Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 21 otázok.

1. Pre ideálny plyn platí

a) Rozmery molekúl sú porovnateľné so strednou vzájomnou vzdialenosťou molekúl.

b) Molekuly ideálneho plynu pôsobia navzájom na seba príťažlivými silami.

c) Zrážky molekúl ideálneho plynu sú dokonale pružné.

d) Molekuly ideálneho plynu ne pôsobia navzájom na seba odpudivými silami.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

2. Vnútorná energia ideálneho plynu zahŕňa

a) energiu vyplývajúcu len z posuvného pohybu molekúl

b) energiu vyplývajúcu z posuvného, rotačného i kmitavého pohybu molekúl

c) energiu vyplývajúcu len z rotačného pohybu molekúl

d) energiu vyplývajúcu len z kmitavého pohybu molekúl

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

3. Stredná kvadratická rýchlosť pohybu molekúl je rýchlosť, ktorou ak nahradíme všetky rýchlosti pohybu molekúl

a) ich kinetická energia sa nezmení

b) ich potenciálna energia sa nezmení

c) celková kinetická energia plynu sa nezmení

d) celková kinetická energia plynu sa zmení

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

4. Molekuly ideálneho plynu majú v dôsledku neusporiadaného pohybu strednú kinetickú energiu, ktorá je

a) priamo úmerná jeho celsiovej teplote

b) nepriamo úmerná jeho termodynamickej teplote

c) priamo úmerná jeho termodynamickej teplote

d) nepriamo úmerná jeho celsiovej teplote

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

5. Fluktuácia tlaku plynu je

a) kolísanie tlaku plynu vplyvom neusporiadaného pohybu molekúl

b) pokles tlaku plynu vplyvom zmeny jeho objemu

c) nárast tlaku plynu vplyvom zmeny jeho teploty

d) kolísanie tlaku plynu vplyvom zmeny jeho objemu a teploty

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

6. Hustota molekúl číselne udáva

a) podiel hmotnosti plynu a jeho objemu

b) rozloženie počtu molekúl v celom objeme plynu

c) počet molekúl v jednotkovom objeme plynu

d) počet molekúl v celom objeme plynu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

7. Stavové veličiny sú veličiny, ktoré charakterizujú

a) vlastnosti plynu v rovnovážnom stave

b) vlastnosti plynu v rovnovážnom deji

c) vlastnosti plynu v stave pri jeho stláčaní

d) vlastnosti plynu v stave pri jeho rozpínaní

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

8. Medzi stavové veličiny patria

a) tlak, objem, teplota

b) počet častíc, stredná kvadratická rýchlosť pohybu molekúl

c) čas, hmotnosť, látkové množstvo

d) výkon, teplota, objem

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

9. Správny tvar stavovej rovnice ideálneho plynu je

a) p × V = N × Rm × T

b) p × V = N × Rm × t

c) p × V = n × Rm × T

d) p × V = n × Rm × t

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

10. Pri stavovej zmene ideálneho plynu so stálou hmotnosťou m je konštantný výraz

a) p × V / T

b) V × T / p

c) p × T / V

d) T / (V × p)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

11. Správny tvar stavovej rovnice ideálneho plynu je

a) p × V × n = Mm × Rm × T

b) p × V × Mm = n × Rm × T

c) p × V × Mm = m × Rm × T

d) p × V × m = Mm × Rm × T

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

12. Podľa Boyle-Mariottovho zákona pri izotermickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) je súčin teploty a objemu plynu stály

b) je súčin tlaku a objemu plynu stály

c) je podiel tlaku a objemu plynu stály

d) je podiel teploty a objemu plynu stály

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

13. Podľa Charlovho zákona pri izochorickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) je objem plynu priamo úmerný jeho termodynamickej teplote

b) je teplota plynu priamo úmerná jeho objemu

c) je tlak plynu priamo úmerný jeho termodynamickej teplote

d) je tlak plynu nepriamo úmerný jeho termodynamickej teplote

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

14. Podľa Gay-Lussacovho zákona pri izobarickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) je tlak plynu priamo úmerný jeho termodynamickej teplote

b) je teplota plynu priamo úmerná jeho objemu

c) je objem plynu nepriamo úmerný jeho termodynamickej teplote

d) je objem plynu ne priamo úmerný jeho termodynamickej teplote

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

15. Teplo prijaté ideálnym plynom pri izotermickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) sa rovná úbytku jeho vnútornej energie

b) sa rovná súčtu prírastku jeho vnútornej energie a práce, ktorú plyn vykoná

c) sa rovná práci, ktorú plyn pri tomto deji vykoná

d) sa rovná prírastku jeho vnútornej energie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

16. Teplo prijaté ideálnym plynom pri izobarickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) sa rovná úbytku jeho vnútornej energie

b) sa rovná súčtu prírastku jeho vnútornej energie a práce, ktorú plyn vykoná

c) sa rovná práci, ktorú plyn pri tomto deji vykoná

d) sa rovná prírastku jeho vnútornej energie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

17. Teplo prijaté ideálnym plynom pri izochorickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou

a) sa rovná úbytku jeho vnútornej energie

b) sa rovná súčtu prírastku jeho vnútornej energie a práce, ktorú plyn vykoná

c) sa rovná práci, ktorú plyn pri tomto deji vykoná

d) sa rovná prírastku jeho vnútornej energie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

18. Adiabatický dej s ideálnym plynom je dej, pri ktorom

a) prebieha výmena teploty medzi plynom a okolím

b) prebieha výmena tepla medzi plynom a okolím

c) neprebieha výmena teploty medzi plynom a okolím

d) neprebieha výmena tepla medzi plynom a okolím

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

19. Pri adiabatickej kompresii plynu sa jeho

a) teplota, objem a vnútorná energia zmenšujú

b) prebieha výmena tepla medzi plynom a okolím

c) neprebieha výmena teploty medzi plynom a okolím

d) neprebieha výmena tepla medzi plynom a okolím

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

20. Pri adiabatickej expanzii plynu sa jeho

a) teplota, objem a vnútorná energia zmenšujú

b) teplota, objem a vnútorná energia zväčšujú

c) teplota a vnútorná energia zväčšujú

d) teplota a vnútorná energia zmenšujú

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

21. Pre adiabatický dej s ideálnym plynom platí

a) Poissonov zákon

b) Boyle-Mariottov zákon

c) Gay-Lussacovho zákon

d) Charlov zákon

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady