Vytvorené: 22. 04. 2020 Tlačiť

Dodací list predstavuje dokument, ktorý podnikatelia využívajú najmä pre kontrolu pohybu tovaru, avšak nie je vyžadovaný zákonom. Ako je to napríklad v prípade faktúry.

Význam dodacieho listu

Tento doklad využívajú najmä podnikatelia pôsobiaci v oblasti predaja a výroby. Slúži ako potvrdenie o odovzdaní a prijatí tovaru v stanovenom množstve, druhu či kvalite. Fyzicky sa prikladá k dodávke a je vhodný hlavne na evidenciu skladových zásob. Vystavuje sa v dvoch vyhotoveniach. Originál dodacieho listu by mal patriť strane, ktorá za tovar platí. Druhý dodací list potvrdzuje príjemca ako potvrdenie o prevzatí a posiela ho späť k odosielateľovi. Dodací list neslúži ako faktúra, ale je jej doplnkom.

Náležitosti dodacieho listu

Vystavený dodací list sa považuje za účtovný doklad iba v prípade, ak všetky spĺňa podmienky stanovené zákonom o účtovníctve 431/2002 Z. z.:

 • Označenie „Dodací list“,
 • Poradové číslo dodacieho listu (nie duplicitné),
 • Číslo faktúry, na ktorú je dodací list viazaný,
 • Časť „Dodávateľ“ - názov podniku, právna formy, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, podnikateľské účty, názvy bánk,
 • Časť „Odberateľ“ - názov podniku/Meno a priezvisko, Adresa, v prípade podniku IČO, DIČ, IČ DPH,
 • Dátum vyhotovenia dodacieho listu,
 • Dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • Obsah účtovného prípadu - podrobnejší opis produktov, sadzby a hodnoty DPH pokiaľ je podnik platcom DPH,
 • Peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá je zodpovedá za účtovný prípad v účtovnej jednotke + meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
 • Označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenie.

 

 

Dodací list inak

Niektoré podniky pri predaji vystavujú odberateľovi okrem faktúry aj dodací list, t.j. doklad potvrdzujúci dodanie tovaru alebo služby. Zákon neprikazuje dodací list vystavovať, preto nie je ani legislatívne definovaný jeho obsah.

Možno ho však považovať za účtovný doklad, a teda musí obsiahnuť nasledujúce náležitosti:

 • označenie “Dodací list”,
 • poradové číslo dodacieho listu,
 • číslo faktúry, na ktorú je dodací list viazaný,
 • označenie účastníkov – t.j. dodávateľa a odberateľa so všetkými identifikačnými údajmi,
 • dátum vyhotovenia dodacieho listu a dátum uskutočnenia dodávky,
 • podrobnejší opis produktov, ich výrobné čísla a podobne,
 • ak je podnik platcom DPH, tak aj sadzby a hodnoty DPH,
 • mernú jednotku, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva.

Ak váš odberateľ nevyžaduje dodací list a na faktúre sú uvedené všetky potrebné informácie o tovare, uveďte písomnú informáciu na faktúru „faktúra je zároveň aj dodacím listom“. Zjednodušíte si tak administratívny proces fakturácie.

 

 

Dodací list jednoducho

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady