Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 30 otázok.

1. Magnetické pole sa nenachádza v okolí

a) elektrických vodičov, napr.: Fe, Cu, Al

b) elektrických nevodičov

c) vodičov s prúdom

d) permanentných magnetov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

2. Medzinárodné označenie magnetických pólov je

a) severný pól „S“, južný pól „J“

b) severný pól „S“, južný pól „N“

c) severný pól „N“, južný pól „J“

d) severný pól „N“, južný pól „S“

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

3. V strede permanentného magnetu sa nachádza

a) stredný magnetický pól

b) severný magnetický pól

c) južný magnetický pól

d) neutrálne pásmo

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

4. Medzi neutrálnym pásmom a ktorýmkoľvek magnetickým pólom je silové pôsobenie

a) príťažlivé

b) odpudivé

c) silovo na seba nepôsobia

d) príťažlivé aj odpudivé

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

5. Medzi nesúhlasnými pólmi permanentného magnetu je silové pôsobenie

a) príťažlivé

b) odpudivé

c) silovo na seba nepôsobia

d) príťažlivé aj odpudivé

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

6. Na severnom zemepisnom póle sa nachádza

a) južný magnetický pól Zeme

b) severný magnetický pól Zeme

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

7. Magnetickou silou na seba navzájom nepôsobia

a) permanentné magnety

b) permanentný magnet a vodič s prúdom

c) vodiče s prúdom

d) dva vodiče bez prúdu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

8. Magnetka v magnetickom poli zaujme polohu

a) v smere kolmice na indukčné čiary

b) takú, v ktorej je výsledný moment síl na ňu pôsobiacich nie rovný nule

c) v smere dotyčnice k magnetickej indukčnej čiare

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

9. Orientácia magnetických indukčných čiar je daná smerom

a) od severného k južnému pólu magnetky

b) od južného k severnému pólu magnetky

c) od južného k severnému pólu permanentného magnetu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

10. Ampérovým pravidlom pravej ruky určujeme

a) orientáciu indukčných čiar v okolí permanentného magnetu

b) orientáciu indukčných čiar v okolí priameho vodiča s prúdom

c) orientáciu indukčných čiar v homogénnom magnetickom poli

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

11. Podľa Ampérovho pravidla pravej ruky

a) palec pravej ruky ukazuje dohodnutý smer prúdu vo vodiči a prsty ukazujú orientáciu indukčných čiar

b) palec pravej ruky ukazuje orientáciu indukčných čiar a prsty ukazujú dohodnutý smer prúdu vo vodiči

c) palec ľavej ruky ukazuje dohodnutý smer prúdu vo vodiči

d) prsty ukazujú južno-severný smer magnetky uloženej v tomto poli

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

12. Homogénne magnetické pole sa nachádza

a) v okolí permanentného magnetu

b) v okolí priameho vodiča s prúdom

c) v osi viacerých závitov s prúdom

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

13. Veľkosť magnetickej sily pôsobiacej na vodič s prúdom v magnetickom poli závisí od

a) B, I, l, sin (∝)

b) B, I, l, cos (∝)

c) B, U, l, cos (∝)

d) B, U, l, cos (∝)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

14. Magnetická sila pôsobiaca na vodič s prúdom v magnetickom poli je maximálna, ak uhol medzi vodičom a indukčnými čiarami je

a) 0 stupňov

b) 90 stupňov

c) 45 stupňov

d) 30 stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

15. Magnetická sila pôsobiaca na vodič s prúdom v magnetickom poli je minimálna, ak uhol medzi vodičom a indukčnými čiarami je

a) 0 stupňov

b) 90 stupňov

c) 45 stupňov

d) 30 stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

16. Smer magnetickej sily pôsobiacej na vodič s prúdom v magnetickom poli je určený

a) Flemingovým pravidlom pravej ruky

b) Ampérovým pravidlom ľavej ruky

c) Flemingovým pravidlom ľavej ruky

d) Ampérovým pravidlom pravej ruky

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

17. Vektor magnetickej indukcie v danom mieste poľa má smer

a) dotyčnice k indukčnej čiare

b) kolmice na dotyčnicu k indukčnej čiare

c) k južnému magnetickému pólu Zeme

d) k severnému magnetickému pólu Zeme

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

18. Jednotka magnetickej indukcie je

a) [B] = newton

b) [B] = ampér

c) [B] = tesla

d) [B] = fleming

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

19. Fyzikálny rozmer jednotky magnetickej indukcie je

a) 1 T = 1 N × A / m

b) 1 T = 1 A / (N × m)

c) 1 T = 1 N × m / A

d) 1 T = 1 N / (A × m)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

20. Dva rovnobežné vodiče s prúdmi rovnakého smeru na seba navzájom pôsobia magnetickými silami

a) rovnakého smeru

b) neutrálnymi

c) príťažlivými

d) odpudivými

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

21. Dva rovnobežné vodiče s prúdmi na seba navzájom pôsobia magnetickými silami, ktorých veľkosť od vzdialenosti vodičov

a) nezávisí

b) závisí priamo úmerne

c) závisí nepriamo úmerne

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

22. Vplyv prostredia na veľkosť magnetickej sily je daný

a) permitivitou prostredia

b) relatívnou permitivitou

c) dĺžkou vodiča

d) permeabilitou prostredia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D . 

 

************************** 

 

23. Na základe silového pôsobenia rovnobežných vodičov s prúdom je definovaná jednotka

a) elektrického prúdu

b) elektrického napätia

c) elektrického odporu

d) magnetickej indukcie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

24. Orientáciu indukčných čiar v okolí priameho vodiča s prúdom určujeme

a) Ampérovým pravidlom pravej ruky

b) Flemingovým pravidlom pravej ruky

c) Ampérovým pravidlom ľavej ruky

d) Flemingovým pravidlom ľavej ruky

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

25. Veľkosť magnetickej indukcie v okolí priameho vodiča s prúdom závisí od veľkosti prúdu vo vodiči

a) nepriamo úmerne

b) priamo úmerne

c) nezávisí

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

26. Veľkosť magnetickej indukcie v okolí priameho vodiča s prúdom závisí od vzdialenosti od vodiča

a) nepriamo úmerne

b) priamo úmerne

c) nezávisí

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

27. Orientáciu indukčných čiar v cievke s prúdom určujeme

a) Ampérovým pravidlom pravej ruky

b) Flemingovým pravidlom pravej ruky

c) Ampérovým pravidlom ľavej ruky

d) Flemingovým pravidlom ľavej ruky

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

28. Veličina hustota závitov cievky udáva

a) vzdialenosť závitov od seba

b) počet závitov na jednotku dĺžky

c) priemer drôtu cievky

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

29. Veľkosť magnetickej sily pôsobiacej na časticu s nábojom v magnetickom poli závisí od

a) hmotnosti a náboja častice

b) hmotnosti a rýchlosti častice

c) náboja a rýchlosti častice

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

30. Veľkosť magnetickej sily pôsobiacej na časticu s nábojom v magnetickom poli nezávisí od

a) hmotnosti častice

b) rýchlosti častice

c) náboja a rýchlosti častice

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady