Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 07. 09. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 2. ročník
Forma za celý predmet:   2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Hydraulika/10 
Obsah:    

Vlastnosti a využitie hydrauliky

Fyzikálne základy hydrauliky

Tlaková kvapalina

Schematické značky a označovanie

Zdrojová časť hydraulického systému

Ventily

Pracovné prvky

Kreslenie schém a simulácia v programe FluidSIM

E-hydraulika 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať hydrauliku ako technickú disciplínu, 

- vysvetliť jej význam a využitie, 

- vymenovať jej charakteristické znaky, 

- popísať výhody a nevýhody, 

- uviesť vlastnosti tlakovej kvapaliny,

- pohovoriť o stavbe hydraulického zariadenia, 

- rozpoznať rôzne pracovné prvky hydrauliky (nádrž, filter, hydromotor, hydrogenerátor, vlnolam, vypúšťací ventil...),

- nakresliť schematické značky rôznych prvkov hydraulických obvodov (ventil, rozvádzač, filter, motor, vetvenie obvodu...),

- navrhnúť jednoduché hydraulické schémy,

- dodržiavať zásady BOZP, 

- pracovať v programe FluidSIM.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. Opravil som nápisy FluidSIM a rozpísal skratku. Doplnil slovo jej, čiarky do vzdelávacích cieľov, odstránil medzery v zátvorke, doplnil pravé zátvorky. IKR

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 3. ročník
Forma za celý predmet:   2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Základné prvky hydraulického obvodu – Ekvivalent Hydraulika Aufbau/4 
Obsah:    

Vlastnosti hydraulických kvapalín

Základné zákony hydrostatiky a hydrodynamiky

Hydrogenerátory, čerpadlá, nádrže, akumulátory

Hydromotory, rozvádzače, ventily, kontrolné prvky a snímače

Základné hydraulické symboly a značky

Jednoduché schémy hydrostatických obvodov

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť význam a využitie hydrauliky v priemysle,

- vymenovať charakteristické znaky,

- charakterizovať hydrauliku ako technickú disciplínu,

- popísať výhody a nevýhody,

- uviesť vlastnosti tlakovej kvapaliny,

- pohovoriť o stavbe hydraulického zariadenia,

- rozpoznať rôzne pracovné prvky hydrauliky (nádrž, filter, hydromotor, hydrogenerátor, vlnolam, vypúšťací ventil...)

- nakresliť schemaické značky rôznych prvkov hydraulických obvodov (ventil, rozvádzač, filter, motor, vetvenie obvodu...),

- navrhnúť jednoduché hydraulické schémy.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. Rozpísal som skratku, doplnil pravé zátvorky, čiarky do vzdelávacích cieľov a divil sa ako sa toto dá naučiť za 4 hodiny. IKR

  

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 4. ročník
Forma za celý predmet:   1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektrické akčné členy – Ekvivalent Elektro-pneumatik Aufbau a Elektro-hydraulika/7 
Obsah:    

Elektromagnetické ventily

Riadenie elektrických pohonov

Riadiace jednotky elektrických pohonov

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- nakresliť a popísať jednotlivé prvky elektromagnetického ventilu,

- vysvetliť konštrukciu a funkciu solenoidu a solenoidových ventilov,

- ovládať názvoslovie v riadiacej technike,

- vysvetliť pojem a zloženie mikrokontroléra,

- uviesť príklady použitia mikrokontrolérov,

- vysvetliť pojem akčné členy,

- charakterizovať inteligentne akčné členy.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. Doplnil som čiarky a bodku, dĺžeň nad e, do vzdelávacích cieľov a divil sa ako sa toto dá naučiť za 7 hodín. Divím sa aj, čo tu robia mikrokontrolery a inteligentné akčné členy. IKR

   

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2679 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 1. ročník
Forma za celý predmet:   15 hodín týždenne, spolu 495 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Hydraulika/30 
Obsah:    

Meranie prietokovej charakteristiky čerpadla

Meranie charakteristiky tlakového ventilu

Meranie hydraulického odporu

Zapojenie spätných ventilov

Jednočinné zapojenie 2-činného valca

Zapojenie 2-činného valca

Zapojenie hydraulického napínača pása

Zapojenie s hydraulickým akumulátorom

Zapojenie prietokového regulačného ventilu

Stabilizácia záťaže

Zapojenie tlak obmedzujúceho ventilu

Sekvenčné zapojenie

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    
     
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady