Abstrakcia :)

Adolescencia :)

Afekty, Nálady, Vášne :)

Aktivačno-motivačné vlastnosti :)

Analógia :)

Analýza :)

Asertivita (sebapresadenie) :)

Asociácia :)

Časové ohraničenie vývinových období :)

Charakteristické vlastnosti osobnosti :)

Cholerik (silný nevyrovnaný typ) :)

Cit, funkcie citov :)

Členenie vývinu ľudského života podľa Komenského :)

Čuchová a zraková adaptácia :)

Dedukcia :)

Dynamické vlastnosti osobnosti :)

Emócie :)

Emocionálna inteligencia (EQ) :)

Endorfný, Mezomorfný a Ektomorfný typ :)

Estetické city :)

Extrovert :)

Flegmatik (silný vyrovnaný nepohyblivý typ) :)

Halucinácie :)

Ilúzia :)

Indukcia :)

Intelektuálne city :)

Inteligencia :)

Intenzita pozornosti :)

Introvert :)

Konkretizácia :)

Krivka učenia :)

Krivka zabúdania :)

Logické zapamätanie :)

Mechanické zapamätanie :)

Medzníky :)

Melancholik (slabý typ) :)

Morálne (etické) city :)

Myslenie :)

Myšlienkové operácie :)

Nadanie, Talent a Genialita :)

Neúmyselné zapamätanie :)

Obdobia vôľového procesu :)

Osobnosť :)

Pamäť, rozdiel medzi pamäťou a učením :)

Periodizácia podľa predstaviteľa štadiálnych teórii Jeana Piageta – zástancu kognitívnej teórie vývinu :)

Periodizácia podľa predstaviteľa teórií sociálneho vývinu Erika Eriksona :)

Periodizácia podľa zástancu teórií morálneho vývinu Lawrence Kohlbergera :)

Periodizácia, z ktorej vychádzajú V. Kačáni, V. Příhoda, J. Vaněk, a J. Kuric a iní :)

Periodizácie vývinu :)

Pocit :)

Pociťovanie, pocit :)

Pojem :)

Porovnávanie :)

Používanie mozgu :)

Pozornosť, vigilita :)

Predstavy :)

Prenášanie pozornosti :)

Pyknický, Astenický a Atletický typ :)

Regulácia správania :)

Rozdeľovanie pozornosti :)

Rozsah pozornosti :)

Roztržitosť :)

Sangvinik (silný vyrovnaný pohyblivý typ) :)

Schopnosť :)

Sebacit :)

Sebakoncepcia osobnosti :)

Sebaregulačné vlastnosti :)

Sociálne city :)

Stálosť pozornosti, kolísanie pozornosti :)

Štruktúra osobnosti :)

Súd, súdy :)

Sústredenosť :)

Svedomie :)

Syntéza :)

Telesný a pohybový vývin :)

Temperament :)

Typ :)

Úmyselná pozornosť :)

Úmyselné zapamätanie :)

Úroveň schopností vo väčšej skupine :)

Úsudok :)

Vnem :)

Vnímanie, vnem, pocit :)

Vôľové konanie :)

Všeobecné rozumové schopnosti :)

Výkonové vlastnosti :)

Vyššie city :)

Vývin jedinca, medzníky :)

Vzťahovo-postojové vlastnosti :)

Zabúdanie :)

Zameranosť pozornosti :)

Zapamätanie :)


  E-booky o Moodle Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  zdieľaných v 2016-2017 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady