Vytvorené: 07. 12. 2013 Tlačiť

Hlboko v dejinách ľudskej spoločnosti - ležia počiatky matematiky. Prvé matematické pojmy vznikli pravdepodobne vtedy, keď pračlovek vedel seba, svojím sebauvedomením, vyčleniť z okolitého prostredia. Tak sa formovali pojmy, ktoré dnes nazývame prvok a množina.       
V priebehu ďalšieho vývoja - boli utvorené operácie priraďovania a porovnávania množstiev. Ruky potom, ako najbližšie počítacie pomôcky, priviedli človeka k desiatkovej sústave.
Etapa počiatkov matematiky/Matematika utvárania nových abstraktných pojmov[1],
od doby predhistorickej do 6. storočia p.n.l.  
- vznikli a rozvíjali sa matematiky egyptského a mezopotámskeho staroveku, stará čínska a indická matematika,
- v danom období sa poznatky zhromažďovali, ale neštudovali sa ich súvislosti.
Etapa elementárnej matematiky/matematika stálych veličín,
od 6. storočia p.n.l. do 16. storočia p.n.l.
- centrom elementárnej matematiky bolo staroveké Grécko,
Pytagoras (582-500 p.n.l.) objavil implikáciu, Aristoteles založil logiku, Euklides (žil asi v 3. storočí p.n.l.) zaviedol axiomatickú metódu a deduktívnu výstavbu, Archimedes (287-212 p.n.l.) prišiel s prvými infinitezimálnymi úvahami,
- došlo k usporiadaniu a systematizácii dovtedy známych poznatkov,
- matematika sa stala vedou o stálych veličinách a geometrických útvaroch.
Súťaž v počítaní v roku 1503
Etapa vyššej matematiky/Matematika premenných veličín,
od 17. storočia do začiatku 19. storočia
René Descartes (1596-1650), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) a Isaac Newton (1642-1727) založili matematickú analýzu,
- bratia Bernoulliovci: Jacob (1654-1705), Johann (1667-1748), Pierre-Simon Laplace (1749-1827), Joseph Louis Lagrange (1736-1813), Adrien-Marie Legendre (1752-1833), Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) a ďalší, ale najmä Leonard Eluer (1707-1783) a Karl Friedrich Gauss (1777-1855), rozvinuli matematiku na vyššiu úroveň,
Nikolaj Ivanovič Lobačevskij (1792-1856) objavil a dotvoril neuklidovskú geometriu,
- v základoch bol pripravený aparát schopný spracovať premenené veličiny, funkčné závislosti, niektoré javy a procesy. Do matematiky vstúpil pohyb.
Etapa súčasnej matematiky/Matematika zovšeobecnených veličín,
od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť
Georg Cantor (1845-1918) založil teóriu množín,
- vznikli nové matematické disciplíny pre potreby inžinierskych a spoločenských vied,
--Bertrand Arthur William Russel (1872-1970) a Alfred North Whitehead (1861-1947) rozvinuli formálnu logiku, David Hilbert (1862-1943) a jeho nasledovníci dosiahli hlboké výsledky v základoch matematiky,
Norbert Wiener (1894-1964) otvoril éru kybernetiky,
--vedecko-technická revolúcia začala ovplyvňovať cesty a perspektívy modernej matematiky. 
[1] V článku bolo použité členenie historikov, ktorí dnes členia matematiku na štyri obdobia výrazne oddelené kvantitatívno-kvalitnými skokmi.
Zdroje
Použitá, doporučená a citovaná literatúra
·-Aj geometria naučila človeka myslieť, Milan Hejný, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1990.
·-Matematická terminológia, Václav Medek, Juraj Bosák, Viliam Chvál, Milan Krišťák, Anton Legéň, Božena Macková, Ján Pidany, Karol Rečičár, Víťazoslav Repáš, Beloslav Riečan, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1977.
·-Metódy riešenia matematických úloh, Tomáš Hecht, Zita Sklenáriková, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992.
·-Príručka elementárnej matematiky a fyziky, Jozef Eliaš, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava 1964.
·-Teória vyučovania matematiky 1, doc. PhDr. Ondrej Gábor, CSc., doc. PhDr. RNDr. Oleg Kopanev, CSc, doc. PhDr. Karol Križalkovič, CSc, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1989.
·-Teória vyučovania matematiky 2, Milan Hejný, Mária Benešová, Helena Bereková, Peter Bero, Ľudovít Hrdina, Vladimír Repáš, Juraj Vantuch, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1990.

Vývoj písania číslic

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady