Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 31. 03. 2021 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 2. ročník
Forma za celý predmet:   2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín vo forme praktických cvičení
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty/5 
Obsah:    

Systém Siemens LOGO

Základné logické funkcie LOGO

Rozšírené funkcie LOGO

Tvorba programu v LOGO

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojem priemyselné automaty,

- popísať hardwerové vybavenie systému LOGO,

- ovládať adresovanie vstupov a výstupov modulov LOGO,

- charakterizovať spôsob programovania systému LOGO,

- vysvetliť činnosť základných logických funkcií,

- popísať činnosť vybraných rozšírených funkcií LOGO,

- vytvoriť jednoduchý program s použitím základných a rozšírených funkcií podľa zadania.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 3. ročník
Forma za celý predmet:   2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Číslicové riadiace systémy 1 – Ekvivalent S7 Aufbau/23 
Obsah:    

Logické obvody

Číslicové regulátory

Programovateľné automaty-Arduino

Priemyselné PC - Simatic

Distribuované riadiace systémy

Priemyselné zbernice

Aplikácia číslicových riadiacich systémov vo výrobných linkách, CNC strojoch a v robotoch

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

 - vysvetliť použitie logických obvodov v riadiacej a automatizačnej technike,

 - analyzovať ovládacie a signalizačné prvky,

 - charakterizovať úlohu programovateľných automatov,

 - vysvetliť používanie blokových schém,

 - analyzovať vnútornú štruktúru PCL automatov,

 - nakresliť blokovú schému PCL automatu,

- zdôvodniť potrebu použitia programov Logo a Simatic.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 4. ročník
Forma za celý predmet:   1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   CNC stroje – ekvivalent CNC Grund/15
Obsah:    

Typy a vlastnosti systémov CNC

Štruktúra CNC systému

Odmeriavanie polohy a riadenie pohonov

Riadenie pomocných mechanizmov (prispôsobovacie obvody)

Komunikácia medzi systémami a podsystémami

Ovládanie robota

Dopravníky

Podávacie mechanizmy (vibračné zásobníky)

Automatizácia medzioperačnej a operačnej manipulácie

Pružné výrobné systémy

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- poznať podstatu a štruktúru CNC systému,

- programovať a zostaviť jednoduchý program pre CNC zariadenie,

- analyzovať problém v existujúcom programe,

- charakterizovať úlohu robotiky výrobných procesov,

- nakresliť blokovú schému PCL automatu,

- zdôvodniť potrebu použitia programov Logo a Simatic,

- preukázať na jednoduchom príklade schopnosť programovať LOGO a Simatic,

- uviesť konkrétne príklady aplikácií inteligentného riadenia v rôznych oblastiach, so zameraním na dopravu a výrobu.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Grafické systémy, 3. ročník
Forma za celý predmet:   1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Špecifické učivo podľa potrieb zamestnávateľa Ekv. S 7/15
Obsah:    

Vypracovanie výkresovej a technickej dokumentácie s použitím textového, tabuľkového a prezentačného editora PLC, Logo! a Logo Soft Comfort

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- spracovať projekt s použitím textového, tabuľkového a prezentačného editora,

- popísať hardvérové vybavenie systému LOGO,

- ovládať adresovanie vstupov a výstupov modulov LOGO,

- charakterizovať spôsob programovania systému LOGO,

- vysvetliť činnosť základných logických funkcií,

- popísať činnosť vybraných rozšírených funkcií LOGO,

- vytvoriť jednoduchý program s použitím základných a rozšírených funkcií podľa zadania.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. Odstránil som výkričníky.

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 2. ročník
Forma za celý predmet:   17,5 hodín týždenne, spolu 578 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty/95
Obsah:    

Systém Siemens LOGO

Základné logické funkcie LOGO

Rozšírene funkcie LOGO

Tvorba programov v LOGO

Systém Siemens SIMATIC S7 300

HW konfigurácia

Symbolické adresovanie

Binárne a digitálne operácie

Grafcet

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vedieť a vysvetliť logické a rozšírené funkcie LOGA,

- správne navrhnúť a zrealizovať program pre realizáciu svojho projektu,

- vysvetliť použitie Grafcetu,

- vytvoriť začiatočný a počiatočný krok,

- definovať náežnú a spádovú hranu,

- doplniť do programu prechodové, časové podmienky.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady