Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 03. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 1. ročník 
Forma za celý predmet:   15 hodín týždenne, spolu 495 vyučovacích hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Úvod/8 
Obsah:    
Bezpečnosť a prevádzkové predpisy
Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana
Prvá pomoc pri úraze
Organizácia pracovísk
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- význam koncepcie predchádzania úrazu a požiaru.
- podať účinnú prvú pomoc , špeciálne so zameraním na následky úrazu elektrickým prúdom
- ovládať manipuláciu s ručnými hasiacimi prístrojmi
- správne postupy pri likvidácii požiaru
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základy ručného spracovania materiálov/54
Obsah:    
Plošné meranie a orysovanie
Rezanie kovov, strihanie, ohýbanie
Pilovanie plôch
Vŕtanie a vystružovanie dier
Ručné rezanie závitov
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne a presne vymerať a označiť rozmiestnenie jednotlivých otvorov a následne vie samostatne zrealizovať jemu pridelenú úlohu
- namerať, vyvŕtať a vystružovať otvory
- ručné rezanie závitov
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základy elektromontážnych prác/90
Obsah:    
Základné elektronické súčiastky a materiál
Zásady skúšania, pripojovania a kontroly
Základy spájkovania
Zapojovanie elektronických obvodov podľa schémy
Montáž a demontáž jednoduchých podzostáv
Montáž súčiastok a zostáv
Demontáž, výmena a opravy súčiastok
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- rozoznať, navrhnúť a použiť jednotlivé druhy elektronických súčiastok
- správny technologický postup pri spájkovaní jednotlivých druhov materiálov s dôrazom na dostatočnú kvalitu vyhotoveného spoja
- prečítať, vyhodnotiť a prípadne aj nakresliť schému elektronického obvodu
- samostatne zrealizovať vyhotovenie zostavy elektronického obvodu
- nájsť poškodenú súčiastku napojenú v zostave elektronického obvodu a následne zrealizovať jej výmenu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika/30
Obsah:    
Priame riadenie jednočinného valca
Nepriame riadenie a negácia signálu
Nepriame riadenie 2-činného valca
Regulácia rýchlosti piesta
Zapojenie spätných ventilov, polohovanie
Zvýšenie rýchlosti piesta
Logické funkcie
Zapojenie pamäťových prvkov
Spínacie polohy koncovej polohy
Tlakový spínací ventil
Zapojenie časovacieho ventilu
Zapojenie s čítačom
Kombinácia ventilov
Sekvenčné zapojenie valcov
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- využiť pohybovú funkciu jednočinného a dvojčinného valca a jeho správne nastavenie v uzavretom pneumatickom obvode
- eliminovať negatívne účinky vysokého zrýchlenia prostredníctvom zapojenia externých tlmičov
- zvoliť a nastaviť správnu hodnotu stlačeného vzduchu v rozvode
- správne nastavenie hraničných hodnôt koncových polôh valcov
- zvoliť správnu rýchlosť vzduchu v obvode prostredníctvom škrtiaceho spätného ventilu
- zabezpečiť správne číslovanie jednotlivých komponentov podľa schémy zapojenia
- zvoliť správne a ideálne miesto pre umiestnenie jednotlivých prvkov v obvode s dôrazom na umiestnenie ventilov
- nájsť prípadne miesto poruchy, analyzovať jej príčinu a následne zrealizovať aj opravu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Hydraulika/30
Obsah:    
Meranie prietokovej charakteristiky čerpadla
Meranie charakteristiky tlakového ventilu
Meranie hydraulického odporu
Zapojenie spätných ventilov
Jednočinné zapojenie 2-činného valca
Zapojenie 2-činného valca
Zapojenie hydraulického napínača pása
Zapojenie s hydraulickým akumulátorom
Zapojenie prietokového regulačného ventilu
Stabilizácia záťaže
Zapojenie tlak obmedzujúceho ventilu
Sekvenčné zapojenie valcov
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- samostatne posúdiť, zhodnotiť a navrhnúť parametre a požiadavky a následne zostaviť a nakonfigurovať funkčný hydraulický okruh
- realizovať montáž a pripojenie jednotlivých komponentov funkčného hydraulického okruhu
- využiť pohybovú funkciu jednočinného a dvojčinného valca a jeho správne nastavenie v uzavretom hydraulickom obvode
- správne nastaviť hraničné hodnoty koncových polôh valcov
- zvoliť správne a ideálne miesto pre umiestnenie jednotlivých prvkov v obvode s dôrazom na umiestnenie ventilov a čerpadiel
- nájsť prípadné miesto poruchy, analyzovať jej príčinu a následne zrealizovať aj opravu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Inštalačná technika/49
Obsah:    
Úprava a ukladanie vodičov
Istiace prvky sietí
Dimenzovanie vodičov
Výroba predlžovacích káblov
Montáž elektrickej inštalácie v budovách
Meranie bezpečnosti rozvodných sietí
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- samostatne aplikovať v praxi požiadavky elektrotechnických noriem a predpisov so zohľadnením optimálnych istiacich pomerov     
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Riadiaca technika/60
Obsah:    
BOZP pri práci s riadiacou technikou
Ovládacie prvky riadiacej techniky, snímače Relé, stýkače, ističe, prúdové chrániče, motorové spúšťače
Zapojenie štart-stop
Zapojenie reverzácie motora
Zapojenie Y / D s tlačidlami
Zapojenie YY/D s tlačidlami
Motory
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- dodržiavať pracovné a organizačné predpisy so zameraním na prácu s točivými strojmi
- samostatne posúdiť, vyhodnotiť, navrhnúť a následne aj nainštalovať potrebné komponenty ovládacích a výkonových obvodov
- nájsť prípadné miesto poruchy, analyzovať jej príčinu a následne aj zrealizovať aj opravu
- aplikovať samostatne v praxi požiadavky elektrotechnických noriem a predpisov so zohľadnením optimálnych istiacich pomerov a selektivity istenia
- členenie štandardnej výstavby a podmienky montáže ovládacej časti a obvodov
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základy elektromechanických prác/24
Obsah:    
Spájanie optických káblov a vlákien
Úpravy koncov vodičov
Káblové formy a zväzky vodičov
Montáž a demontáž konektorov, svorkovníc
Zásady skúšania elektrických obvodov
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- delenia optických vlákien
- správne spájať optické vlákna
- namontovať konektory na optické vlákna
- rozoznať rôzne druhy káblov podľa systémových značiek a významu jednotlivých druhov izolácií
- navrhnúť správny technologický postup pri spájaní jednotlivých druhov káblov a vedení a ich pripojovanie v rozvádzačoch rozvodných krabiciach, spotrebičoch a podobne
- zmerať izolačný a prechodový odpor zrealizovanej trasy alebo káblového spoja
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Sústruženie, frézovanie, brúsenie/96
Obsah:    
Bezpečnostné predpisy, ochranné pomôcky
Základné druhy sústruhov, fréz, brúsok
Obsluha a ovládanie strojov
Druhy nástrojov a spôsoby upínania
Rezné podmienky, odber skúšobnej triesky
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne a bezpečné zásady a technologické postupy pri práci s technologickým zariadením
- samostatne obsluhovať, realizovať výmenu jeho pracovných súčiastok
- po práci vykonať údržbu zariadenia
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Montáž súčiastok. zariadení a mechanizmov/24
Obsah:    
Druhy spojov
Spojovacie súčiastky
Súčiastky na prenášanie otáčavého pohybu
Prevody a mechanizmy
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- zvoliť a následne použiť vhodný typ pracovného náradia
- zhodnotiť kvalitu zverenej pracovnej úlohy
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Projekt - Mechatronický systém/30
Obsah:    

Výroba základných mechanických dielov projektu
Montáž základnej konštrukcie

Číslicová technika
Boolová algebra

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- rozoznať bežne používané druhy materiálov
- zhodnotiť vyhotovenie niektorých profilov, tvaroviek a polotovarov
- správne použiť pracovné nástroje k realizácii zverenej úlohy
- vysvetliť princíp základných logických funkcii
- vysvetliť logickú funkciu pomocou Boolovej algebry 
   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. V obsahu Hydraulika som doplnil slovo valcov. Názov projektu som dal s veľkým M.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady