Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 03. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 2. ročník 
Forma za celý predmet:   2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín vo forme praktických cvičení
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Úvod/1 
Obsah:    
Mechatronika – obsah a význam predmetu     
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- obsah predmetu a jeho využitie v technickej praxi     
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika/7 
Obsah:    

Vlastnosti a využitie stlačeného vzduchu

Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu

Pracovné prvky a ventily

Schematické značky a označovanie

Základné pneumatické schémy

Krokový diagram a funkčný plán

Bezpečnosť pneumatických zariadení a OŽP

Kreslenie schém a simulácia v programe FluidSIM 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať pneumatiku ako technickú disciplínu

- vysvetliť jej význam a využitie

- vymenovať charakteristické znaky pneumatiky

- popísať výhody a nevýhody pneumatiky

- uviesť vlastnosti stlačeného vzduchu

- pohovoriť o výrobe a úprave stlačeného vzduchu

- rozpoznať rôzne pracovné prvky pneumatiky (ventily, rozvádzače, pracovné valce, časovače...)

- nakresliť schematické značky rôznych prvkov pneumatických obvodov (ventily, kompresory, motory, valce, piesty...)

- vysvetliť princíp a štruktúru toku signálov

- popísať možnosti ovládania valcov (ručne, tlačidlom, vrchnou pružinou...

- navrhnúť jednoduché pneumatické schémy

- zostaviť funkčný plán

- dodržiavať zásady BOZP

- pracovať v programe Fluid Sim (výber komponentov z databázy, kreslenie obvodov a schém...

- prakticky zapájať pneumatické obvody 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektro-pneumatika/8 
Obsah:    

Využitie elektro-pneumatiky

Základy elektrotechniky

Stavebné prvky elektrickej signálovej časti

Elektricky ovládané ventily

Označovanie elektropneumatických prvkov

Vývoj elektropneumatického riadenia

Dokumentácia elektropneumatického riadenia

Schematické značky

Základné schémy - kreslenie a simulácia vo FluidSime

Bezpečnosť elektropneumatických zariadení 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojem elektropneumatické zariadenie

- vedieť nakresliť a popísať jednotlivé prvky elektropneumatického obvodu

- pochopiť úlohu aktívnych a pasívnych častí

- vysvetliť konštrukciu a funkciu elektrických spínačov a elektropneumatických ventilov

- nakresliť základné schematické značky elektropneumatických prvkov a poznať ich funkciu

- navrhnúť jednoduché zapojenie elektropneumatického riadenia

- simulovať elektropneumatické riadenie podľa zadania v prostredí FluidSim

- použiť zásady bezpečnosti pri návrhu a realizácii elektropneumatických zariadení 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Hydraulika/10 
Obsah:    

Vlastnosti a využitie hydrauliky

Fyzikálne základy hydrauliky

Tlaková kvapalina

Schematické značky a označovanie

Zdrojová časť hydraulického systému

Ventily 

Pracovné prvky

Kreslenie schém a simulácia v programe Fluid Sim

E-hydraulika

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať hydrauliku ako tech. disciplínu

- vysvetliť jej význam a využitie

- vymenovať charakteristické znaky

- popísať výhody a nevýhody

- uviesť vlastnosti tlakovej kvapaliny

- pohovoriť o stavbe hydraulického zariadenia

- rozpoznať rôzne pracovné prvky hydrauliky ( nádrž, filter, hydromotor, hydrogenerátor, vlnolam, vypúšťací ventil,

- nakresliť schematické značky rôznych prvkov hydraulických obvodov ( ventil, rozvádzač, filter, motor, vetvenie obvodu...

- navrhnúť jednoduché hydraulické schémy

- dodržiavať zásady BOZP pracovať v programe Fluid Sim 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty 1/5 
Obsah:    

Systém Siemens LOGO

Základné logické funkcie LOGO

Rozšírené funkcie LOGO

Tvorba programu v LOGO 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojem priemyselné automaty

- popísať hardwerové vybavenie systému LOGO

- ovládať adresovanie vstupov a výstupov modulov LOGO

- charakterizovať spôsob programovania systému LOGO

- vysvetliť činnosť základných logických funkcií

- popísať činnosť vybraných rozšírených funkcií LOGO

- vytvoriť jednoduchý program s použitím základných a rozšírených funkcií podľa zadania 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty 2/5 
Obsah:    

ARDUINO

Technická realizácia

Spôsob programovania 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- Pochopiť princíp a základy PLC     
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Simatik S7 - Grunlage/30 
Obsah:    

Systém Siemens SIMATIC S7/300

Simatic Manager

HW konfigurácia

Symbolické adresovanie

Binárne a digitálne operácie 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- základy Simatic S7- Grunlage

- zostaviť jednoduché zapojenia, zostavy a nakonfigurovať funkčný obvod na základe predloženého výkresu a zadania

- ovládať základné funkcie SW prostredia Simatic Manager a použiť ich pri tvorbe programu

- vysvetliť postup hardwerovej konfigurácie Siemens SIMATIC S7

- nakonfigurovať základnú zostavu (moduly) Siemens SIMATIC S7/300

- charakterizovať symbolické adresovanie

- popísať spôsob adresovania digitálnych a analógových modulov

- poznať základné logické operácie systému a ich funkciu

- ovládať simulačný režim

- vytvoriť jednoduchý program na ovládanie I/O zariadenia podľa zadania

- editovať program, vykonať import a export programu

- spustiť program v simulačnom režime i v reálnom čase 

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady