Vytvorené: 07. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK ELEKTROTECHNIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 1. ročník 
Forma za celý predmet:   15 hodín týždenne, spolu 495 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   BOZP/6
Obsah:    

Základné ustanovenia právnych noriem o BOZP

Riadenie a zaisťovanie BOZP v organizácií

Organizácia pracoviska odborného výcviku

Zásady BOZP a hygiena práce na odbornom výcviku

Vnútorný poriadok PPV

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- príčinu vzniku úrazov a aktívne sa zapájať do prevencie k ich predchádzaniu

- poskytnúť plnohodnotnú a potrebnú prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Ručné spracovanie materiálov/84
Obsah:    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Plošné meranie a orysovanie

Rezanie kovov

Pilovanie rovinných a spojených plôch

Strihanie

Vŕtanie a zahlbovanie

Rezanie závitov

Rovnanie a ohýbanie

Základné práce dvojkotúčovej brúske

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- správne a presne vymerať a označiť rozmiestnenie jednotlivých otvorov a následne samostatne zrealizovať jemu pridelenú úlohu

- namerať, vyvŕtať a vystružovať otvory

- ovládať ručné rezanie závitov

- samostatne navrhnúť a realizovať správne technologické postupy pre potreby zabezpečenia presného merania

- zrealizovať ohýbanie, na určenom materiály

- zrealizovať základné brúsne úkony (zrazenie hrán,...) na brúske

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Spôsoby spájania materiálov a súčiastok/72
Obsah:    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Nerozoberateľné spoje

Spájkovanie

Rozoberateľné spoje

Súborná práca

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- správne použiť pracovný nástroj a vie zhodnotiť parametre použitého materiálu pre realizáciu pridelenej úlohy

- ovládať zásady správneho a bezpečného upnutia materiálu

- správne vyhotoviť rozoberateľný a nerozoberateľný spoj

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika I/30
Obsah:    

Pneumatika Ib (12h) = doplnenie Pneumatiky Ia

Priame riadenie jednočinného valca

Nepriame riadenie a negácia signálu

Nepriame riadenie 2-činného valca

Regulácia rýchlosti piesta

Zapojenie spätných ventilov, polohovanie

Zvýšenie rýchlosti piesta

Logické funkcie

Zapojenie pamäťových prvkov

Spínacie polohy koncovej polohy

Tlakový spínací ventil

Zapojenie časovacieho ventilu

Zapojenie s čítačom

Kombinácia ventilov

Sekvenčné zapojenie valcov

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- využiť pohybovú funkciu jednočinného a dvojčinného valca a jeho správne nastavenie v uzavretom pneumatickom obvode

- eliminovať negatívne účinky vysokého zrýchlenia prostredníctvom zapojenia externých tlmičov

- zvoliť a nastaviť správnu hodnotu stlačeného vzduchu v rozvode

- správne nastavenie hraničných hodnôt koncových polôh valcov

- zvoliť správnu rýchlosť vzduchu v obvode prostredníctvom škrtiaceho spätného ventilu

- zabezpečiť správne číslovanie jednotlivých komponentov podľa schémy zapojenia

- zvoliť správne a ideálne miesto pre umiestnenie jednotlivých prvkov v obvode 191 s dôrazom na umiestnenie ventilov, nájsť prípadne miesto poruchy, analyzovať jej príčinu a následne ju odstrániť

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základy elektromechanických prác a montážnych elektronických zariadení/72 
Obsah:    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri montáži elektronických zariadení

Spájanie optických káblov a vlákien

Úprava koncov vodičov

Káblové zväzky a formy

Schémy elektrickej inštalácie

Zapájanie súčiastok v elektronike

Zapájanie elektronických súčiastok v obvodoch podľa schémy

Elektroinštalačné práce – ovládanie svetelných okruhov

Zásuvkové okruhy, predlžovacie vedenia

Zapojenie prúdového chrániča

Prvky a komponenty v rozvádzačoch

Súborná práca

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- delenia optických vlákien

- správne spájať optické vlákna

- namontovať konektory na optické vlákna

- význam značiek a jednotlivých druhov izolácií

- navrhnúť správny technologický postup pri spájaní jednotlivých druhov káblov a vedení a ich pripájanie v rozvádzačoch, rozvodných krabiciach, spotrebičoch a podobne

- zmerať izolačný a prechodový odpor zrealizovanej trasy alebo káblového spoja

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Hardvérové zapojenia/78
Obsah:    

Relé, bezpečnostné relé

Stykače

Kaskádové zapojenie stýkačov v kombinácii s časovým relé

Zapojenie štart stop

Zapojenie blokácia dvoch stykačov

Zapojenie reverzácie motorov

Zapojenie Y/D s tlačidlami

Zapojenie Y/D pomocou časového relé

Zapojenie Y/D s reverzáciou

Zapojenie YY/D s tlačidlami

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- samostatne posúdiť, vyhodnotiť, navrhnúť a následne aj nainštalovať potrebné komponenty ovládacích a výkonových obvodov

- nájsť prípadné miesto poruchy, analyzovať jej príčinu a následne aj zrealizovať opravu 

- samostatne aplikovať v praxi požiadavky elektrotechnických noriem a predpisov so zohľadnením optimálnych istiacich pomerov a selektivity istenia

- členenie štandardnej výstavby a podmienky montáže v ovládanej časti obvodu

- samostatne posúdiť, vyhodnotiť, navrhnúť a následne aj nainštalovať potrebné komponenty ovládacích a výkonových obvodov

- nájsť prípadné miesto poruchy, analyzovať jej príčinu a následne aj zrealizovať aj opravu

- samostatne aplikovať v praxi požiadavky elektrotechnických noriem a predpisov so zohľadnením optimálnych istiacich pomerov a selektivity istenia

- členenie štandardnej výstavby a podmienky montáže

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Montáž a demontáž jednoduchých podzostáv/81
Obsah:    

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Montáž a demontáž podzostáv a častí

Výmena, opravy súčiastok a častí

Montáž častí zostáv a podzostáv

Súborná práca

Číslicová technika

Boolová algebra

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- zvoliť a následne použiť vhodný typ súčiastok pri montáži a demontáži podzostáv

- samostatne identifikovať, odstrániť a vymeniť pokazené súčiastky

- vysvetliť princíp základných logických funkcií

- vysvetliť logickú funkciu pomocou Boolovej algebry

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady