Vytvorené: 04. 05. 2020 Tlačiť

Najviac chýb sa dopúšťajú podnikatelia pri vystavovaní faktúr. Mnohí z nich zabúdajú na zákonom povinné informácie, ktoré musí faktúra obsahovať. Ak ich nemá, porušuje sa tým zákon a podnikateľovi hrozí sankcia.

Faktúru definujeme ako daňový doklad, resp. účtovný doklad, ktorý vyjadruje vzťah medzi dvoma subjektmi – odberateľom (ktorý faktúru vystavuje) a dodávateľom (ktorý faktúru prijíma) z titulu predaja tovaru alebo služby.

Na základe toho rozlišujeme vystavenú (vydanú, odberateľskú) faktúru, ktorú vystavujeme ako podnikatelia našim odberateľom, a prijatú faktúru (došlú, dodávateľskú), ktorú sme prijali od svojho dodávateľa za dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Štruktúra faktúry nie je predpísaná, jednotlivé zákony však definujú náležitosti, ktoré musí obsahovať, a to konkrétne:

 • Obchodný zákonník,
 • Zákon o účtovníctve,
 • Zákon o dani z pridanej hodnoty.

Podľa obchodného zákonníka musí faktúra obsahovať:

 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
 • právnu formu právnickej osoby,
 • identifikačné číslo, ak je pridelené (IČO),
 • číslo zápisu v Obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov, uvádzať aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu.

V zmysle zákona o účtovníctve je potrebné na faktúrach uvádzať:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu (napr. Faktúra č. 2017001),
 • obsah účtovného prípadu – t.j. to čo je predmetom dodania (napríklad  Fakturujeme Vám opravu/predaj počítača),
 • označenie jeho účastníkov – kto je dodávateľom (podnikateľ, ktorý faktúru vystavuje) a kto je odberateľom (zákazník) spolu s ich identifikačnými údajmi,
 • údaj o cene za mernú jednotku, vyjadrenie množstva a celkovej ceny,
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu (faktúru je podnikateľ povinný vyhotoviť do 15 dní odo dňa dodania predmetu fakturácie,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu – tzv. deň dodania (dátum, kedy došlo k dodaniu tovaru, služby alebo prijatia platby).

Ak je podnikateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), príp. osobou registrovanou pre DPH, je povinný pri vystavovaní faktúr rešpektovať ustanovenia zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý prikazuje na faktúre uvádzať:

 • identifikačné čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) oboch zmluvných strán ( v prípade, že aj odberateľ je platca DPH),
 • dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum prijatia platby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotková cena bez dane, zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnená sadzba dane alebo oslobodenie od dane a výška dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,
 • v prípadoch, ktoré stanovuje zákon, je potrebné uvádzať na faktúrach aj jednotné slovné formulácie, napríklad „prenesenie daňovej povinnosti“ alebo „dodanie je oslobodené od dane“,
 • poradové číslo faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • ostatné slovné informácie v zmysle zákona o DPH.

Neznamená to však, že ak je podnikateľ platiteľom DPH, je povinný uvádzať na faktúrach iba náležitosti v zmysle zákona o DPH a ostatné povinné údaje (napríklad v zmysle Obchodného zákonníka) sa ho netýkajú. Práve naopak, musí na faktúre uviesť všetky zákonmi uvádzané povinné údaje, t.j. náležitosti v zmysle:

 • Obchodného zákonníka,
 • Zákona o účtovníctve aj
 • Zákona o DPH.

 


 

 

 

 

Faktúra jednoducho, Faktúra podrobne

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady