Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 50 otázok.  Otázky 19÷30 a 40÷42 sú vynechané schválne.

1. Ako označujeme teplo?

a) Q

b) L

c) V

d) A

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

2. Základnou jednotkou tepla je

a) J

b) V

c) kg

d) °C

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

3. Ak telesu dodáme teplo, tak sa

a) častice telesa budú pohybovať rýchlejšie

b) častice telesa budú pohybovať pomalšie

c) častice telesa nebudú pohybovať

d) teleso ochladí

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

4. Ak telesu odoberieme teplo, tak sa

a) častice telesa budú pohybovať rýchlejšie

b) častice telesa budú pohybovať pomalšie

c) častice telesa nebudú pohybovať

d) teleso ohreje

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

5. Ak telesu budeme dodávať teplo, tak sa teplota telesa

a) nebude meniť

b) bude zvyšovať

c) bude znižovať

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

6. Ak telesu budeme odoberať teplo, tak sa teplota telesa

a) nebude meniť

b) bude zvyšovať

c) bude znižovať

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

7. Prečo sa začneme mimovoľne triasť a drkotať zubami, keď je nám zima?

a) Lebo telo sa trasením pokúša svoje molekuly rozkmitať rýchlejšie, čo by následne malo viesť k zohriatiu tela.

b) Lebo telo sa takto snaží ochladiť okolie.

c) Lebo triaška je príznak blízkosti smrti.

d) Lebo sa bojíme zimy.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

8. Prečo pri streľbe slepými nábojmi sa hlaveň dela zohrieva viac, ako keď strieľame s ostrými nábojmi?

a) Ak strieľame ostrými nábojmi, tak časť energie spolu s vystreleným projektilom opúšťa pušku. Ak strieľame slepými nábojmi, tak celá uvoľnená energia sa mení na teplo a ohrieva pušku, či delo.

b) Pretože slepý náboj nepoškriabe hlaveň.

c) Ak strieľame slepými nábojmi, tak časť energie spolu s vystreleným projektilom opúšťa pušku. Ak strieľame s ostrými nábojmi, tak celá uvoľnená energia sa mení na teplo a ohrieva pušku, či delo.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

9. Ak je nám veľká zima, tak si oblečieme kožuch. Ktorý kožuch hreje viac, z králika alebo z ondatry?

a) z ondatry

b) z králika

c) kožuch nevyrába teplo, len ho udržuje

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

10. Kedy sa z večera do rána ochladí viac. Za bezoblačnej noci alebo keď je zamračené?

a) keď je bezoblačná noc

b) keď je v noci zamračené

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

11. Veľryby a tulene si v polárnych oblastiach udržujú teplotu tela od 38 °C po 40 °C, hoci tu teploty často klesajú aj po mínus 40 °C. Ako je to možné?

a) lebo sa ohrievajú na slnku

b) lebo majú hrubú vrstvu podkožného tuku

c) lebo sa schovávajú pod sneh

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

12. Čo škodí oziminám viac, hrubá vrstva snehu alebo silný mráz?

a) hrubá vrstva snehu

b) silný mráz

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

13. Prečo nepociťujeme chlad na očiach?

a) lebo na očiach nemáme receptory tepla

b) lebo máme mihalnice

c) lebo máme oči na hlave

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

14. Prečo sa kačice a labute za silných mrazov radšej zdržujú vo vode, ako na súši?

a) lebo hoci je nad vodou teplota pod bodom mrazu, voda má teplotu 0 stupňov a teda je teplejšia

b) lebo sú hladné a smädné

c) lebo na brehu by ich zjedla líška

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

15. Hmotnostná tepelná kapacita udáva

a) množstvo tepla, ktoré treba dodať 1 kg látky, aby sa ohriala o 1 °C

b) množstvo tepla, ktoré treba dodať, aby sa látka ohriala o 1 °C

c) množstvo tepla, ktoré treba dodať 1 kg látky, aby sa ohriala

d) množstvo tepla, ktoré treba odobrať 1 kg látky, aby sa ohriala o 1 °C

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

16. Ako sa označuje merná tepelná kapacita?

a) c

b) Q

c) m

d) t

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

17. Hmotnostná tepelná kapacita sa udáva v

a) J

b) J / kg

c) J / (kg × K)

d) J / K

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

18. Vodu s objemom 1 liter sme ohriali z 15 °C na 100 °C. Koľko tepla sme dodali vode?

a) 355 300 J

b) 62 700 J

c) 397 100 J

d) 355 J

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

19

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

20

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

21

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

22

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

23

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

24

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

25

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

26

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

27

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

28

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

29

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

30

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

31. Skupenskú premenu pevného skupenstva na kvapalné nazývame

a) tuhnutie

b) topenie

c) kondenzácia

d) sublimácia

e) vyparovanie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

32. Skupenskú premenu pevného skupenstva na plynné nazývame

a) tuhnutie

b) topenie

c) kondenzácia

d) sublimácia

e) vyparovanie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

33. Skupenskú premenu plynného skupenstva na kvapalné nazývame

a) tuhnutie

b) topenie

c) kondenzácia

d) sublimácia

e) vyparovanie

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

34. Skupenské teplo topenia je teplo

a) ktoré treba pevnej látke dodať, aby sa premenila na kvapalinu pri tej istej teplote (teplote topenia)

b) ktoré treba dodať 1 kg pevnej látky, aby sa premenila na kvapalinu pri tej istej teplote (teplote topenia)

c) ktoré treba kvapalnej látke odobrať, aby sa premenila na pevnú látku pri tej istej teplote (teplote tuhnutia)

d) ktoré treba odobrať 1 kg kvapalnej látky, aby sa premenila na pevnú látku pri tej istej teplote (teplote tuhnutia)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

35. Merné skupenské teplo topenia je teplo

a) ktoré treba pevnej látke dodať, aby sa premenila na kvapalinu pri tej istej teplote (teplote topenia)

b) ktoré treba dodať 1 kg pevnej látky, aby sa premenila na kvapalinu pri tej istej teplote (teplote topenia)

c) ktoré treba kvapalnej látke odobrať, aby sa premenila na pevnú látku pri tej istej teplote (teplote tuhnutia)

d) ktoré treba odobrať 1 kg kvapalnej látky, aby sa premenila na pevnú látku pri tej istej teplote (teplote tuhnutia)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

36. Merné skupenské teplo tuhnutia je teplo

a) ktoré treba pevnej látke dodať, aby sa premenila na kvapalinu pri tej istej teplote (teplote topenia)

b) ktoré treba dodať 1 kg pevnej látky, aby sa premenila na kvapalinu pri tej istej teplote (teplote topenia)

c) ktoré treba kvapalnej látke odobrať, aby sa premenila na pevnú látku pri tej istej teplote (teplote tuhnutia)

d) ktoré treba odobrať 1 kg kvapalnej látky, aby sa premenila na pevnú látku pri tej istej teplote (teplote tuhnutia)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

37. Skupenské teplo topenia sa udáva v

a) J

b) J / kg

c) J / K

d) °C

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

38. Merné skupenské teplo topenia sa udáva v

a) J

b) J / kg

c) J / K

d) °C

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

39. Dá sa roztaviť zlato v hliníkovej nádobe?

a) nedá, lebo nádoba by sa roztavila skôr

b) dá

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

40

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

41

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

42

a)

b)

c)

d)

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

. . 

 

************************** 

 

43. Ako je definované skupenské teplo sublimácie?

a) Je to množstvo tepla, ktoré treba dodať látke, aby zmenila svoje skupenstvo z pevného na plynné.

b) Je to množstvo tepla, ktoré treba odobrať látke, aby zmenila svoje skupenstvo z pevného na plynné.

c) Je to množstvo tepla, ktoré treba dodať 1 kg danej látky, aby zmenila svoje skupenstvo z pevného na plynné.

d) Je to množstvo tepla, ktoré treba odobrať 1 kg danej látky, aby zmenila svoje skupenstvo z pevného na plynné.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

44. Čo získavajú ľudia konzumáciou potravín?

a) energiu

b) peniaze

c) voľný čas

d) nesmrteľnosť

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

45. Jedna kalória je približne

 

a) 4,2 J

b) 2 J

c) 1000 J

d) 0,25 J

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

46. Vyberte najväčší zdroj energie

a) cukríky, slanina

b) minerálka, vajcia

c) paprika, mrkva

d) uhorka, kapusta

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

47. Vyberte najmenší zdroj energie

a) čokoláda

b) slanina

c) cukríky

d) uhorka

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

48. Štvortaktný motor je výbušný motor, ktorého pracovný obeh sa vyznačuje štyrmi presne od seba neoddeliteľnými dobami

a) nasávanie, kompresia, expanzia, výfuk

b) nasávanie, kompresia, expanzia, nasávanie

c) nasávanie, expanzia, výfuk

d) nasávanie, kompesia, výfuk

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

49. Dvojtaktný spaľovací motor je motor pracujúci na dve doby

a) 1. doba - nasávanie + kompresia
    2. doba - expanzia + výfuk

b) 1. doba - nasávanie
    2. doba - expanzia

c) 1. doba - nasávanie
    2. doba - výfuk

d) 1. doba - kompresia
    2. doba - výfuk

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

50. Prvý naftový motor skonštruoval

a) Rudolf Diesel

b) Gottlieb Wilhelm Daimler

c) Carl Benz

d) Frank Whittle

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady