Tlačiť

Predstavujú schopnosť človeka, do akej miery vie ovládať a riadiť svoje správanie, aký si vytvára obraz o sebe. Tu môžeme zaradiť vôľové vlastnosti, sebauvedomenie, sebahodnotenie a svedomie.

Ide o stránky osobnosti, prostredníctvom ktorých sa jednotlivec riadi, usmerňuje vlastné prežívanie a správanie, ktoré smeruje tak k uspokojovaniu vlastných potrieb a zámerov, ako aj k zameraniu navonok, teda k aktivite orientovanej na pretváranie okolia. Sebaregulácia sa uskutočňuje prostredníctvom sebauvedomovania, sebapoznania, sebahodnotenia a svedomia.

Základom všetkých spomínaných čŕt osobnosti je aktuálne poznanie vlastného psychického života a utvorená predstava o možnostiach vlastnej osobnej realizácie zamerania jednotlivca. Aktuálne poznanie aj preto, že tak, ako sa vyvíja a mení náš pohľad na iných, tak sa vekom rozvíja a modifikuje sebaobraz každého človeka.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady