Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 03. 06. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 2. ročník 
Forma za celý predmet:   2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín vo forme praktických cvičení
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Úvod/1 
Obsah:    
Mechatronika – obsah a význam predmetu     
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- obsah predmetu a jeho využitie v technickej praxi     
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika/7 
Obsah:    

Vlastnosti a využitie stlačeného vzduchu

Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu

Pracovné prvky a ventily

Schematické značky a označovanie

Základné pneumatické schémy

Krokový diagram a funkčný plán

Bezpečnosť pneumatických zariadení a OŽP

Kreslenie schém a simulácia v programe FluidSIM 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať pneumatiku ako technickú disciplínu

- vysvetliť jej význam a využitie

- vymenovať charakteristické znaky pneumatiky

- popísať výhody a nevýhody pneumatiky

- uviesť vlastnosti stlačeného vzduchu

- pohovoriť o výrobe a úprave stlačeného vzduchu

- rozpoznať rôzne pracovné prvky pneumatiky (ventily, rozvádzače, pracovné valce, časovače...)

- nakresliť schematické značky rôznych prvkov pneumatických obvodov (ventily, kompresory, motory, valce, piesty...)

- vysvetliť princíp a štruktúru toku signálov

- popísať možnosti ovládania valcov (ručne, tlačidlom, vrchnou pružinou...

- navrhnúť jednoduché pneumatické schémy

- zostaviť funkčný plán

- dodržiavať zásady BOZP

- pracovať v programe Fluid Sim (výber komponentov z databázy, kreslenie obvodov a schém...

- prakticky zapájať pneumatické obvody 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektro-pneumatika/8 
Obsah:    

Využitie elektro-pneumatiky

Základy elektrotechniky

Stavebné prvky elektrickej signálovej časti

Elektricky ovládané ventily

Označovanie elektropneumatických prvkov

Vývoj elektropneumatického riadenia

Dokumentácia elektropneumatického riadenia

Schematické značky

Základné schémy - kreslenie a simulácia vo FluidSime

Bezpečnosť elektropneumatických zariadení 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojem elektropneumatické zariadenie

- vedieť nakresliť a popísať jednotlivé prvky elektropneumatického obvodu

- pochopiť úlohu aktívnych a pasívnych častí

- vysvetliť konštrukciu a funkciu elektrických spínačov a elektropneumatických ventilov

- nakresliť základné schematické značky elektropneumatických prvkov a poznať ich funkciu

- navrhnúť jednoduché zapojenie elektropneumatického riadenia

- simulovať elektropneumatické riadenie podľa zadania v prostredí FluidSim

- použiť zásady bezpečnosti pri návrhu a realizácii elektropneumatických zariadení 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Hydraulika/10 
Obsah:    

Vlastnosti a využitie hydrauliky

Fyzikálne základy hydrauliky

Tlaková kvapalina

Schematické značky a označovanie

Zdrojová časť hydraulického systému

Ventily 

Pracovné prvky

Kreslenie schém a simulácia v programe Fluid Sim

E-hydraulika

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať hydrauliku ako tech. disciplínu

- vysvetliť jej význam a využitie

- vymenovať charakteristické znaky

- popísať výhody a nevýhody

- uviesť vlastnosti tlakovej kvapaliny

- pohovoriť o stavbe hydraulického zariadenia

- rozpoznať rôzne pracovné prvky hydrauliky ( nádrž, filter, hydromotor, hydrogenerátor, vlnolam, vypúšťací ventil,

- nakresliť schematické značky rôznych prvkov hydraulických obvodov ( ventil, rozvádzač, filter, motor, vetvenie obvodu...

- navrhnúť jednoduché hydraulické schémy

- dodržiavať zásady BOZP pracovať v programe Fluid Sim 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty 1/5 
Obsah:    

Systém Siemens LOGO

Základné logické funkcie LOGO

Rozšírené funkcie LOGO

Tvorba programu v LOGO 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojem priemyselné automaty

- popísať hardwerové vybavenie systému LOGO

- ovládať adresovanie vstupov a výstupov modulov LOGO

- charakterizovať spôsob programovania systému LOGO

- vysvetliť činnosť základných logických funkcií

- popísať činnosť vybraných rozšírených funkcií LOGO

- vytvoriť jednoduchý program s použitím základných a rozšírených funkcií podľa zadania 

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty 2/5 
Obsah:    

ARDUINO

Technická realizácia

Spôsob programovania 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
- Pochopiť princíp a základy PLC     
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Simatik S7 - Grunlage/30 
Obsah:    

Systém Siemens SIMATIC S7/300

Simatic Manager

HW konfigurácia

Symbolické adresovanie

Binárne a digitálne operácie 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- základy Simatic S7- Grunlage

- zostaviť jednoduché zapojenia, zostavy a nakonfigurovať funkčný obvod na základe predloženého výkresu a zadania

- ovládať základné funkcie SW prostredia Simatic Manager a použiť ich pri tvorbe programu

- vysvetliť postup hardwerovej konfigurácie Siemens SIMATIC S7

- nakonfigurovať základnú zostavu (moduly) Siemens SIMATIC S7/300

- charakterizovať symbolické adresovanie

- popísať spôsob adresovania digitálnych a analógových modulov

- poznať základné logické operácie systému a ich funkciu

- ovládať simulačný režim

- vytvoriť jednoduchý program na ovládanie I/O zariadenia podľa zadania

- editovať program, vykonať import a export programu

- spustiť program v simulačnom režime i v reálnom čase 

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady