Autor: Duálna Akadémia

Vytvorené: 19. 04. 2020 Tlačiť

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK ELEKTROTECHNIK, 2697 K 
Predmet a ročník:   Automatizácia, 1. ročník
Forma za celý predmet:   2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín vo forme praktických cvičení
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika Ia/14
Obsah:    

BOZP

História pneumatiky

Aplikácie v pneumatike

Prvky v pneumatike

Schematické značky

Vytváranie pneumatických systémov

Vytváranie riadiaceho systému

Simulačný program FluidSIM

Konštrukcia obvodov

Údržba

Riešenia

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- charakterizovať pneumatiku ako technickú disciplínu,

- vysvetliť význam a využitie pneumatiky,

- vymenovať charakteristické znaky pneumatiky,

- popísať výhody a nevýhody pneumatiky,

- uviesť vlastnosti stlačeného vzduchu,

- pohovoriť o výrobe a úprave stlačeného vzduchu,

- rozpoznať rôzne pracovné prvky pneumatiky (ventily, rozvádzače, pracovné valce, časovače...),

- nakresliť schematické značky rôznych prvkov pneumatických obvodov (ventily, kompresory, motory, valce, piesty...),

- vysvetliť princíp a štruktúru toku signálov,

- popísať možnosti ovládania valcov (ručne, tlačidlom, vrchnou pružinou...),

- navrhnúť jednoduché pneumatické schémy,

- zostaviť funkčný plán,

- dodržiavať zásady BOZP,

- pracovať v programe FluidSIM (výber komponentov z databázy, kreslenie obvodov a schém...),

- prakticky zapájať pneumatické obvody.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. Formálne som upravil som vzdelávací cieľ. Okrem iného doplnil čiarky, zátvorky a bodku. IKR 

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK ELEKTROTECHNIK, 2697 K 
Predmet a ročník:   Automatizácia Praktické cvičenia, 2. ročník 
Forma za celý predmet:   2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín vo forme praktických cvičení
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektropneumatika Ia/10
Obsah:    

BOZP

Aplikácie v e-pneumatike

Prvky v e-pneumatike

Schematické značky

Vytváranie e-pneumatických systémov

Životné cykly e-pneumatických systémov

Základné zapojenia a praktické zadania

Ukážka riešení

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť čo to je e-pneumatické zariadenie,

- vedieť nakresliť a popísať jednotlivé prvky elektropneumatického obvodu,

- pochopiť úlohu aktívnych a pasívnych častí,

- vysvetliť konštrukciu a funkciu elektrických spínačov a elektropneumatických ventilov,

- navrhnúť jednoduché zapojenie elektropneumatického riadenia.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. Formálne som upravil som vzdelávací cieľ. Okrem iného doplnil čiarky a bodku. IKR

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK ELEKTROTECHNIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Elektrické zariadenia, 4. ročník 
Forma za celý predmet:   1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín vo forme praktických cvičení
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika IIa + E-Pneu IIa/17
Obsah:    

BOZP

Opakovanie Pneu I

Zložité pneumatické zapojenia

Nové súčiastky a značky

Simulácie vo FluidSIM-e

Výroba projektu podľa zadania

Proporcionálne a servoventily

BOZP 

Opakovanie E-Pneu I

Výroba projektu podľa zadania

Ventilové ostrovy

Proporcionálne a servoventily

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- vysvetliť fyzikálne základy pneumatiky,

- vedieť nakresliť a popísať jednotlivé prvky pneumatického a elektropneumatického obvodu,

- pochopiť úlohu aktívnych a pasívnych častí pneumatických zdrojov,

- rozlíšiť kompresory podľa konštrukcie a vedieť vysvetliť princíp ich činnosti,

- pochopiť úlohu aktívnych a pasívnych častí pneumatických motorov,

- vymenovať druhy pneumatických motorov,

- rozlíšiť motory podľa konštrukcie a vedieť vysvetliť princíp ich činnosti,

- diagnostikovať mechanické a elektrické poruchy pneumatických zdrojov a motorov,

- poznať jednotlivé časti pneumatických a elektropneumatických mechanizmov,

- vysvetliť konštrukciu a funkciu elektrických spínačov a pneumatických a elektropneumatických ventilov,

- navrhnúť jednoduché zapojenie elektropneumatického riadenia.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. Formálne som upravil som vzdelávací cieľ. Okrem iného doplnil čiarky a bodku. IKR

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK ELEKTROTECHNIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 1. ročník
Forma za celý predmet:   15 hodín týždenne, spolu 495 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika I/30  
Obsah:    

Pneumatika Ib (12h) = doplnenie Pneumatiky Ia

Priame riadenie jednočinného valca

Nepriame riadenie a negácia signálu

Nepriame riadenie 2-činného valca

Regulácia rýchlosti piesta

Zapojenie spätných ventilov, polohovanie

Zvýšenie rýchlosti piesta

Logické funkcie

Zapojenie pamäťových prvkov

Spínacie polohy koncovej polohy

Tlakový spínací ventil

Zapojenie časovacieho ventilu

Zapojenie s čítačom

Kombinácia ventilov

Sekvenčné zapojenie valcov

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- využiť pohybovú funkciu jednočinného a dvojčinného valca a jeho správne nastavenie v uzavretom pneumatickom obvode,

- eliminovať negatívne účinky vysokého zrýchlenia prostredníctvom zapojenia externých tlmičov,

- zvoliť a nastaviť správnu hodnotu stlačeného vzduchu v rozvode,

- správne nastavenie hraničných hodnôt koncových polôh valcov,

- zvoliť správnu rýchlosť vzduchu v obvode prostredníctvom škrtiaceho spätného ventilu,

- zabezpečiť správne číslovanie jednotlivých komponentov podľa schémy zapojenia,

- zvoliť správne a ideálne miesto pre umiestnenie jednotlivých prvkov v obvode s dôrazom na umiestnenie ventilov,

- nájsť prípadné miesto poruchy, analyzovať jej príčinu a následne ju odstrániť.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020.  Upravil som, rozdelil poslednú vetu Vzdelávacích cieľov, na 2 vety. IKR

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK ELEKTROTECHNIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 2. ročník
Forma za celý predmet:   15 hodín týždenne, spolu 495 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Elektropneumatika I/35 
Obsah:    

E-Pneumatika Ib (14h) = doplnenie E-Pneumatiky Ia

Priame riadenie jednočinného valca

Priame riadenie dvojčinného valca

Nepriame riadenie dvojčinného valca

Polohovanie

Použitie koncového spínača

Monostabilný ventil, samodržné relé

Svorkovnicový plán

Použitie bezdotykových snímačov

Zapojenie trvalého chodu

Zapojenie s tlakovým snímačom

Zapojenie s časovým relé

Zapojenie s čítačom

Sekvenčné zapojenie valcov 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- princípy pôsobenia jednočinného a dvojčinného valca,

- správne vybrať, použiť a zapojiť tlakové ventily, bezdotykové snímače, časové relé,

- popísať, vysvetliť a podľa navrhnutej schémy aj zrealizovať požadovaný návrh zapojenia,

- odstrániť a identifikovať poruchy, ktoré sa vyskytli v realizovanom zapojení,

- vysvetliť princíp činností tlakových ventilov. 

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. IKR

 

Odbor a číslo podľa ŠVP: x MECHANIK ELEKTROTECHNIK, 2697 K
Predmet a ročník:   Odborný výcvik, 4. ročník
Forma za celý predmet:   17,5 hodín týždenne, spolu 578 hodín
Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách:   Pneumatika IIb + Elektropneumatika IIb/35 
Obsah:    

Pneumatika IIb (14h) = doplnenie Pneumatiky IIa

E-Pneumatika IIb (21h) = doplnenie E-Pneumatiky IIa

Servo ventily

Proporcionálne ventily

Monostabilný ventil, samodržné relé

Svorkovnicový plán

Použitie bezdotykových snímačov

Impulzom riadené ventily 

   
Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť):    

- popísať, vysvetliť a zapojiť servo ventily,

- odstrániť a identifikovať poruchy, ktoré sa vyskytli v realizovanom zapojení, 

- vysvetliť činnosť proporcionálnych ventilov.

   
Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...):    
Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. IKR
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady