Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 31. 03. 2021 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Elektronika, 4. ročník
Forma za celý predmet:   1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Simatic S7 Profinet/5 
Obsah:    

Konfigurácia CPU v PLC a sieťových komponentov

PN/PN Coupler

Switche SCALANCE

Diagnostika

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť pojmy PLC, komponent, Coupler, Switche, Ethernet, topológia, operačný systém, adresovanie, komunikačný CPU, diagnostika a diagnostický set,

- vymenovať komponenty potrebné pre konfiguráciu CPU v PLC,

- vymenovať sieťové komponenty potrebné pre konfiguráciu CPU v PLC,

- charakterizovať spojku(spojovacie zariadenie) PN/PN a jej použitie v Coupleri,

- vymenovať príslušenstvo SCALANCE,

- vymedziť a vysvetliť použitie switche,

- popísať vykonanie miestnej diagnostiky – popis merania a protokol,

- popísať diagnostiku siete Profinet – INSPEKTOR diaľkovo, obsah správy,

- popísať dlhodobú aktívnu diagnostiku ATLAS.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 2. ročník
Forma za celý predmet:   2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín vo forme praktických cvičení 
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty 2/5 
Obsah:    

ARDUINO

Technická realizácia

Spôsob programovania

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- pochopiť princíp a základy PLC.

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Simatic S7 – Grunlage/30
Obsah:    

Systém Siemens SIMATIC S7/300

Simatic Manager

HW konfigurácia

Symbolické adresovanie

Binárne a digitálne operácie
   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- základy Simatic S7- Grunlage,

- zostaviť jednoduché zapojenia, zostavy a nakonfigurovať funkčný obvod na základe predloženého výkresu a zadania,

- ovládať základné funkcie SW prostredia Simatic Manager a použiť ich pri tvorbe programu,

- vysvetliť postup hardwerovej konfigurácie Siemens SIMATIC S7,

- nakonfigurovať základnú zostavu (moduly) Siemens SIMATIC S7/300,

- charakterizovať symbolické adresovanie,

- popísať spôsob adresovania digitálnych a analógových modulov,

- poznať základné logické operácie systému a ich funkciu,

- ovládať simulačný režim,

- vytvoriť jednoduchý program na ovládanie I/O zariadenia podľa zadania,

- editovať program, vykonať import a export programu,

- spustiť program v simulačnom režime i v reálnom čase.
   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 3. ročník
Forma za celý predmet:   2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Číslicové riadiace systémy 1 – Ekvivalent S7 Aufbau/23 
Obsah:    

Logické obvody

Číslicové regulátory

Programovateľné automaty-Arduino

Priemyselné PC - Simatic

Distribuované riadiace systémy

Priemyselné zbernice

Aplikácia číslicových riadiacich systémov vo výrobných linkách, CNC strojoch a v robotoch

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

 - vysvetliť použitie logických obvodov v riadiacej a automatizačnej technike,

 - analyzovať ovládacie a signalizačné prvky,

 - charakterizovať úlohu programovateľných automatov,

 - vysvetliť používanie blokových schém,

 - analyzovať vnútornú štruktúru PCL automatov,

 - nakresliť blokovú schému PCL automatu,

- zdôvodniť potrebu použitia programov Logo a Simatic.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 4. ročník
Forma za celý predmet:   1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   CNC stroje – ekvivalent CNC Grund/15
Obsah:    

Typy a vlastnosti systémov CNC

Štruktúra CNC systému

Odmeriavanie polohy a riadenie pohonov

Riadenie pomocných mechanizmov (prispôsobovacie obvody)

Komunikácia medzi systémami a podsystémami

Ovládanie robota

Dopravníky

Podávacie mechanizmy (vibračné zásobníky)

Automatizácia medzioperačnej a operačnej manipulácie

Pružné výrobné systémy

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- poznať podstatu a štruktúru CNC systému,

- programovať a zostaviť jednoduchý program pre CNC zariadenie,

- analyzovať problém v existujúcom programe,

- charakterizovať úlohu robotiky výrobných procesov,

- nakresliť blokovú schému PCL automatu,

- zdôvodniť potrebu použitia programov Logo a Simatic,

- preukázať na jednoduchom príklade schopnosť programovať LOGO a Simatic,

- uviesť konkrétne príklady aplikácií inteligentného riadenia v rôznych oblastiach, so zameraním na dopravu a výrobu.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Grafické systémy, 3. ročník
Forma za celý predmet:   1 hodina týždenne, spolu 33 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Navrhovanie a kreslenie elektronických schém určených pre automatizačnú techniku/3
Obsah:    

Návrh a analýza automatizačného obvodu

Kreslenie kontaktných schém

Kreslenie blokových schém

Grafické nástroje pre programovanie PLC

Samostatná práca a vypracovanie projektu

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť, a popísať schému zapojenia automatizačného obvodu,

- kresliť kontaktné a blokové schémy pri použití jednotlivých normatívnych značiek určených pre kreslenie schém,

- pracovať s jednotlivými objektmi na schéme presúvaním objektov a vkladaním textu,

- vysvetliť používanie kontaktných a blokových schém,

- nakresliť jednoduché zapojenie.

   
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Návrh a analýza elektronického obvodu – Ekv. S7/2 
Obsah:    

Návrh elektrického obvodu podľa zadania

Spracovanie projektu s použitím jazyka Kontaktného plánu (KOP) a Funkčného plánu (FUP) pre S-7 300-Simatic manager

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- poznať základné logické operácie,

- vedieť popísať rozdiel medzi kreslením schém a programovaním v Kontaktnom pláne a vo Funkčnom pláne,

- ovládať základné funkcie SW prostredia Simatic Manager a použiť ich pri tvorbe programu.
   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. Odstránil som výkričníky.

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 2. ročník
Forma za celý predmet:   17,5 hodín týždenne, spolu 578 hodín vo forme praktických cvičení
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty/95
Obsah:    

Systém Siemens LOGO

Základné logické funkcie LOGO

Rozšírene funkcie LOGO

Tvorba programov v LOGO

Systém Siemens SIMATIC S7 300

HW konfigurácia

Symbolické adresovanie

Binárne a digitálne operácie

Grafcet

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- a vysvetliť logické a rozšírené funkcie LOGA, 

- správne navrhnúť a zrealizovať program pre realizáciu svojho projektu, 

- vysvetliť použitie Grafcetu, 

- vytvoriť začiatočný a počiatočný krok, 

- definovať nebežnú a spádovú hranu, 

- doplniť do programu prechodové, časové podmienky.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Mechatronika, 2. ročník
Forma za celý predmet:   17,5 hodín týždenne, spolu 525 hodín vyučovacích hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Priemyselné automaty/70 
Obsah:    

Systém Siemens SIMATIC profesionál 

S7 300- manager 

HW konfigurácia 

Symbolické adresovanie 

Binárne a digitálne operácie

Tia Portál S7 1500

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť logické a rozšírené funkcie LOGA,

- správne navrhnúť a zrealizovať program pre realizáciu svojho projektu.
   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady