Autor: Ferdinand Vrablec; Vedúci záverečnej práce: Ing. Zoltán Záležák, PhD.

Vytvorené: 10. 06. 2020 Tlačiť

Pojem drsnosť povrchu predstavuje výšku nerovností reálnej plochy vzhľadom k ideálne hladkej a dokonalej ploche. Drsnosť povrchu je súhrnom nerovností povrchu s relatívne malými vzdialenosťami, ktoré zvyčajne obsahujú nerovnosti a ktoré vznikajú dôsledkom zvolenej výrobnej metódy, alebo iných vplyvov. Drsnosť povrchu sa takisto chápe ako časť geometrických odchýlok s pomerne malou vzdialenosťou nerovností, zvyšok označujeme ako vlnitosť a geometrická tolerancia. Chyby materiálu vzniknuté náhodným poškodením materiálu alebo samotnou chybou materiálu do drsnosti povrchu nezaraďujeme. 

Drsnosť povrchu je geometrickou vlastnosťou povrchu. Pojmom drsnosť povrchu rozumieme pravidelné a nepravidelné nerovnosti povrchu a neexistujú prostriedky a metódy na jej priame meranie. Pri drsnosti povrchu sa merajú vhodné parametre a charakteristiky, ktoré sa považujú za kritériá drsnosti povrchu. 

Nerovnosti objavujúce sa na obrobenej ploche obrobku, majú vo veľa prípadoch určité charakteristické usporiadanie. Toto usporiadanie je výsledkom vzájomných kinematických a geometrických vzťahov  obrobku a nástroje, ktoré sú sprevádzané niektorými fyzikálnymi javmi. Podľa zvolených podmienok obrábania, druhu materiálu obrobku a materiálu nástroja sa prejavia buď na zmene charakteru povrchu, alebo na zmene vlastností povrchovej vrstvy.

Výsledný tvar obrobenej plochy je najviac ovplyvňovaný tvarom špičky nástroja. Tento tvar je definovaný v rovine rovnobežnej so základnou rovinou, polomerom zaoblenia rε, uhlom nastavenia χr a vedľajšieho uhlu nastavenia χr.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady