Autor: Marián Lukáč

Vytvorené: 29. 01. 2014 Tlačiť

Cena práce, ktorá je výsledkom fungovania trhu, vzťahom medzi dopytom po práci a ponukou práce.

 

Mzda podrobne: 

Mzda je zákonom vyplácaná čiastka peňazí, ktorá je vyplácaná od zamestnávateľa ku zamestnancovi za vykonanú prácu dohodnutú v pracovnej zmluve.

Minimálna mzda na Slovensku nemôže klesnúť hrubá mzda v roku 2020 pod 580 € a v roku 2021 pod 623 €.

Minimálne mzdové nároky sú závislé od výšky pracovnej náročnosti.

Minimálna hodinová mzda je čiastka peňazí, ktorú zamestnanec dostane od zamestnávateľa za 1 odpracovanú hodinu. Táto sadzba je uvedená v pracovnej zmluve.  

 

Príplatky:

Príplatok k mzde za voľný deň

a) Mzda za sobotu : + 45 % minimálnej mzdy.

b) Mzda za nedeľu: + 100 % minimálnej mzdy.

c) Mzda za sviatok v prípade trvalého pracovného pomeru: + 100 % priemerného mesačného zárobku.

d) Mzda za sviatok v prípade práce na dohodu: + 100 % minimálnej mzdy.

Príplatok k mzde za nočnú prácu 

a) v prípade ak ide o rizikovú prácu: + 50 % minimálnej mzdy.

b) v prípade ak ide o nerizikovú prácu: + 40 % minimálnej mzdy. 

Príplatok k mzde za prácu nadčas

a) v prípade ak ide o rizikovú prácu: + 35 % priemerného mesačného zárobku.

b) v prípade ak ide o nerizikovú prácu: + 25 % priemerného mesačného zárobku.

 

Druhy miezd:

a) Časová mzda: druh mzdy, kde najväčší faktor odmeňovania tvorí čas, je to najčastejšie sa vyskytujúci druh mzdy.

Príklad: V pracovnej zmluve má zamestnanec poberajúci časovú mzdu  napísane nasledovne: “Dohodnutá hodinová mzda je 6 €/hodinu.“

b) Úkolová mzda: druh mzdy, kde najväčší faktor odmeňovania tvorí splnenie určitého úkolu, je to menej sa vyskytujúci druh mzdy.

Príklad: V pracovnej zmluve má zamestnanec poberajúci úkolovú mzdu  napísane nasledovne: “ Dohodnutá mzda za splnenie úkolu je 6 € za 1 stoličku.“

c) Kombinovaná  mzda:  je kombináciou 2 druhov miezd a to časovej a úkolovej mzdy. Je to druh mzdy, kde 2 faktory odmeňovania hrajú úlohu a to čas a splnenie určitého úkolu. Je to najmenej vyskytujúci sa druh mzdy.

d) Podielová mzda: druh mzdy, kde tiež podobne ako pri úkolovej mzde najväčší faktor tvorí splnenie určitého úkolu , ale je rozdiel je v tom, že tento úkol musí byť merateľný určitými ekonomickými ukazovateľmi.

e) Zmluvná mzda:  mzda zložená z rôznych druhov odmien a benefitov, najčastejšie z podielu na zisku alebo z motivačnej časti.

f) Naturálna mzda: mzda vyplácaná v podobe tovarov a služieb a môže byť vyplácaná len so súhlasom zamestnanca.

g) Nominálna mzda: mzda vyjadrená v peňažnej jednotke, napríklad pracovník zarobil 1000 €. 

h) Reálna mzda: čiastka peňazí,  za ktorú si reálne môže zamestnanec kúpiť určité statky a služby. 

Príklad: V pracovnej zmluve má zamestnanec poberajúci podielovú mzdu napísané nasledovne: Dohodnutá hodinová mzda je 6 Eur za hodinu a dohodnutá úkolová mzda je 6 Eur za stoličku.

 

Typy  miezd:

a) Hrubá mzda: čiastka peňazí za vykonanú prácu, ktorá nie je očistená od povinného zákonného  zdanenia  Tento typ mzdy je uvedený v pracovnej zmluve.

b) Čistá mzda: reálna čiastka peňazí, ktorú zamestnanec dostane od zamestnávateľa za vykonanú prácu, ktorá je už očistená od povinného zákonného zdanenia.

Čistá mzda = hrubá mzda - Odvod do sociálnej a zdravotnej poisťovne (13,4 % z hrubej mzdy)  – daň + daňový bonus na deti

 

Daň = Hrubá mzda - Odvod do sociálnej a zdravotnej poisťovne - Nezdaniteľná časť/100 * 19.  

 

Zamestnanec musí odvádzať povinné Zákonné sociálne a Zdravotné poistenie.

Povinné odvody, ktoré si zamestnanec musí odvádzať sú nasledujúce: 

Zdravotné poistenie:  - 4 % z hrubej mzdy.  

Sociálne poistenie:  - 9,4 % z hrubej mzdy.

Medzi odvody sociálneho poistenia patria:

a) Dôchodkové invalidné poistenie: - 3 % z hrubej mzdy.  

b) Poistenie v nezamestnanosti: - 1,4 % z hrubej mzdy.

c) Nemocenské poistenie: - 1 % z hrubej mzdy.  

d) Dôchodkové starobné poistenie: - 4 % z hrubej mzdy.

 

Super hrubá mzda je čiastka peňazí, ktorú zamestnávateľ odvádza za zamestnanca.

Super hrubá mzda = HM + 35,2 % z hrubej mzdy.  

 

Zamestnávateľ musí za zamestnanca odvádzať povinné zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

Povinné odvody, ktoré musí zamestnávateľ odvádzať za zamestnanca sú nasledujúce:

a) Zdravotné poistenie: + 10 % z hrubej mzdy.

b) Sociálne poistenie: + 25,2 % z hrubej mzdy.

Medzi odvody sociálneho poistenia patria:

a) Dôchodkové invalidné poistenie: + 3 % z hrubej mzdy.   

b) Poistenie v nezamestnanosti: + 1 % z hrubej mzdy.

c) Nemocenské poistenie: +1,4 % z hrubej mzdy.

d) Dôchodkové starobné poistenie: je výške +14 % z hrubej mzdy.  

e) Úrazové poistenie: + 0,8 % z hrubej mzdy.

f) Garančné poistenie: + 0,25 % z hrubej mzdy.

g) Rezervný fond solidarity: + 4,75 % z hrubej mzdy. 

 

Účtovné prípady venované mzdám

 • Hrubé mzdy zamestnancom - 521/331
 • Odvod do sociálnej a zdravotnej poisťovne - 13,4 % z hrubej mzdy - 331/336
 • Odvod na dane z príjmov na daňový úrad - 19 % daň - 331/342
 • Úhrada sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov z bankového účtu - 336,342/221
 • Výplata miezd zamestnancom v hotovosti - 331/211
 • Zákonné zdravotné a sociálne poistenie - 524/336

 

Zamestnanci so zdravotným postihnutím

Zamestnanci so zdravotným postihnutím sa delia na dve skupiny a to:

 • Zamestnanci s poklesom pracovnej schopnosti od 40 do 70 %.
 • Zamestnanci s poklesom pracovnej schopnosti  nad 70 %.

 

Zamestnanec s poklesom pracovnej činnosti od 40 do 70 %

a) Odvody zamestnancov s poklesom činnosti od 40 do 70 %

Zdravotné poistenie: - 2 % z hrubej mzdy.

Sociálne poistenie: - 9,4 z hrubej mzdy.

Nemocenské poistenie:  -1,4 % z hrubej mzdy.

Poistenie v nezamestnanosti: - 1 % z hrubej mzdy.

Dôchodkové starobné poistenie:  - 4 % z hrubej mzdy.

Dôchodkové invalidné poistenie: - 3 % z hrubej mzdy.

 

b) Odvody zamestnávateľa za zamestnanca s poklesom činnosti od 40 do 70 %

Zdravotné poistenie: + 5 % z hrubej mzdy.

Sociálne poistenie: + 25,2 % z hrubej mzdy.  

Nemocenské poistenie: + 1,4 % z hrubej mzdy.

Dôchodkové starobné poistenie: +14 % z hrubej mzdy.

Dôchodkové invalidné poistenie: +3 % z hrubej mzdy.

Úrazové poistenie: + 0,8 % z hrubej mzdy.

Garančné poistenie: + 0,25 % z hrubej mzdy.

Rezervný fond solidarity: + 4,75 % z hrubej mzdy.  

 

Zamestnanci s poklesom pracovnej  činnosti nad 70 %

a) Odvody zamestnancov s poklesom pracovnej činnosti nad 70 %

Zdravotné poistenie: - 2 % z hrubej mzdy.

Sociálne poistenie: - 8,4 % z hrubej mzdy.

Nemocenské poistenie: - 1,4 % z hrubej mzdy.

Dôchodkové invalidné poistenie: - 3 % z hrubej mzdy.

Dôchodkové starobné poistenie: - 4 % z hrubej mzdy.

 

b) Odvody zamestnávateľov ku zamestnancom s poklesom pracovnej činnosti nad 70 %

Zdravotné poistenie: + 5 % z hrubej mzdy.

Sociálne poistenie:  + 24 ,2 % z hrubej mzdy.

Úrazové poistenie: + 0,8 % z hrubej mzdy.

Garančné poistenie: + 0,25 % z hrubej mzdy.

Rezervný fond solidarity: + 4,75 % z hrubej mzdy.

Dôchodkové starobné poistenie: + 14 % z hrubej mzdy.

Dôchodkové invalidné poistenie: + 3 % z hrubej mzdy.

Nemocenské poistenie: + 1,4 % z hrubej mzdy.

 

Dobré, použiteľné stránky: 
· Výpočet čistej mzdy (Mzdová kalkulačka 2022)
· Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2022, daň, odvody, cena práce.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady