Riadiaci systém, rozhrania, binárne, digitálne a analógové signály a ovládacie prvky, tlačidlá a spínače, prístroje HMI v priemysle :)

Vytvorené: 23. 09. 2020 Tlačiť

Podľa princípu EVA je riadiaci systém zložený, resp. rozdeľuje sa na 3júseky:
• zadanie,
• spracovanie,
• výstup.

 

Rozdelenie riadiaceho systému podľa princípu EVA

 

Pri silne zjednodušenej predstave systému je zrejmé, že vstupné signály sa vyhodnocujú pri spracovaní, resp. výsledky spracovania na prenášajú na aktory (výstup).

Výstupné informácie predchádzajúcich objektov predstavujú vstupné informácie nasledujúceho objektu (1). Tieto odovzdávacie body sa nazývajú rozhrania.

Informácie, ktoré sa na rozhraniach odovzdávajú, sú zväčša v technológii riadiacich systémov elektrické signály, ktoré sa rozdeľujú na:

 • binárne,
 • digitálne a
 • analógové signály.

 

Binárny signál
Digitálny signál
Analógový signál

 

Binárne signály

Pri binárnych signáloch sú možné iba dva stavy. Tieto stavy sa dajú veľmi jednoducho vyhodnocovať a zobrazovať tzv. úrovňou:

 

Úroveň
vysoká úroveň
x
nízka úroveň
Zap
 
Vyp
Vysoká
 
Nízka
H
 
L
1
 
0

 

Medzi nimi leží „zakázané pásmo“ ako jednoznačné oddelenie medzi úrovňami. V tejto zóne sa signál nedá správne priradiť žiadnej úrovni.

 

Rozsahy napätí rozličných úrovní

 

Digitálne signály

Digitálne signály sú zoskupením viacerých binárnych hodnôt, pomocou ktorých sa dajú zobrazovať napríklad čísla. Pritom sa používa dvojková číselná sústava. Pritom máme k dispozícii ako najmenšiu jednotku informácie bit (binary digit), ktorá môže mať stavy 0 a 1.

 

Digitálne čísla
 
x
Desiatková sústava
x
Dvojková sústava
Číselné hodnoty
 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
0, 1 
Základ 
 
10 
 
Exponent 
 
100, 101, 102... 
 
20, 21, 22...

 

Čísla v desiatkovej a dvojkovej sústave
desiatková
x
dvojková
x
desiatková
x
dvojková
0
 
0
 
5
 
101
1
 
1
 
6
 
110
2
 
10
 
7
 
111
3
 
11
 
8
 
1000
4
 
100
 
9
 
1001

 

Skupina 8 bitov sa označuje Byte (bajt).

Z toho vyplývajú nasledujúce prepočty:

 • 1 B (Byte) = 8 Bit,
 • 1 KB (Kilobyte ) = 1024 Byte,
 • 1 MB (Megabyte) = 1024 KB (asi 1 milión Bytov),
 • 1 GB (Gigabyte) = 1024 MB (asi 1 miliarda Bytov).

 

Analógové signály

Analógové signály môžu na ohraničenom úseku nadobúdať ľubovoľné hodnoty.

Výrobcovia regulačných prístrojov a senzorov dohodli o.i. nasledujúce normalizované analógové signály ako hodnoty rozhraní:

 • 0 V÷10 V alebo,
 • 4 mA÷20 mA alebo,
 • 0 mA až 20 mA.

 

Ovládacie prvky (Operating Elements)

Tlačidlá a spínače sa označujú ako ovládacie prvky, ak sa používajú na ručné zadávanie príkazov.

Tvoria spojenie medzi človekom a riadiacim systémom.

Tlačidlá, spínače a prístroje HMI (Human-Machine Interface) ako dotykové panely sa používajú na ručné zadávanie príkazov, ak sa napríklad majú spúšťať alebo potvrdzovať procesy.

 

Tlačidlá a spínače

Ak je tlačidlo (viď obrázok) vybavené zatváracím aj otváracím kontaktom, treba mať na zreteli, že pri stlačení najprv otvára otvárací 1, potom zatvorí zatvárací kontakt 2. Táto súvislosť je znázornená na diagrame ovládacej dráhy signálu. V tomto prípade vzniká medzi otváracím a zatváracím kontaktom rozdiel vo zdvihu 3 mm.

 

Správanie sa kontaktov tlačidla pri aktivácii

 

Tlačidlá a iné mechanické spínacie prvky, vybavené otváracími a zatváracími kontaktmi, vždy najprv spínajú otvárací kontakt predtým, než sa zatvárač zatvorí.

Farba tlačidla (viď obrázok) vyjadruje funkciu. Podľa tabuľky sú určitým farbám priradené rozličné informácie. Žltá farba sa používa na odstránenie neobvyklej podmienky alebo neželanej zmeny, ako je potvrdzovanie núdzového vypínača NOT-AUS. Ďalšie farebné označenia platia podobne aj pre svietiace kontrolky a podsvietené tlačidlá, v ktorých je integrovaná kontrolka.

 

Tlačidlo

 

Farebné označenie tlačidiel, kontroliek a podsvietených tlačidiel        
Tlačidlá
 
Farba
 
Kontrolky
Stav
 
Použitie
     
Stav
 
Použitie
Núdzový
 
NOT-AUS
   
Núzový
 
Ohrozujúci stav
Nenormálny
 
Odstránenie nenormálnych alebo neželaných stavov
   
Nenormálny
 
Kontrola, či fyzikálna veličina prekročila normálny rozsah
Normálny
 
Príprava, potvrdenie, Štart/Zap dovolený, Stop zakázaný
   
Normálny 
 
Fyzikálna veličina sa nachádza v normálnom rozsahu
Nutný
 
Funkcia nulovania
   
Nutný
 
Konanie potrebné
   
ŠTART/ZAP
STOP/VYP
   
Neutrál
 
Kontrola, či je potrebné prepnutie
  x   x x   x  
               
                 

 

Prístroje HMI

Ako alternatíva ku klasickým ovládacím prvkom, tlačidlám a spínačom sa v zložitejších zariadeniach čoraz viac používajú prístroje HMI. Pritom ide o „inteligentné“ obrazovky, na ktorých sa dajú zobrazovať spínacie plochy, svietiace kontrolky, vstupné/výstupné políčka, pevné texty s prestaviteľnou mierkou, grafické zobrazenia a dynamické stĺpce na zobrazovanie technologických veličín. Dotykom na aktívny povrch displeja dotykovej obrazovky sa dajú aktivovať ovládacie funkcie. Informácie z panelu k panelu sa pomocou zbernicového kábla alebo paralelného zapojenia vymieňajú s riadiacim systémom. Displej sa dá ľubovoľne konfigurovať so softvérom.

Ovládacie zariadenia sa rozdeľujú na rôzne oblasti:

 • panely s tlačidlami - t.j. ovládacie panely s pevne usporiadanými zostavami tlačidiel bez displeja,
 • mikropanely - t.j. malé ovládače väčšinou s textovým displejom na jednoduché použitia,
 • panely
  • väčšinou s dotykovou plochou, dotykové panely (Touch Panels),
  • alebo displeje s fóliovou klávesnicou (Operator Panel) na stredné výkony,
 • multipanely, t.j. ovládacie zariadenia s veľkoplošným displejom a komfortným vybavením väčšinou používané na vysoko výkonných zariadeniach.

 

Mikropanel

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady