Priemyselný robot, štruktúra, funkcie, klasifikácia, manipulátor, servisný robot, humanoidný robot (humanoid) :)

Vytvorené: 11. 07. 2021 Tlačiť

Priemyselné roboty (v odbornej literatúre):

Zariadenia, ktoré majú schopnosť samostatne riešiť rôzne manipulačné úlohy.

V súčasnosti, aj keď je priemyselný robot definovaný podľa ISO, existuje celý rad ďalších definícií s rôznymi interpretáciami avšak všetky majú tú istú podstatu.

Priemyselný robot (podľa normy ISO 8373:1994):

Automaticky riadený, programovateľný, viacúčelový manipulátor pre činnosť v troch alebo viacerých osiach.

Priemyselný robot inak:

Automatický alebo počítačom riadený integrovaný systém, schopný autonómnej, cieľovo orientovanej interakcie s prirodzeným prostredím, podľa inštrukcií od človeka.

Táto interakcia spočíva vo vnímaní a rozpoznávaní tohto prostredia a v manipulovaní s predmetmi, prípadne v pohybovaní sa v tomto prostredí.

Táto definícia zahŕňa robotické systémy aj pre rôzne, nielen priemyslové použitie.

 

Štruktúra priemyselných robotov

Štruktúru priemyselného robota rozdeľujeme na:

 • mechanickú,
 • riadiacu,
 • programovaciu časť.

 

Štruktúra priemyselného robota

 

Súčasná klasifikácia robotov

Manipulátor
Zariadenie s dvojpolohovými pohybovými jednotkami s vlastným alebo odvodeným pohonom a riadením pre automatickú manipuláciu s obrobkami, podľa stanoveného programu a časového priebehu v súlade s činnosťou výrobných strojov a ostatných doplnkových zariadení.

Priemyselný robot
Univerzálne využiteľný pohybový viacosový manipulátor, ktorý má voľne programovateľný spôsob pohybu. Roboty môžu byť vybavené chápadlami (efektormi), nástrojmi alebo inými výrobnými prostriedkami a môžu vykonávať manipulačné, technologické alebo montážne úkony.

Servisný robot
Je definovaný ako programovateľné pohybové zariadenie vykonávajúce čiastočne alebo plne automaticky rôzne služby. Pracuje s modelom prostredia, spracováva príkazy, informácie zo senzorov a využíva programovanie a automatické plánovanie dráhy.

Humanoidný robot (humanoid)
Je koncipovaný na základe modelovania fyzických znakov človeka. Tento robot sa pohybuje na dvoch nohách so zabezpečením zachovania rovnováhy pri pohybe. Humanoidné roboty musia byť schopné určiť svoju polohu v prostredí, vnímať okolité prostredie, identifikovať prekážky, vyhýbať sa im. Pracuje s dvoma rukami antropomorfného typu, prvky rúk sú vybavené dotykovými senzormi na citlivú prácu.

 

 

Takto dnes chytá predmety humanoidný alebo priemyselný robot


Funkcie, charakteristiky a kinematické systémy priemyselného robota: kartézsky systém (TTT), cylindrický (RTT), sférický (RRT), angulárny (RRR), robot s kinematikou RRT-SCARA, stupne voľnosti

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• https://ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/mnk/definicia_struktura_a_funkcie_priemyselneho_robota.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady