Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 07. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 2. ročník 
Forma za celý predmet:   17,5 hodín týždenne, spolu 578 vyučovacích hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Úvod/7
Obsah:    
Bezpečnostné a prevádzkové predpisy
Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana
Prvá pomoc pri úraze
Organizácia pracoviska
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- príčinu vzniku úrazov a aktívne sa zapája do prevencie k ich predchádzaniu
- poskytnúť plnohodnotnú a potrebnú prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Meranie základných veličín v elektrotechnike/21
Obsah:    
Meranie na pasívnych súčiastkach
Meranie na aktívnych súčiastkach
Základné meranie na elektrických obvodoch
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- princípy a postupy pri meracích úkonoch
- vhodne zvoliť meracie rozsahy, výber prístroja a príslušenstvo potrebné k presnému a bezpečnému meraniu
- bezpečné postupy pri meracích úkonoch
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty/95 
Obsah:    
Systém Siemens LOGO
Základné logické funkcie LOGO
Rozšírene funkcie LOGO
Tvorba programov v LOGO
Systém Siemens SIMATIC S7 300
HW konfigurácia
Symbolické adresovanie
Binárne a digitálne operácie
Grafcet
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- vysvetliť logické a rozšírené funkcie LOGA
- správne navrhnúť a zrealizovať program pre realizáciu svojho projektu
- vysvetliť použitie Grafcetu
- vytvoriť začiatočný a počiatočný krok
- definovať nebežnú a spádovú hranu
- doplniť do programu prechodové, časové podmienky
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Stavba základných podzostáv elektronických zariadení/28
Obsah:    
Stavba napájačov – jednoduché napájače, násobiče, stabilizátory
Stavba zosilňovačov – nízkofrekvenčné zosilňovače, vysokofrekvenčné zosilňovače
Stavba oscilátorov, zmiešavačov
Stavba modulátorov, demodulátorov
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- realizovať práce prostredníctvom projektovej dokumentácie, predložených zapojovacích schém
- realizovať značenie vodičov na svorkovniciach a jednotlivých komponentoch v rozvádzačoch
- aktívne asistovať elektrotechnikovi s vyššou kvalifikáciou pri skúšaní a oživovaní rozvádzačov
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Práca s elektronickými celkami s analógovými a číslicovými integrovanými obvodmi/91
Obsah:    
Oboznámenie sa s funkciou analógového integrovaného obvodu, meranie, spôsob opravy
Kontrola obvodov s operačnými zosilňovačmi, meranie, spôsob opravy
Kontrola obvodov s integrovanými stabilizátormi napätia
Frekvenčné meniče základy
Návrh a realizácia signalizačných, blokovacích okruhov (Bezpečnostné relé a jeho aplikácia v praxi)
Súborná práca 
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vybrať vhodnú súčiastku pre potreby jej využitia pri realizácii jemu zverenej úlohy
- technologické postupy
- charakterizovať symbolické adresovanie
- popísať spôsob adresovania digitálnych a analógových modulov
- základné logické operácie systému a ich funkciu
- ovládať simulačný režim 

- vytvoriť jednoduchý program na ovládanie I/O zariadenia podľa zadania
- editovať program, vykonať import a export programu spustiť program v simulačnom režime i v reálnom čase
- funkciu frekvenčného meniča, jeho nastavenie a použitie v praxi
- funkciu bezpečnostného relé
- navrhnúť jednotlivé signalizačné a blokovacie okruhy

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Funkcie, meranie a opravy špecifických a elektronických zariadení/35
Obsah:    
Spínacie obvody, senzory – stavba a overenie funkcie
Impulzové a tvarovacie obvody – funkcia, meranie
Číslicové obvody – funkcie, meranie
Súborná práca
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- stavbu, funkciu a zloženie spínacích obvodov
- použitie jednotlivých typov senzorov v praxi
- princípy a postupy pri meraniach číslicových obvodov
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Sústruženie/42
Obsah:    
BOZP
Sústruženie vonkajších valcových plôch
Sústruženie vnútorných valcových plôch
Vŕtanie, vyhrubovanie a vystružovanie na sústruhu
Zapichovanie, upichovanie
Súborná práca
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne vybrať jednotlivé komponenty a časti pracovného nástroja
- správne technologické postupy pre realizáciu jemu zverenej úlohy
- správne uchytiť materiál určený na opracovanie
- použiť potrebné nástroje k splneniu zadanej úlohy
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Frézovanie/42
Obsah:    
BOZP
Rovinné plochy
Pravouhlé plochy
Frézovanie drážok
Súborná práca
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne a bezpečné zásady a technologické postupy pri práci s technologickým zariadením
- samostatne obsluhovať zariadenie, realizovať výmenu jeho pracovných súčiastok
- po práci vykonať údržbu zariadenia
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Klampiarske práce/21
Obsah:    
Orysovanie materiálu
Strihanie materiálu
Ohýbanie materiálu
Súborná práca
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne použiť pracovný nástroj
- zhodnotiť parametre použitého materiálu pre realizáciu pridelenej úlohy
- zásady správneho a bezpečného upnutia materiálu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Brúsenie/10
Obsah:    
BOZP
Brúsenie rovinných plôch
Brúsenie valcových plôch
Súborná práca
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne použiť pracovný nástroj
- zhodnotiť parametre použitého materiálu pre realizáciu pridelenej úlohy
- zásady správneho a bezpečného upnutia materiálu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Vŕtanie/25 
Obsah:    
BOZP, obsluha a ovládanie strojov
Rezné podmienky, odber skúšobnej triesky
Vŕtanie valcových dier
Súborná práca 
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne použiť pracovný nástroj
- zhodnotiť parametre použitého materiálu pre realizáciu pridelenej úlohy
- zásady správneho a bezpečného upnutia materiálu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektropneumatika/35
Obsah:    

Priame riadenie jednočinného valca

Priame riadenie dvojčinného valca

Nepriame riadenie dvojčinného valca

Polohovanie

Použitie koncového spínača

Monostabilný ventil, samodržné relé

Svorkovnicový plán

Použitie bezdotykových snímačov

Zapojenie trvalého chodu

Zapojenie s tlakovým snímačom

Zapojenie s časovým relé

Zapojenie s čítačom

Sekvenčné zapojenie valcov 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- princípy pôsobenia jednočinného a dvojčinného valca

- správne vybrať, použiť a zapojiť tlakové ventily, bezdotykové snímače, časové relé

- popísať, vysvetliť a podľa navrhnutej schémy aj zrealizovať požadovaný návrh zapojenia

- odstrániť a identifikovať poruchy, ktoré sa vyskytli v realizovanom zapojení

- vysvetliť princíp činností tlakových ventilov

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Projekt – Triediaca stanica/126
Obsah:    

Výroba základných dielov podľa daného projektu

Zapájanie jednotlivých elektrotechnických súčiastok podľa stanovenej elektro technickej dokumentácie

Postupné sprevádzkovanie triediacej stanice

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- používať jednotlivé obrábacie stroje na výrobu jednotlivých súčiastok projektu

- správne zapojiť a nainštalovať elektrotechnické súčiastky podľa stanoveného zadania projektu

- sprevádzkovať a otestovať činnosť daného zariadenia podľa zadania

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. V  kapitole Priemyselné automaty je v Žiak má vedieť naviac malé a? Alebo niečo vypadlo?
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady