Rozdelenie logických obvodov (LO), kombinačné LO, sekvenčné LO, synchrónne sekvenčné LO, asynchrónne sekvenčné LO, bistabilné preklápacie obvody :)

Autor: Robert Zahoranský

Vytvorené: 31. 01. 2021 Tlačiť

Podľa činnosti  logické obvody delíme do dvoch základných skupín: kombinačné a sekvenčné. 

Kombinačné logické obvody – výstupná logická premenná je závislá len na okamžitom stave vstupných logických premenných. Existuje jednoznačné vzájomné priradenie hodnôt vstupných premenných a hodnôt výstupných premenných. Tieto obvody neobsahujú pamäťové členy. Ide napríklad o NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR

Sekvenčné logické obvody – výstupná logická premenná závisí nielen od okamžitého stavu vstupných  premenných, ale aj od predchádzajúcej postupnosti vstupných premenných. Podľa časovej náväznosti môžu byť synchrónne alebo asynchrónne. Každý sekvenčný obvod obsahuje pamäťové členy, ktoré uchovávajú informáciu o predchádzajúcom stave sekvenčného logického obvodu. Ide napríklad o klopné obvody T, RS, D... 

U synchrónnych sekvenčných LO zmena stavu obvodu prebieha v okamihu určenom riadiacim (synchronizačným) signálom, ktorý zaručuje súčasnú zmenu všetkých logických premenných. Mimo času kedy je riadiaci signál neaktívny, je obvod na zmenu vstupných premenných necitlivý. Ide napríklad o preklápací obvod typu D.

U asynchrónnych sekvenčných LO nie je zaistená súčasná zmena logických premenných. Zmena stavu LO môže byť vyvolaná vstupným signálom (nie riadiacim). Rušivý signál môže byť tiež vyhodnotený ako zmena niektorých vstupných premenných, čo spôsobí narušenie správnej činnosti LO. Ide napríklad o preklápacie obvody typu T a RS[1].

[1] Medzi synchrónne obvody patria bistabilné preklápacie obvody rôznych typov. Správanie preklápacích obvodov sa prehľadne opisuje tabuľkou stavou v čase tn a v nasledujúcom čase tn+1. Činnosť preklápacieho obvodu môžeme názorne vyjadriť časovým priebehom signálov (časovým diagramom). Preklápacie obvody sa používajú v riadiacej a výpočtovej technike.
Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://www.zarsoft.sk/2018/07/20/rozdelenie-logickych-obvodov/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady