Riadenie stavu zásob, rentabilita (ziskovosť) prostredníctvom zásob, klasifikácia zásob podľa účelu, priemerná zásoba, model nákladov na udržanie zásob, obrátka zásob :)

Vytvorené: 18. 04. 2020 Tlačiť

Riadenie stavu zásob má za cieľ udržovať takú úroveň zásob, aby bola dosiahnutá vysoká úroveň zákazníckeho servisu pri súčasnom dosiahnutí prijateľných nákladov na udržovanie zásob, ktoré zahrňujú kapitál viazaný v zásobách, variabilné skladovacie náklady a náklady na obstarávanie tovaru.

Zásoby pre podnik predstavujú významnú zložku z hľadiska výrobného procesu, ale i značný majetok a viazanie prevádzkového kapitálu. Meradlom riadenia zásob je ich dopad na rentabilitu podniku. Nadmerné množstvo zásob môže znamenať znižovanie rentability v dvoch smeroch:

 • čistý zisk sa znižuje:
  • o hotovostné náklady spojené s udržiavaním zásob, napríklad poistenie,
  • o daňové odvody,
  • skladovaním,
  • morálnym zastaraním,
  • poškodením,
 • celkový majetok sa zvyšuje o:
  • čiastku viazanú v zásobách, čo znižuje obrátku majetku, nakoľko podnik nemôže investovať túto čiastku do iného produktívnejšieho majetku.

V oboch prípadoch dochádza k zníženiu výnosnosti čistého majetku.

Zvyšovať rentabilitu (ziskovosť) prostredníctvom zásob znamená uplatňovať také riadiace procesy, ktoré budú znižovať náklady a zvyšovať odbyt resp. predaj výrobnej produkcie. Efektívne vedené riadiace procesy zároveň zlepšia cash-flow podniku i návratnosť investícií.

Podnik v rámci svojho programu a orientácie na trh potrebuje mať a udržiavať určitú veľkosť zásob. Zásoby pre podnik sú zdrojom, ktorý napomáha:

 • realizovať technologický proces výroby bez prerušení,
 • tlmiť výkyvy v zásobovacom procese,
 • vyrovnáva dopyt a ponuku v dodávateľsko-odberateľských možnostiach,
 • dosahovať úspory založených z rozsahu výroby.

Zásoby je možné klasifikovať podľa účelu, pre ktoré sú udržiavané:

 • bežné (cyklické) zásoby – vznikajú na základe doplňovania predaných alebo vo výrobe spotrebovaných zásob. Odpovedajú množstvám, ktoré sú potrebné pre pokrytie dopytu,
 • zásoby na ceste – sú položky, ktoré sa nachádzajú na ceste z jednej lokality do druhej. Je možné považovať ich za súčasť bežných zásob, aj keď nie sú dostupné z hľadiska predaja alebo dodávky, kým nedorazia na miesto určenia,
 • poistné (vyrovnávacie) zásoby – sa v podniku udržujú nad rámec bežných zásob z dôvodov neistoty v dopyte, alebo v celkovej dobe doplnenia zásob.

Priemerná zásoba určitej skladovej položky, u ktorej existuje premenlivosť dopytu alebo celkovej doby doplnenia zásob = polovici objednaného množstva + poistná zásoba.

 • špekulatívne zásoby – sú udržiavané z iného dôvodu než pre uspokojovanie bežného dopytu. Príkladom je nákup materiálu vo väčšom objeme ako je z hľadiska výroby nutné pre získanie množstevných zliav, vzhľadom k predpokladanému rastu cien, či prípadného nedostatku tohto tovaru.

Bez ohľadu na dôvod držania zásob, by sa náklady na udržiavanie zásob mali porovnávať s realizovanými úsporami, alebo s nákladmi, ktorými sa vďaka držaniu zásob predišlo. Náklady na udržiavanie zásob sú len tie náklady, ktoré súvisia s výškou zásob na sklade. Tieto náklady možno vyjadriť v modeli jednotlivých nákladov na udržiavanie zásob.

 • Náklady kapitálu:
  • investície do zásob,
 • Náklady na služby:
  • poistenie,
  • dane,
 • Náklady na skladovacie priestory:
  • sklady v rámci výrobného závodu,
  • verejné sklady,
  • nájomné sklady,
  • sklady vlastnené podnikom,
 • Náklady rizika znehodnotenia zásob:
  • morálne opotrebovanie (zastaranie),
  • poistenie,
  • krádeže, straty,
  • premiestňovanie zásob.

Model nákladov na udržanie zásob

Dôležitým meradlom v oblasti riadenia zásob, je obrátka zásob. Ak má podnik vysoké zásoby a dochádza k zvyšovaniu obratu zásob vtedy dochádza i k zvýšeniu rentability. Tento vzťah treba brať ako dočasný a nevyhnutne spájať ho s ďalšími systémovými zmenami, ktoré naplnia kvalitu a úroveň zákazníckeho servisu.

Obrátku zásob možno hodnotiť po jednotlivých položkách i celého skladu. Je vyjadrením pomeru: ročný objem predaja v nákupných cenách/priemerná hodnota zásob.

Hodnotenie obratu zásob vyjadrenú číselnou veličinou je vhodné spájať s nákladmi na udržanie zásob. Informácie o obrátke zásob sú dôležité na určenie postupu pre znižovanie hladiny zásob. Jedná sa o určenie postupu ako optimalizovať zásoby.

Najvhodnejšími metódami pre znižovanie zásob sa osvedčujú:

 • viacstupňové plánovanie zásob,
 • analýza dodacích dôb,
 • vylúčenie položiek, ktoré majú nízku obrátku, alebo sú zastaralé,
 • analýza veľkosti balenia, minimálnych dodacích množstiev a systému zliav,
 • rozšírenie pohľadu o celom dodávkovom reťazci,
 • reorganizácia metód používaných pri riadení zásob (poistných zásob, prognostických východísk...).

Zníženie zásob má pozitívny dopad na rentabilitu podniku, návratnosť investícií i zisk. Výnosnosť majetku sa tiež zvýši, nakoľko podnik je schopný dosiahnuť výnosu s menším objemom majetku. Zároveň sa zvýši obrat zásob, pretože priemerné zásoby budú pri rovnakom objeme predaja nižšie. Ak by podnik dosiahnuté úspory investoval do výroby, marketingu a vývoja, výnosy by boli znovu vyššie.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady