Vytvorené: 28. 02. 2014 Tlačiť

Nižšie city, ktoré súvisia s biologickými potrebami.

 

 

Najčastejšie sa pri popisovaní nižších emócií zdôrazňuje ich spojitosť s činnosťou prvej signálnej sústavy a nepodmieneno-reflexná povaha. Sú viazané najmä na vitálnu oblasť organizmu, vyznačujú sa jednoduchosťou a vyskytujú sa i u zvierat. Medzi nižšie emócie patria elementárne zážitky príjemného a nepríjemného vyvolané napr. rôznymi zvukmi, vôňami, farbami a zážitky príjemného a nepríjemného podmienené somatickými pocitmi alebo komplexnými somatickými vnemami, sebacítením. Nižšie emócie sa spájajú s uspokojovaním najzákladnejších životných potrieb, vznikajú prevažne na základe inštinktívnych prejavov. Emócie vznikajú predovšetkým:

 • V súvislosti s uspokojovaním potrieb človeka a s jeho činnosťou, t.j. sú spojené so základnými biologickými potrebami organizmu, s činnosťou vnútorných orgánov a s celkovou rovnováhou organizmu (homeostázou).
 • Vo vzťahoch človeka k obklopujúcemu svetu vznikajú v situáciách emergentných, t.j. nových, neobvyklých a náhlych, na ktoré človek nemá vypracované mechanizmy reagovania (napr. autohavária). Ďalej v situáciách frustračných, teda takých, ktoré pre človeka predstavujú vážne, resp. neprekonateľné prekážky pri dosahovaní cieľa, pričom jedinec je veľmi motivovaný. A nakoniec v stresových situáciách, t.j. takých, v ktorých ide o nadmernú (extrémnu) záťaž.

Dôležitým znakom emócií je, že majú situačný charakter. Sú teda podmienené momentálnymi okolnosťami alebo situáciou a so zmenou tejto situácie zanikajú alebo slabnú[1].

Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná literatúra:
[1] Viliam kubáni, Všeobecná psychológia, vysokoškolské učebné texty, Prešovská univerzita v Prešove/ Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov 2010, ISBN 978-80-555-0172-7, str. 100-101.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady