) :)

Elektronické čítačky kódov (snímače, terminály), mobilné terminály :)

Evidencia zásob, inventarizácia, doklady pri evidencii, príjme, uložení a výdaji zásob :)

Faktúra inak :)

Faktúra podrobne :)

Funkcie skladovania :)

Hodnotenie úžitkových vlastností :)

Identifikácia :)

Identifikácia všeobecne :)

Identifikácia výrobku podľa čiarového kódu (Europeanarticlenumbering, EAN) :)

Identifikačné čísla, logistická etiketa GS1 :)

Informácia :)

Informačná infraštruktúra :)

Informačná logistika :)

Informačný systém :)

Informačný tok :)

Inventarizácia :)

Inventúra, fyzická, dokladová, kombinovaná, pokladničné skontro :)

Jednotný colný doklad :)

Kritériá používané pri klasifikácii podnikov :)

Kros, ALFA plus – jednoduché účtovníctvo :)

Logistická komunikácia, zdroje logistickej databázy pre rozhodovaciu činnosť, cyklus vybavenia objednávky :)

Logistické náklady :)

Logistický informačný systém :)

Logistický informačný systém (ako súčasť celkového informačného systému) :)

Logistika, fyzické toky, informačné toky, zásobovacie činnosti :)

Logistika, model 7S logistiky :)

Ľudský kapitál :)

Manipulácia s materiálom :)

Manipulácia s vráteným tovarom :)

Manipulácia so zásobami :)

Metóda XYZ, X materiály, Y materiály, Z materiály :)

Metodológia 5S (5Z), palety, regály, paletové kontajnery :)

Metódy automatickej identifikácie :)

Metódy oceňovania materiálu pri výdaji, metóda váženého aritmetického priemeru, metóda FIFO, metóda LIFO :)

Metódy vedenia evidencie zásob, metódy vizuálnej kontroly, metódy písomných záznamov, metódy počítačového spracovania :)

Najdôležitejšie prvky informačných technológií, ktoré vstupujú do logistiky :)

Nákladové väzby v logistickom systéme :)

Náklady :)

Nákupná činnosť :)

Norma spotreby materiálu :)

Norma zásob :)

Normalizácia :)

Normatív zásob :)

Obal a balenie :)

Obchodná spoločnosť, typy obchodných spoločností, likvidácia, imanie, obchodný register, štatutárny orgán :)

Objednávka podrobne :)

Obstaranie tovaru – nákup :)

Ochranná známka :)

Optimalizačné problémy logistiky (logistické nedostatky) :)

Optimálna zásoba :)

Písomnosti pri nedodržaní kúpnej zmluvy :)

Plán zásobovania :)

Počet obrátok :)

Podnik, hmotné a nehmotné zložky podnikania, výrobný podnik a jeho základné funkcie :)

Podnik, zisk, celkové výnosy, cena, celkové náklady, strata, práva a povinnosti podnikov, obchodný názov, nadobúdanie majetku, zamestnávanie pracovníkov :)

Pojem logistika, úlohy (funkcie) a cieľ logistiky, definície :)

Požiadavky na informačný systém z hľadiska logistiky :)

Práca :)

Právne zabezpečenia dodávky :)

Preprava :)

Prevádzkareň (prevádzka) :)

Prevzatie dodávky :)

Priemerná denná spotreba :)

Prieskum trhu :)

QR kód jednoducho :)

Reklamácia podrobne :)

Rentabilita (ziskovosť) zásob :)

Riadenie stavu zásob, hladinový systém, minimálna a maximálna zásoba :)

Riadenie stavu zásob, rentabilita (ziskovosť) prostredníctvom zásob, klasifikácia zásob podľa účelu, priemerná zásoba, model nákladov na udržanie zásob, obrátka zásob :)

Riadenie výrobných zásob :)

Sklad :)

Skladník (pracovník skladu) :)

Skladovanie :)

Skladovanie (skladovací proces), riadenie zásob, umiestnenie skladu :)

Skladovanie zásob :)

Skladovanie zásob v skratke :)

Skladové hospodárstvo, členenie, súčasti :)

Skladové hospodárstvo, skladové hospodárstvo v podniku :)

Skladové karty, kniha skladových kariet, typy skladových kariet :)

Skladový referent :)

Skúšobníctvo :)

Spätná logistika :)

Spôsoby obstarávania zásob, náhodné, skladové a bezskladové obstarávanie :)

Spôsoby predchádzania poškodzovaniu výrobkov :)

Spracovanie návrhov na optimalizáciu vybraných výrobných a logistických procesov :)

Stála prevádzkareň :)

Stanovenie (výber) miesta výroby a skladovania :)

Systémy čiarového kódu, použitie a výhody čiarových kódov :)

Systémy rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID), tagy, čítacie zariadenia, EPC kód, použitie :)

Technické normy :)

Technické predpisy :)

Termín dodávky :)

Tovar jednoducho :)

Tovar, výrobok, úžitková hodnota, výmenná hodnota :)

Tovaroznalectvo :)

Typy skladov podľa organizačného systému :)

Učtáreň :)

Údaj, informácie :)

Ukazovatele hospodárenia so zásobami :)

Urgencia :)

Uskutočnenie dodávky :)

Útvar zásobovania (nákupu) :)

Úžitková hodnota :)

Úžitkové vlastnosti :)

Vplyvy pôsobiace na kvalitu tovaru :)

Vybavenie skladov, systémy pre uskladnenie materiálu, manipulačné a prepravné mechanické zariadenia, manipulačné a prepravné prostriedky :)

Výber vhodného dodávateľa :)

Výdavkový a príjmový pokladničný doklad :)

Vyhlásenie o zhode :)

Výroba tovarov a služieb, výroba, vstupy (input), transformácia, výstupy (output) :)

Výrobné podniky :)

Zákaznícky servis :)

Zákaznícky servis a jeho zamestnanec :)

Zákaznícky servis inak :)

Zaplatenie dodávky :)

Zasielateľský podnik :)

Zásobovanie, ciele zásobovania, útvar zásobovania, zásobovacie činnosti :)

Zásoby nakupované, výrobkové, základný materiál, suroviny, pomocný materiál, obaly, technologické materiály a náhradné diely, nakupovaný tovar, zvieratá :)

Zásoby vlastnej výroby, nedokončené výrobky, polovýrobky, polotovary vlastnej výroby, výrobky, tovar v predajniach :)

Zásoby, obežný majetok, význam zásob, členenie a oceňovanie zásob :)

Združená prevádzkareň :)

Zelená logistika (green logistics, ekologická logistika, ecological logistics, environmentálna logistika) :)

Značka zhody :)

Zodpovednosť za kvalitu výrobkov :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady