Doprava a preprava, prínos miesta, prínos času, faktory ktoré ovplyvňujú prepravné náklady :)

Vytvorené: 18. 04. 2020 Tlačiť

Kľúčovou logistickou činnosťou je vlastné prevádzanie presunu materiálu a tovaru z miesta vzniku do miesta spotreby, prípadne až do konečného miesta ich likvidácie.

Zaistenie prepravy zahrňuje:

 • výber spôsobu prepravy, výber prepravnej trasy,
 • zaistenie toho, aby neboli prekročené predpisy krajiny, kde doprava prebieha,
 • konečný výber prepravcu.

V porovnaní s ostatnými logistickými aktivitami, doprava často predstavuje najväčšiu samostatnú nákladovú položku.

Tento presun v priestore pridáva výrobku hodnotu nazývanú prínos miesta.

Skladovaním výrobkov do doby kým sú potrebné, vzniká prínos času. Aj doprava prispieva k časovému prínosu, určuje totiž, ako rýchlo a spoľahlivo sa dostane výrobok z jedného miesta do iného.

Význam prínosu miesta a času v doprave pre manažéra logistiky znamená dve zásadné informácie:

 • prínos miesta zvyšuje v konečnom dôsledku účtovnú hodnotu prepravovaného tovaru, pridáva výrobku hodnotu,
 • prínos času nepriamo pôsobí v nákladovej oblasti logistického procesu cez skladovanie, výšku zásob, poistné zásoby, voľbu použitia dopravy, jej spoľahlivosti a ceny. ·

Preprava sa podieľa na najväčších nákladoch logistiky. Z tohto dôvodu si žiada mimoriadnu pozornosť výber prostriedku prepravy, určenia podmienok k preprave v závislosti na charaktere tovaru a požiadavkách servisu.

Vo všeobecnosti faktory, ktoré ovplyvňujú prepravné náklady delíme do dvoch hlavných kategórií:

 • faktory súvisiace s charakterom výrobku,
 • faktory súvisiace s charakterom trhu.

 Faktory súvisiace s charakterom výrobku:

 • hustota - sa týka pomeru hmotnosti a objemu daného výrobku,
 • skladovateľnosť - je miera, do akej je daný produkt schopný vyplniť dostupný priestor v prepravnom prostriedku,
 • manipulácia - úzko súvisí so skladovateľnosťou, určuje sa ľahkosť alebo obtiažnosť manipulácie s výrobkom,
 • ručenie - významným faktorom je i finančná hodnota výrobku. Výrobky, ktoré majú vysoký pomer hodnoty vzhľadom k objemu je ľahšie poškodiť  a existuje u nich vyššia pravdepodobnosť krádeže a vyššia poistná hodnota.

Faktory súvisiace s charakterom trhu:

 • miera konkurencie v rámci určitého dopravného odvetvia a medzi jednotlivými druhmi dopravy,
 • rozmiestnenie trhov, ktoré určuje, na aké vzdialenosti sa musí tovar prepravovať,
 • povaha a rozsah vládnych regulačných opatrení, ktoré sa dotýkajú dopravy,
 • rovnováha a nerovnováha dopravy smerom na určitý trh a smerom von s určitého trhu,
 • sezónnosť prepravy výrobkov,
 • typ prepravy: vnútroštátne alebo medzinárodne.

Na prepravu výrobkov je možné zvoliť ktorýkoľvek zo základných druhov dopravy, vrátane použitia vlastných prepravných prostriedkov v závislosti od:

 • charakteru prepravovaného tovaru,
 • dopravných podmienok prepravy,
 • požadovanej rýchlosti prepravovaného tovaru,
 • zhodnotenia výhodnosti nákladov prepravy.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady