Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 02. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK ELEKTROTECHNIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Automatizácia, 1. ročník 
Forma za celý predmet:   15 hodín týždenne, spolu 495 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Úvod/1 
Obsah:    
Význam predmetu a oblasti priemyslu, v ktorých sa využíva     
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- objasniť význam automatizácia pre život spoločnosti a jednotlivca    
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základné pojmy automatického riadenia/5
Obsah:    

Riadiace obvody, riadiaci systém, regulácia a vyššie formy riadenia

Získavanie, prenos a spracovanie informácií

Regulačný obvod pre spojitú reguláciu 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojmy riadiaci obvod, riadiaci systém, regulácia

- charakterizovať vyššie formy riadenia

- spracovať získané informácie a ich využitie v riadiacich a regulačných obvodoch

- využiť získané informácie pre riadenie prenosu

- nakresliť regulačný obvod pre spojitú reguláciu

- vysvetliť pojem spojitý regulačný obvod

- popísať činnosť regulačného obvodu pre spojitú reguláciu 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Regulácia a regulátory/6
Obsah:    

Spojitá a nespojitá regulácia

Logické riadenie 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojem spojitá a nespojitá regulácia

- charakterizovať rozdiely medzi jednotlivými reguláciami

- nakresliť jednoduché zapojenia pre spojitú a nespojitú reguláciu pomocou elektronických súčiastok

- nakresliť jednoduché zapojenia pre spojitú a nespojitú reguláciu pomocou pneumatických komponentov obvodov

- nakresliť jednoduché zapojenia pre spojitú a nespojitú reguláciu pomocou hydraulických komponentov obvodov

- popísať zloženie obvodov pre spojitú a nespojitú reguláciu

- vysvetliť princíp činnosti spojitej a nespojitej regulácie na jednoduchých regulačných obvodoch

- vysvetliť pojem logické riadenie

- použiť znalosti o logických obvodoch pre vysvetlenie činnosti logického riadenia 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Automatizačné prostriedky/21
Obsah:    

Rozdelenie automatizačných prostriedkov

Snímače elektrických a neelektrických veličín

Prevodníky

Riadiace členy - prostriedky pre spracovanie informácii

Logické funkcie a logické obvody (LOGO! Len na praxi)

Safety (PILZ)

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojmy merací člen, snímač veličín, charakterizovať úlohu elektrického a logického obvodu

- poznať a dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia a ovládať prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom

- vysvetliť používanie blokových schém

- popísať princíp činnosti Safety (PILZ)

- správne zapojiť Safety (PILZ) 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika/14
Obsah:    

BOZP

História pneumatiky

Aplikácie v pneumatike

Prvky v pneumatike

Schematické značky

Vytváranie pneumat. systémov

Vytváranie riadiaceho systému

Simulačný program FluidSIM

Konštrukcia obvodov

Údržba

Riešenia 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať pneumatiku ako technickú disciplínu

- vysvetliť jej význam a využitie

- vymenovať charakteristické znaky pneumatiky

- popísať výhody a nevýhody pneumatiky

- uviesť vlastnosti stlačeného vzduchu

- pohovoriť o výrobe a úprave stlačeného vzduchu

- rozpoznať rôzne pracovné prvky pneumatiky (ventily, rozvádzače, pracovné valce, časovače...)

- nakresliť schematické značky rôznych prvkov pneumatických obvodov (ventily, kompresory, motory, valce, piesty...)

- vysvetliť princíp a štruktúru toku signálov

- popísať možnosti ovládania valcov (ručne, tlačidlom, vrchnou pružinou...

- navrhnúť jednoduché pneumatické schémy

- zostaviť funkčný plán

- dodržiavať zásady BOZP

- pracovať v programe FluidSIM (výber komponentov z databázy, kreslenie obvodov a schém...

- prakticky zapájať pneumatické obvody

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Hydraulika/14 
Obsah:    

BOZP

História hydrauliky

Aplikácie v hydraulike

Prvky v hydraulike

Schematické značky

Vytváranie hydraulických systémov

Vytváranie riadiaceho systému

Simulačný program FluidSIM

Základné zapojenia a praktické zadania 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať hydrauliku ako tech. disciplínu

- vysvetliť jej význam a využitie

- vymenovať charakteristické znaky

- popísať výhody a nevýhody

- uviesť vlastnosti tlakovej kvapaliny

- pohovoriť o stavbe hydraulického zariadenia

- rozpoznať rôzne pracovné prvky hydrauliky (nádrž, filter, hydromotor, hydrogenerátor, vlnolam, vypúšťací ventil, ...)

- nakresliť schematické značky rôznych prvkov hydraulických obvodov (ventil, rozvádzač, filter, motor, vetvenie obvodu...)

- navrhnúť jednoduché hydraulické schémy

- dodržiavať zásady BOZP

- pracovať v programe FluidSIM

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Automatizované výrobné a nevýrobné systémy/5 
Obsah:    

Automatizované výrobné systémy

Automatizované nevýrobné systémy 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- definovať výrobnú a nevýrobnú sústavu

- charakterizovať automatické výrobné systémy

- vysvetliť pojmy tvrdá a pružná automatizácia

- popísať vývoj pružných výrobných sústav

- charakterizovať neautomatické výrobné systémy

- popísať automatické zabezpečovacie systémy

- vysvetliť funkciu jednotlivých blokov nevýrobných systémov 

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady