Abstrakcia :)

Adolescencia :)

Afekty, Nálady, Vášne :)

Aktivačno-motivačné vlastnosti :)

Analógia :)

Analýza :)

Asertivita (sebapresadenie) :)

Asociácia :)

Časové ohraničenie vývinových období :)

Charakteristické vlastnosti osobnosti :)

Cholerik (silný nevyrovnaný typ) :)

Cit, funkcie citov :)

Členenie vývinu ľudského života podľa Komenského :)

Čuchová a zraková adaptácia :)

Dedukcia :)

Dynamické vlastnosti osobnosti :)

Emócie :)

Emocionálna inteligencia (EQ) :)

Empatia :)

Endorfný, Mezomorfný a Ektomorfný typ :)

Estetické city :)

Extrovert :)

Flegmatik (silný vyrovnaný nepohyblivý typ) :)

Halucinácie :)

Ilúzia :)

Indukcia :)

Intelektuálne city :)

Inteligencia :)

Intenzita pozornosti :)

Introvert :)

Konkretizácia :)

Krivka učenia :)

Krivka zabúdania :)

Logické zapamätanie :)

Mechanické zapamätanie :)

Medzníky :)

Melancholik (slabý typ) :)

Morálne (etické) city :)

Myslenie :)

Myšlienkové operácie :)

Nadanie, Talent a Genialita :)

Neúmyselné zapamätanie :)

Neverbálna komunikácia :)

Obdobia vôľového procesu :)

Osobnosť :)

Pamäť, rozdiel medzi pamäťou a učením :)

Periodizácia podľa predstaviteľa štadiálnych teórii Jeana Piageta – zástancu kognitívnej teórie vývinu :)

Periodizácia podľa predstaviteľa teórií sociálneho vývinu Erika Eriksona :)

Periodizácia podľa zástancu teórií morálneho vývinu Lawrence Kohlbergera :)

Periodizácia, z ktorej vychádzajú V. Kačáni, V. Příhoda, J. Vaněk, a J. Kuric a iní :)

Periodizácie vývinu :)

Pocit :)

Pociťovanie, pocit :)

Pojem :)

Porovnávanie :)

Používanie mozgu :)

Pozornosť, vigilita :)

Predstavy :)

Prenášanie pozornosti :)

Pyknický, Astenický a Atletický typ :)

Regulácia správania :)

Rozdeľovanie pozornosti :)

Rozsah pozornosti :)

Roztržitosť :)

Sangvinik (silný vyrovnaný pohyblivý typ) :)

Schopnosť :)

Sebacit :)

Sebakoncepcia osobnosti :)

Sebaregulačné vlastnosti :)

Sociálne city :)

Stálosť pozornosti, kolísanie pozornosti :)

Štruktúra osobnosti :)

Súd, súdy :)

Sústredenosť :)

Svedomie :)

Syntéza :)

Telesný a pohybový vývin :)

Temperament :)

Typ :)

Úmyselná pozornosť :)

Úmyselné zapamätanie :)

Úroveň schopností vo väčšej skupine :)

Úsudok :)

Vnem :)

Vnímanie, vnem, pocit :)

Vôľové konanie :)

Všeobecné rozumové schopnosti :)

Výkonové vlastnosti :)

Vyššie city :)

Vývin jedinca, medzníky :)

Vzťahovo-postojové vlastnosti :)

Zabúdanie :)

Zameranosť pozornosti :)

Zapamätanie :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady