Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 03. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 1. ročník 
Forma za celý predmet:   15 hodín týždenne, spolu 495 vyučovacích hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Úvod/8 
Obsah:    
Bezpečnosť a prevádzkové predpisy
Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana
Prvá pomoc pri úraze
Organizácia pracovísk
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- význam koncepcie predchádzania úrazu a požiaru.
- podať účinnú prvú pomoc , špeciálne so zameraním na následky úrazu elektrickým prúdom
- ovládať manipuláciu s ručnými hasiacimi prístrojmi
- správne postupy pri likvidácii požiaru
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základy ručného spracovania materiálov/54
Obsah:    
Plošné meranie a orysovanie
Rezanie kovov, strihanie, ohýbanie
Pilovanie plôch
Vŕtanie a vystružovanie dier
Ručné rezanie závitov
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne a presne vymerať a označiť rozmiestnenie jednotlivých otvorov a následne vie samostatne zrealizovať jemu pridelenú úlohu
- namerať, vyvŕtať a vystružovať otvory
- ručné rezanie závitov
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základy elektromontážnych prác/90
Obsah:    
Základné elektronické súčiastky a materiál
Zásady skúšania, pripojovania a kontroly
Základy spájkovania
Zapojovanie elektronických obvodov podľa schémy
Montáž a demontáž jednoduchých podzostáv
Montáž súčiastok a zostáv
Demontáž, výmena a opravy súčiastok
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- rozoznať, navrhnúť a použiť jednotlivé druhy elektronických súčiastok
- správny technologický postup pri spájkovaní jednotlivých druhov materiálov s dôrazom na dostatočnú kvalitu vyhotoveného spoja
- prečítať, vyhodnotiť a prípadne aj nakresliť schému elektronického obvodu
- samostatne zrealizovať vyhotovenie zostavy elektronického obvodu
- nájsť poškodenú súčiastku napojenú v zostave elektronického obvodu a následne zrealizovať jej výmenu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika/30
Obsah:    
Priame riadenie jednočinného valca
Nepriame riadenie a negácia signálu
Nepriame riadenie 2-činného valca
Regulácia rýchlosti piesta
Zapojenie spätných ventilov, polohovanie
Zvýšenie rýchlosti piesta
Logické funkcie
Zapojenie pamäťových prvkov
Spínacie polohy koncovej polohy
Tlakový spínací ventil
Zapojenie časovacieho ventilu
Zapojenie s čítačom
Kombinácia ventilov
Sekvenčné zapojenie valcov
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- využiť pohybovú funkciu jednočinného a dvojčinného valca a jeho správne nastavenie v uzavretom pneumatickom obvode
- eliminovať negatívne účinky vysokého zrýchlenia prostredníctvom zapojenia externých tlmičov
- zvoliť a nastaviť správnu hodnotu stlačeného vzduchu v rozvode
- správne nastavenie hraničných hodnôt koncových polôh valcov
- zvoliť správnu rýchlosť vzduchu v obvode prostredníctvom škrtiaceho spätného ventilu
- zabezpečiť správne číslovanie jednotlivých komponentov podľa schémy zapojenia
- zvoliť správne a ideálne miesto pre umiestnenie jednotlivých prvkov v obvode s dôrazom na umiestnenie ventilov
- nájsť prípadne miesto poruchy, analyzovať jej príčinu a následne zrealizovať aj opravu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Hydraulika/30
Obsah:    
Meranie prietokovej charakteristiky čerpadla
Meranie charakteristiky tlakového ventilu
Meranie hydraulického odporu
Zapojenie spätných ventilov
Jednočinné zapojenie 2-činného valca
Zapojenie 2-činného valca
Zapojenie hydraulického napínača pása
Zapojenie s hydraulickým akumulátorom
Zapojenie prietokového regulačného ventilu
Stabilizácia záťaže
Zapojenie tlak obmedzujúceho ventilu
Sekvenčné zapojenie valcov
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- samostatne posúdiť, zhodnotiť a navrhnúť parametre a požiadavky a následne zostaviť a nakonfigurovať funkčný hydraulický okruh
- realizovať montáž a pripojenie jednotlivých komponentov funkčného hydraulického okruhu
- využiť pohybovú funkciu jednočinného a dvojčinného valca a jeho správne nastavenie v uzavretom hydraulickom obvode
- správne nastaviť hraničné hodnoty koncových polôh valcov
- zvoliť správne a ideálne miesto pre umiestnenie jednotlivých prvkov v obvode s dôrazom na umiestnenie ventilov a čerpadiel
- nájsť prípadné miesto poruchy, analyzovať jej príčinu a následne zrealizovať aj opravu
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Inštalačná technika/49
Obsah:    
Úprava a ukladanie vodičov
Istiace prvky sietí
Dimenzovanie vodičov
Výroba predlžovacích káblov
Montáž elektrickej inštalácie v budovách
Meranie bezpečnosti rozvodných sietí
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- samostatne aplikovať v praxi požiadavky elektrotechnických noriem a predpisov so zohľadnením optimálnych istiacich pomerov     
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Riadiaca technika/60
Obsah:    
BOZP pri práci s riadiacou technikou
Ovládacie prvky riadiacej techniky, snímače Relé, stýkače, ističe, prúdové chrániče, motorové spúšťače
Zapojenie štart-stop
Zapojenie reverzácie motora
Zapojenie Y / D s tlačidlami
Zapojenie YY/D s tlačidlami
Motory
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- dodržiavať pracovné a organizačné predpisy so zameraním na prácu s točivými strojmi
- samostatne posúdiť, vyhodnotiť, navrhnúť a následne aj nainštalovať potrebné komponenty ovládacích a výkonových obvodov
- nájsť prípadné miesto poruchy, analyzovať jej príčinu a následne aj zrealizovať aj opravu
- aplikovať samostatne v praxi požiadavky elektrotechnických noriem a predpisov so zohľadnením optimálnych istiacich pomerov a selektivity istenia
- členenie štandardnej výstavby a podmienky montáže ovládacej časti a obvodov
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základy elektromechanických prác/24
Obsah:    
Spájanie optických káblov a vlákien
Úpravy koncov vodičov
Káblové formy a zväzky vodičov
Montáž a demontáž konektorov, svorkovníc
Zásady skúšania elektrických obvodov
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- delenia optických vlákien
- správne spájať optické vlákna
- namontovať konektory na optické vlákna
- rozoznať rôzne druhy káblov podľa systémových značiek a významu jednotlivých druhov izolácií
- navrhnúť správny technologický postup pri spájaní jednotlivých druhov káblov a vedení a ich pripojovanie v rozvádzačoch rozvodných krabiciach, spotrebičoch a podobne
- zmerať izolačný a prechodový odpor zrealizovanej trasy alebo káblového spoja
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Sústruženie, frézovanie, brúsenie/96
Obsah:    
Bezpečnostné predpisy, ochranné pomôcky
Základné druhy sústruhov, fréz, brúsok
Obsluha a ovládanie strojov
Druhy nástrojov a spôsoby upínania
Rezné podmienky, odber skúšobnej triesky
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- správne a bezpečné zásady a technologické postupy pri práci s technologickým zariadením
- samostatne obsluhovať, realizovať výmenu jeho pracovných súčiastok
- po práci vykonať údržbu zariadenia
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Montáž súčiastok. zariadení a mechanizmov/24
Obsah:    
Druhy spojov
Spojovacie súčiastky
Súčiastky na prenášanie otáčavého pohybu
Prevody a mechanizmy
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- zvoliť a následne použiť vhodný typ pracovného náradia
- zhodnotiť kvalitu zverenej pracovnej úlohy
   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Projekt - Mechatronický systém/30
Obsah:    

Výroba základných mechanických dielov projektu
Montáž základnej konštrukcie

Číslicová technika
Boolová algebra

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- rozoznať bežne používané druhy materiálov
- zhodnotiť vyhotovenie niektorých profilov, tvaroviek a polotovarov
- správne použiť pracovné nástroje k realizácii zverenej úlohy
- vysvetliť princíp základných logických funkcii
- vysvetliť logickú funkciu pomocou Boolovej algebry 
   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. V obsahu Hydraulika som doplnil slovo valcov. Názov projektu som dal s veľkým M.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady