Zamestnanec, práva zamestnancov, povinnosti zamestnanca, povinnosti vedúceho zamestnanca :)

Tlačiť

Fyzická osoba, pracovník, ktorý je na základe pracovnej zmluvy v pracovnom pomere alebo služobnom pomere.

A ktorý má právo:

 • na odmenu za vykonanú prácu,
 • na BOZP,
 • na odpočinok a zotavenie po práci,
 • na informácie o sociálno-ekonomických otázkach súvisiacich s výkonom jeho zamestnania.

Zamestnanci majú právo:

 • na kolektívne vyjednávanie,
 • na štrajk,
 • na vytváranie odborovej organizácie, zamestnaneckej rady a na účasť na riadení svojich pracovnoprávnych vzťahov.

Zamestnanec je povinný:

 • pracovať svedomito,
 • byť na pracovisku,
 • dodržiavať pracovný poriadok, pracovné a bezpečnostné predpisy,
 • šetrne zaobchádzať s pracovnými prostriedkami
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.

Vedúci zamestnanec je povinný:

 • organizovať a kontrolovať prácu,
 • utvárať pre ňu priaznivé podmienky,
 • zabezpečovať spravodlivé odmeňovanie zamestnancov,
 • utvárať podmienky na zvyšovanie ich odbornej úrovne,
 • predchádzať porušovaniu pracovnej disciplíny a poškodeniu majetku zamestnávateľa.
Zdroje
Prevzaté a upravené z:
• Organizácia a manažment školstva [56], viac na Zdroje informácií 1.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady