Vytvorené: 28. 02. 2014 Tlačiť

Činnosť psychiky (duševnej činnosti) zameraná a sústredená na určité „predmety“.

Ide o jeden zo stavov (ako únava, pohotovosť a pripravenosť na činnosť, motivácia, city) podmieňujúcich celkovú výkonnosť človeka. Priamo vplýva na pociťovanie, vnímanie, myslenie a ďalšie psychické procesy. Môže ju vyvolať nevšednosť, zaujímavosť javov, bolesť, vlastné spomienky ale aj zámerné úsilie poznania predmetov. Inými slovami: kým niektoré podnety upútajú pozornosť samovoľne/bez osobitého zámeru, iným podnetom venuje objekt pozornosť len pri značnom vypätí vôle. Podľa toho sa delí pozornosť na neúmyselnú a úmyselnú.

Vlastnosti pozornosti sú: rozsah, stálosť, intenzita, prenášaniarozdeľovanie

 

Psychická činnosť sa uskutočňuje v bdelom stave, t.j. vtedy, keď sme si niečoho vedomí. Tento stav sa nazýva vigilita. Vigilita dosahuje rozličné úrovne od jednoduchého vnímania, napr. po zobudení, cez rozličné stavy vedomia až k pozornosti. Pozornosť tvorí najvyšší stupeň vigility, ktorá je charakteristická tým, že umožňuje najlepší, najširší príjem informácií. Tak utvára základný predpoklad pre akékoľvek efektívne poznávanie.

Pozornosť je taký stav bdelosti, v ktorom sa vedomie zameria a sústredí na niektoré objekty odrazu, kým iné sa prehliadajú. Pozornosť je prejavom vysokej organizovanosti psychiky pri spracovaní informácií o vonkajšom svete a pri kontrole vlastného myslenia a konania. B. Chalupa (1981) hovorí, že pozornosť je proces a súčasne tiež psychický stav, zahrňuje aj schopnosti a zručnosti, má vzťah k organizácii celej osobnosti. Pri pozornosti teda ide o zložito organizovanú systémovú funkciu.

Pri celkovej charakteristike pozornosti sa v súčasnosti najčastejšie používajú pojmy ako zameranosť, sústredenosť, selektivita, koncentrácia, dominancia a pod. Tieto pojmy sa spájajú s určitými teoretickými predstavami o organizácii pozornosti pri výberovom spracovaní podnetov a pri kontrole vlastného konania a myslenia. Ide o dynamické štruktúry, ktoré sa stále pretvárajú v závislosti od vonkajších a vnútorných podmienok[1].

Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná literatúra:
[1] Viliam Kubáni, Všeobecná psychológia, vysokoškolské učebné texty, Prešovská univerzita v Prešove/ Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov 2010, ISBN 978-80-555-0172-7, str. 94.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady