Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 02. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK ELEKTROTECHNIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Automatizácia, 1. ročník 
Forma za celý predmet:   15 hodín týždenne, spolu 495 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Úvod/1 
Obsah:    
Význam predmetu a oblasti priemyslu, v ktorých sa využíva     
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- objasniť význam automatizácia pre život spoločnosti a jednotlivca    
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základné pojmy automatického riadenia/5
Obsah:    

Riadiace obvody, riadiaci systém, regulácia a vyššie formy riadenia

Získavanie, prenos a spracovanie informácií

Regulačný obvod pre spojitú reguláciu 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojmy riadiaci obvod, riadiaci systém, regulácia

- charakterizovať vyššie formy riadenia

- spracovať získané informácie a ich využitie v riadiacich a regulačných obvodoch

- využiť získané informácie pre riadenie prenosu

- nakresliť regulačný obvod pre spojitú reguláciu

- vysvetliť pojem spojitý regulačný obvod

- popísať činnosť regulačného obvodu pre spojitú reguláciu 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Regulácia a regulátory/6
Obsah:    

Spojitá a nespojitá regulácia

Logické riadenie 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojem spojitá a nespojitá regulácia

- charakterizovať rozdiely medzi jednotlivými reguláciami

- nakresliť jednoduché zapojenia pre spojitú a nespojitú reguláciu pomocou elektronických súčiastok

- nakresliť jednoduché zapojenia pre spojitú a nespojitú reguláciu pomocou pneumatických komponentov obvodov

- nakresliť jednoduché zapojenia pre spojitú a nespojitú reguláciu pomocou hydraulických komponentov obvodov

- popísať zloženie obvodov pre spojitú a nespojitú reguláciu

- vysvetliť princíp činnosti spojitej a nespojitej regulácie na jednoduchých regulačných obvodoch

- vysvetliť pojem logické riadenie

- použiť znalosti o logických obvodoch pre vysvetlenie činnosti logického riadenia 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Automatizačné prostriedky/21
Obsah:    

Rozdelenie automatizačných prostriedkov

Snímače elektrických a neelektrických veličín

Prevodníky

Riadiace členy - prostriedky pre spracovanie informácii

Logické funkcie a logické obvody (LOGO! Len na praxi)

Safety (PILZ)

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojmy merací člen, snímač veličín, charakterizovať úlohu elektrického a logického obvodu

- poznať a dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia a ovládať prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom

- vysvetliť používanie blokových schém

- popísať princíp činnosti Safety (PILZ)

- správne zapojiť Safety (PILZ) 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika/14
Obsah:    

BOZP

História pneumatiky

Aplikácie v pneumatike

Prvky v pneumatike

Schematické značky

Vytváranie pneumat. systémov

Vytváranie riadiaceho systému

Simulačný program FluidSIM

Konštrukcia obvodov

Údržba

Riešenia 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať pneumatiku ako technickú disciplínu

- vysvetliť jej význam a využitie

- vymenovať charakteristické znaky pneumatiky

- popísať výhody a nevýhody pneumatiky

- uviesť vlastnosti stlačeného vzduchu

- pohovoriť o výrobe a úprave stlačeného vzduchu

- rozpoznať rôzne pracovné prvky pneumatiky (ventily, rozvádzače, pracovné valce, časovače...)

- nakresliť schematické značky rôznych prvkov pneumatických obvodov (ventily, kompresory, motory, valce, piesty...)

- vysvetliť princíp a štruktúru toku signálov

- popísať možnosti ovládania valcov (ručne, tlačidlom, vrchnou pružinou...

- navrhnúť jednoduché pneumatické schémy

- zostaviť funkčný plán

- dodržiavať zásady BOZP

- pracovať v programe FluidSIM (výber komponentov z databázy, kreslenie obvodov a schém...

- prakticky zapájať pneumatické obvody

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Hydraulika/14 
Obsah:    

BOZP

História hydrauliky

Aplikácie v hydraulike

Prvky v hydraulike

Schematické značky

Vytváranie hydraulických systémov

Vytváranie riadiaceho systému

Simulačný program FluidSIM

Základné zapojenia a praktické zadania 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať hydrauliku ako tech. disciplínu

- vysvetliť jej význam a využitie

- vymenovať charakteristické znaky

- popísať výhody a nevýhody

- uviesť vlastnosti tlakovej kvapaliny

- pohovoriť o stavbe hydraulického zariadenia

- rozpoznať rôzne pracovné prvky hydrauliky (nádrž, filter, hydromotor, hydrogenerátor, vlnolam, vypúšťací ventil, ...)

- nakresliť schematické značky rôznych prvkov hydraulických obvodov (ventil, rozvádzač, filter, motor, vetvenie obvodu...)

- navrhnúť jednoduché hydraulické schémy

- dodržiavať zásady BOZP

- pracovať v programe FluidSIM

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Automatizované výrobné a nevýrobné systémy/5 
Obsah:    

Automatizované výrobné systémy

Automatizované nevýrobné systémy 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- definovať výrobnú a nevýrobnú sústavu

- charakterizovať automatické výrobné systémy

- vysvetliť pojmy tvrdá a pružná automatizácia

- popísať vývoj pružných výrobných sústav

- charakterizovať neautomatické výrobné systémy

- popísať automatické zabezpečovacie systémy

- vysvetliť funkciu jednotlivých blokov nevýrobných systémov 

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady