Doprava a preprava, prínos miesta, prínos času, faktory ktoré ovplyvňujú prepravné náklady :)

Vytvorené: 18. 04. 2020 Tlačiť

Kľúčovou logistickou činnosťou je vlastné prevádzanie presunu materiálu a tovaru z miesta vzniku do miesta spotreby, prípadne až do konečného miesta ich likvidácie.

Zaistenie prepravy zahrňuje:

 • výber spôsobu prepravy, výber prepravnej trasy,
 • zaistenie toho, aby neboli prekročené predpisy krajiny, kde doprava prebieha,
 • konečný výber prepravcu.

V porovnaní s ostatnými logistickými aktivitami, doprava často predstavuje najväčšiu samostatnú nákladovú položku.

Tento presun v priestore pridáva výrobku hodnotu nazývanú prínos miesta.

Skladovaním výrobkov do doby kým sú potrebné, vzniká prínos času. Aj doprava prispieva k časovému prínosu, určuje totiž, ako rýchlo a spoľahlivo sa dostane výrobok z jedného miesta do iného.

Význam prínosu miesta a času v doprave pre manažéra logistiky znamená dve zásadné informácie:

 • prínos miesta zvyšuje v konečnom dôsledku účtovnú hodnotu prepravovaného tovaru, pridáva výrobku hodnotu,
 • prínos času nepriamo pôsobí v nákladovej oblasti logistického procesu cez skladovanie, výšku zásob, poistné zásoby, voľbu použitia dopravy, jej spoľahlivosti a ceny. ·

Preprava sa podieľa na najväčších nákladoch logistiky. Z tohto dôvodu si žiada mimoriadnu pozornosť výber prostriedku prepravy, určenia podmienok k preprave v závislosti na charaktere tovaru a požiadavkách servisu.

Vo všeobecnosti faktory, ktoré ovplyvňujú prepravné náklady delíme do dvoch hlavných kategórií:

 • faktory súvisiace s charakterom výrobku,
 • faktory súvisiace s charakterom trhu.

 Faktory súvisiace s charakterom výrobku:

 • hustota - sa týka pomeru hmotnosti a objemu daného výrobku,
 • skladovateľnosť - je miera, do akej je daný produkt schopný vyplniť dostupný priestor v prepravnom prostriedku,
 • manipulácia - úzko súvisí so skladovateľnosťou, určuje sa ľahkosť alebo obtiažnosť manipulácie s výrobkom,
 • ručenie - významným faktorom je i finančná hodnota výrobku. Výrobky, ktoré majú vysoký pomer hodnoty vzhľadom k objemu je ľahšie poškodiť  a existuje u nich vyššia pravdepodobnosť krádeže a vyššia poistná hodnota.

Faktory súvisiace s charakterom trhu:

 • miera konkurencie v rámci určitého dopravného odvetvia a medzi jednotlivými druhmi dopravy,
 • rozmiestnenie trhov, ktoré určuje, na aké vzdialenosti sa musí tovar prepravovať,
 • povaha a rozsah vládnych regulačných opatrení, ktoré sa dotýkajú dopravy,
 • rovnováha a nerovnováha dopravy smerom na určitý trh a smerom von s určitého trhu,
 • sezónnosť prepravy výrobkov,
 • typ prepravy: vnútroštátne alebo medzinárodne.

Na prepravu výrobkov je možné zvoliť ktorýkoľvek zo základných druhov dopravy, vrátane použitia vlastných prepravných prostriedkov v závislosti od:

 • charakteru prepravovaného tovaru,
 • dopravných podmienok prepravy,
 • požadovanej rýchlosti prepravovaného tovaru,
 • zhodnotenia výhodnosti nákladov prepravy.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady