Autor: Duálna Akadémia

Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 2. ročník 
Forma za celý predmet:   17,5 hodín týždenne, spolu 578 vyučovacích hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Úvod/7
Obsah:    
Bezpečnostné a prevádzkové predpisy
Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana
Prvá pomoc pri úraze
Organizácia pracoviska
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- príčinu vzniku úrazov a aktívne sa zapája do prevencie k ich predchádzaniu
- poskytnúť plnohodnotnú a potrebnú prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Meranie základných veličín v elektrotechnike/21
Obsah:    
Meranie na pasívnych súčiastkach
Meranie na aktívnych súčiastkach
Základné meranie na elektrických obvodoch
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- princípy a postupy pri meracích úkonoch
- vhodne zvoliť meracie rozsahy, výber prístroja a príslušenstvo potrebné k presnému a bezpečnému meraniu
- bezpečné postupy pri meracích úkonoch
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty/95 
Obsah:    
Systém Siemens LOGO
Základné logické funkcie LOGO
Rozšírene funkcie LOGO
Tvorba programov v LOGO
Systém Siemens SIMATIC S7 300
HW konfigurácia
Symbolické adresovanie
Binárne a digitálne operácie
Grafcet
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- vysvetliť logické a rozšírené funkcie LOGA
- správne navrhnúť a zrealizovať program pre realizáciu svojho projektu
- vysvetliť použitie Grafcetu
- vytvoriť začiatočný a počiatočný krok
- definovať nebežnú a spádovú hranu
- doplniť do programu prechodové, časové podmienky
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Stavba základných podzostáv elektronických zariadení/28
Obsah:    
Stavba napájačov – jednoduché napájače, násobiče, stabilizátory
Stavba zosilňovačov – nízkofrekvenčné zosilňovače, vysokofrekvenčné zosilňovače
Stavba oscilátorov, zmiešavačov
Stavba modulátorov, demodulátorov
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- realizovať práce prostredníctvom projektovej dokumentácie, predložených zapojovacích schém
- realizovať značenie vodičov na svorkovniciach a jednotlivých komponentoch v rozvádzačoch
- aktívne asistovať elektrotechnikovi s vyššou kvalifikáciou pri skúšaní a oživovaní rozvádzačov
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Práca s elektronickými celkami s analógovými a číslicovými integrovanými obvodmi/91
Obsah:    
Oboznámenie sa s funkciou analógového integrovaného obvodu, meranie, spôsob opravy
Kontrola obvodov s operačnými zosilňovačmi, meranie, spôsob opravy
Kontrola obvodov s integrovanými stabilizátormi napätia
Frekvenčné meniče základy
Návrh a realizácia signalizačných, blokovacích okruhov (Bezpečnostné relé a jeho aplikácia v praxi)
Súborná práca 
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vybrať vhodnú súčiastku pre potreby jej využitia pri realizácii jemu zverenej úlohy
- technologické postupy
- charakterizovať symbolické adresovanie
- popísať spôsob adresovania digitálnych a analógových modulov
- základné logické operácie systému a ich funkciu
- ovládať simulačný režim 

- vytvoriť jednoduchý program na ovládanie I/O zariadenia podľa zadania
- editovať program, vykonať import a export programu spustiť program v simulačnom režime i v reálnom čase
- funkciu frekvenčného meniča, jeho nastavenie a použitie v praxi
- funkciu bezpečnostného relé
- navrhnúť jednotlivé signalizačné a blokovacie okruhy

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Funkcie, meranie a opravy špecifických a elektronických zariadení/35
Obsah:    
Spínacie obvody, senzory – stavba a overenie funkcie
Impulzové a tvarovacie obvody – funkcia, meranie
Číslicové obvody – funkcie, meranie
Súborná práca
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- stavbu, funkciu a zloženie spínacích obvodov
- použitie jednotlivých typov senzorov v praxi
- princípy a postupy pri meraniach číslicových obvodov
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Sústruženie/42
Obsah:    
BOZP
Sústruženie vonkajších valcových plôch
Sústruženie vnútorných valcových plôch
Vŕtanie, vyhrubovanie a vystružovanie na sústruhu
Zapichovanie, upichovanie
Súborná práca
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne vybrať jednotlivé komponenty a časti pracovného nástroja
- správne technologické postupy pre realizáciu jemu zverenej úlohy
- správne uchytiť materiál určený na opracovanie
- použiť potrebné nástroje k splneniu zadanej úlohy
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Frézovanie/42
Obsah:    
BOZP
Rovinné plochy
Pravouhlé plochy
Frézovanie drážok
Súborná práca
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne a bezpečné zásady a technologické postupy pri práci s technologickým zariadením
- samostatne obsluhovať zariadenie, realizovať výmenu jeho pracovných súčiastok
- po práci vykonať údržbu zariadenia
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Klampiarske práce/21
Obsah:    
Orysovanie materiálu
Strihanie materiálu
Ohýbanie materiálu
Súborná práca
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne použiť pracovný nástroj
- zhodnotiť parametre použitého materiálu pre realizáciu pridelenej úlohy
- zásady správneho a bezpečného upnutia materiálu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Brúsenie/10
Obsah:    
BOZP
Brúsenie rovinných plôch
Brúsenie valcových plôch
Súborná práca
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne použiť pracovný nástroj
- zhodnotiť parametre použitého materiálu pre realizáciu pridelenej úlohy
- zásady správneho a bezpečného upnutia materiálu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Vŕtanie/25 
Obsah:    
BOZP, obsluha a ovládanie strojov
Rezné podmienky, odber skúšobnej triesky
Vŕtanie valcových dier
Súborná práca 
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne použiť pracovný nástroj
- zhodnotiť parametre použitého materiálu pre realizáciu pridelenej úlohy
- zásady správneho a bezpečného upnutia materiálu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektropneumatika/35
Obsah:    

Priame riadenie jednočinného valca

Priame riadenie dvojčinného valca

Nepriame riadenie dvojčinného valca

Polohovanie

Použitie koncového spínača

Monostabilný ventil, samodržné relé

Svorkovnicový plán

Použitie bezdotykových snímačov

Zapojenie trvalého chodu

Zapojenie s tlakovým snímačom

Zapojenie s časovým relé

Zapojenie s čítačom

Sekvenčné zapojenie valcov 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- princípy pôsobenia jednočinného a dvojčinného valca

- správne vybrať, použiť a zapojiť tlakové ventily, bezdotykové snímače, časové relé

- popísať, vysvetliť a podľa navrhnutej schémy aj zrealizovať požadovaný návrh zapojenia

- odstrániť a identifikovať poruchy, ktoré sa vyskytli v realizovanom zapojení

- vysvetliť princíp činností tlakových ventilov

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Projekt – Triediaca stanica/126
Obsah:    

Výroba základných dielov podľa daného projektu

Zapájanie jednotlivých elektrotechnických súčiastok podľa stanovenej elektro technickej dokumentácie

Postupné sprevádzkovanie triediacej stanice

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- používať jednotlivé obrábacie stroje na výrobu jednotlivých súčiastok projektu

- správne zapojiť a nainštalovať elektrotechnické súčiastky podľa stanoveného zadania projektu

- sprevádzkovať a otestovať činnosť daného zariadenia podľa zadania

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. V  kapitole Priemyselné automaty je v Žiak má vedieť naviac malé a? Alebo niečo vypadlo?
Hodnotenie užitočnosti článku:


  O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady