Abstrakcia :)

Adolescencia :)

Afekty, Nálady, Vášne :)

Aktivačno-motivačné vlastnosti :)

Analógia :)

Analýza :)

Asertivita (sebapresadenie) :)

Asociácia :)

Časové ohraničenie vývinových období :)

Charakteristické vlastnosti osobnosti :)

Cholerik (silný nevyrovnaný typ) :)

Cit, funkcie citov :)

Členenie vývinu ľudského života podľa Komenského :)

Čuchová a zraková adaptácia :)

Dedukcia :)

Dynamické vlastnosti osobnosti :)

Emócie :)

Emocionálna inteligencia (EQ) :)

Empatia :)

Endorfný, Mezomorfný a Ektomorfný typ :)

Estetické city :)

Extrovert :)

Flegmatik (silný vyrovnaný nepohyblivý typ) :)

Halucinácie :)

Ilúzia :)

Indukcia :)

Intelektuálne city :)

Inteligencia :)

Intenzita pozornosti :)

Introvert :)

Konkretizácia :)

Krivka učenia :)

Krivka zabúdania :)

Logické zapamätanie :)

Mechanické zapamätanie :)

Medzníky :)

Melancholik (slabý typ) :)

Morálne (etické) city :)

Myslenie :)

Myšlienkové operácie :)

Nadanie, Talent a Genialita :)

Neúmyselné zapamätanie :)

Neverbálna komunikácia :)

Obdobia vôľového procesu :)

Osobnosť :)

Pamäť, rozdiel medzi pamäťou a učením :)

Periodizácia podľa predstaviteľa štadiálnych teórii Jeana Piageta – zástancu kognitívnej teórie vývinu :)

Periodizácia podľa predstaviteľa teórií sociálneho vývinu Erika Eriksona :)

Periodizácia podľa zástancu teórií morálneho vývinu Lawrence Kohlbergera :)

Periodizácia, z ktorej vychádzajú V. Kačáni, V. Příhoda, J. Vaněk, a J. Kuric a iní :)

Periodizácie vývinu :)

Pocit :)

Pociťovanie, pocit :)

Pojem :)

Porovnávanie :)

Používanie mozgu :)

Pozornosť, vigilita :)

Predstavy :)

Prenášanie pozornosti :)

Pyknický, Astenický a Atletický typ :)

Regulácia správania :)

Rozdeľovanie pozornosti :)

Rozsah pozornosti :)

Roztržitosť :)

Sangvinik (silný vyrovnaný pohyblivý typ) :)

Schopnosť :)

Sebacit :)

Sebakoncepcia osobnosti :)

Sebaregulačné vlastnosti :)

Sociálne city :)

Stálosť pozornosti, kolísanie pozornosti :)

Štruktúra osobnosti :)

Súd, súdy :)

Sústredenosť :)

Svedomie :)

Syntéza :)

Telesný a pohybový vývin :)

Temperament :)

Typ :)

Úmyselná pozornosť :)

Úmyselné zapamätanie :)

Úroveň schopností vo väčšej skupine :)

Úsudok :)

Vnem :)

Vnímanie, vnem, pocit :)

Vôľové konanie :)

Všeobecné rozumové schopnosti :)

Výkonové vlastnosti :)

Vyššie city :)

Vývin jedinca, medzníky :)

Vzťahovo-postojové vlastnosti :)

Zabúdanie :)

Zameranosť pozornosti :)

Zapamätanie :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady