Technický predpis, technická norma, medzinárodná norma (IEC), európska norma (EN), slovenská technická norma (STN), zahr. norma, harmonizovaná technická norma (HD), STN vhodná na posudzovanie zhody :)

Vytvorené: 22. 10. 2020 Tlačiť

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii rozlišuje pojmy:

 • technický predpis – všeobecne záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky a služby, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh a pri jeho používaní, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitého výrobku (je uverejnený v Zbierke zákonov),
 • technická norma – súhrn pravidiel , usmernení, charakteristík, výsledkov činností zameraných na dostihnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom opakovanom použití. Technická norma musí byť verejne dostupná a môže ňou byť:
  • medzinárodná forma (IEC), ktorú prijala medzinárodná organizácia pre normalizáciu,
  • európska norma (EN), ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu,
  • slovenská technická norma (STN), je norma prijatá úradom alebo slovenským národným normalizačným úradom do sústavy slovenských technických noriem,
  • zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná  normalizačná organizácia;
 • slovenská technická norma je norma vytvorená a schválená  podľa zákona č. 264/1999 Z. z., ktorej vydanie bolo oznámené vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), Slovenská technická norma sa označuje značkou STN. Názov slovenská technická norma a značka STN sa nesmú používať na označenie iných dokumentov. Dodržiavanie slovenskej technickej normy je dobrovoľné;
 • harmonizovaná technická norma (HD) – STN sa stáva harmonizovanou, ak preberá harmonizovanú európsku normu a vo vestníku je oznámená možnosť jej použitia na posudzovanie, splnenie technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom;
 • STN vhodná na posudzovanie zhody – ÚNMS SR určuje vhodnú STN na posudzovanie zhody v prípade, že je to nevyhnutné na prevzatie technického predpisu orgánmi európskych spoločenstiev. Po prerokovaní s ministerstvom oznámi ÚNMS SR určenie normy vo vestníku. V prípade, že úrad zruší určenie STN vhodnej na posudzovanie zhody, oznámi súčasne, ktorá harmonizovaná STN ju nahradila.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady