Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 03. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK ELEKTROTECHNIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 2. ročník 
Forma za celý predmet:   17,5 hodín týždenne, spolu 578 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   BOZP/7
Obsah:    

Základné ustanovenia právnych noriem o BOZP

Elektrotechnické vyhlášky

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- ovládať bezpečnostné pokyny a správne technologické postupy, ktoré zamedzujú vzniku úrazu

ovládať hierarchické usporiadanie výkonu odbornej činnosti osôb v elektrotechnike

- realizovať vyprostenie postihnutej osoby z dosahu dotyku elektrického vedenia a poskytnúť postihnutému účinnú prvú pomoc

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty (LOGO!, S7-300 Ib, Grafcet)/147
Obsah:    

LOGO!

Simatic S7-300 Ib cvičenia na bitové operácie a funkcie s použitím počítadiel, časovačov, prevodníkov, porovnávania, matematických operácií, I-BCD, BCD-I, MOVE (cvič. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a ďalšie)

Využitie HMI

Grafcet I - Softvér Grafcet Studio

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- základné programovanie LOGO!

- základné programovanie S7-300

- základné grafické programovani v Grafcet Studio

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Montáž elektronických obvodov/140
Obsah:    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Základné elektronické obvody

Zdroje

Zosilňovače

Regulátory

Oscilátory

Základné kombinačné a sekvenčné obvody

Frekvenčné meniče (zn. Micromaster)

Bezpečnostné relé

 

 

Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vybrať vhodnú súčiastku pre potreby jej využitia pri realizácii jemu zverenej úlohy

- ovládať technologické postupy pri tvorení elektronických obvodov

- zapojiť, vysvetliť činnosť bezpečnostného relé

- ovládať princíp činnosti a spôsob zapojenia zosilňovačov a zdrojov

- správne zapojiť frekvenční menič

- zrealizovať reguláciu ovládania otáčok asynchrónneho motora pomocou frekvenčného meniča

- správne ovládať a používať funkcie oscilátora

- zostavovať a využívať kombinačné a sekvenčné obvody

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Vnútorné vedenia a rozvádzače/248,5
Obsah:    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri vnútorných vedeniach a rozvádzačoch

Rozvody v lištách

Rozvody na povrchu

Využívanie mechanizačných prostriedkov pri montážnych prácach

Montáž stúpacích vedení

Montáž rozvodných krabíc

Montáž skríň rozvádzačov

Práce s vodičmi v rozvádzačoch

Práca so svorkovnicami

Práce na osadzovaní prístrojov

Práce pri skúšaní a oživovaní rozvádzačov

Meracie protokoly

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- rozoznať, navrhnúť a následne aj použiť štandardne používané druhy káblov, káblových trás a ich príslušenstva ako sú krabice, rozvodnice, spojky a podobne

- realizovať práce prostredníctvom projektovej dokumentácie, predložených zapojovacích schém

- realizovať značenie vodičov na svorkovniciach a jednotlivých komponentoch v rozvádzačoch

- aktívne asistovať elektrotechnikovi s vyššou kvalifikáciou pri skúšaní a oživovaní rozvádzačov

- správne uložiť rozvody pod omietku do rozvodných líšt a na povrchu stien

- osadiť vodiče, ističe, stýkače, nadprúdové ochrany v rozvádzacích skriniach

- správne prichytiť elektrickú inštaláciu do svorkovníc

- vypracovanie meracích protokolov na rozvádzačoch

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektropneumatika I/35
Obsah:    

E-Pneumatika Ib (14h) = doplnenie E-Pneumatiky Ia

Priame riadenie jednočinného valca

Priame riadenie dvojčinného valca

Nepriame riadenie dvojčinného valca

Polohovanie

Použitie koncového spínača

Monostabilný ventil, samodržné relé

Svorkovnicový plán

Použitie bezdotykových snímačov

Zapojenie trvalého chodu

Zapojenie s tlakovým snímačom

Zapojenie s časovým relé

Zapojenie s čítačom

Sekvenčné zapojenie valcov

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- princípy pôsobenia jednočinného a dvojčinného valca

- správne vybrať, použiť a zapojiť tlakové ventily, bezdotykové snímače, časové relé

- popísať, vysvetliť a podľa navrhnutej schémy aj zrealizovať požadovaný návrh zapojenia

- odstrániť a identifikovať poruchy, ktoré sa vyskytli v realizovanom zapojení

- vysvetliť princíp činností tlakových ventilov

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady