Vytvorené: 28. 02. 2014 Tlačiť

Súhrn pomerne stálych všeobecných vlastností človeka, ktoré tvoria organický celok a ktoré sa prejavujú v jeho správaní. Ide teda o dynamický a relatívne stabilný celostný systém intelektuálnych, sociálno-kultúrnych a morálno-vôľových vlastností jednotlivca, ktoré sa prejavujú v individuálnych osobnostiach v jeho vedomí a činnosti.

Vlastnosti osobnosti sa vyznačujú univerzálnosťou, to znamená, že sú vlastné početnejším skupinám ľudí, ďalej polaritou, keď každá vlastnosť má dva protikladné póly, a napokon prenikavosťou, čím sa rozumie prevládanie niektorej vlastnosti nad ostatnými.

 

Niekoľko psychologických vymedzení pojmu osobnosť:

 • J. B. Watson, zakladateľ behaviorizmu, definoval osobnosť ako „konečný produkt nášho systému zvykov“.
 • H. J. Eysenck hovorí, že osobnosť je viac či menej stabilná a trvajúca organizácia charakteru, temperamentu, intelektu a tela, ktorá determinuje jeho jedinečné prispôsobovanie sa okoliu.
 • Podľa R. B. Cattella je osobnosť to, čo determinuje správanie v definovanej situácii a v definovanom naladení.
 • Z našich autorov, napr. M. Homola (1971, str. 10) definuje osobnosť ako „celok psychickej organizácie, súbor a usporiadanosť psychických vlastností
 • V. Tardy (1964) chápe osobnosť ako individuálnu jednotu človeka, jednotu jeho duševných vlastností a dejov, ktorá je založená na jednote tela
 • a ducha a utváraná a prejavujúca sa v jeho spoločenských vzťahoch.
 • Stručne povedané: osobnosť je človek ako celok po stránke duševnej.
 • F. Hyhlík, M. Nakonečný (1974) hovoria, že v pojme osobnosť sa psychologicky vyjadruje celok duševného života človeka a jeho vzťah k svojmu nositeľovi, t.j. jednota duševného a telesného, celok duševného života človeka z hľadiska jednoty všetkých parciálnych psychických funkcií, celok duševného života vo vzťahu k vonkajším podmienkam existencie človeka, t.j. jednota duševného života človeka a spoločenského života, prejavujúcich sa ako celok“[1].
Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná literatúra:
[1] Viliam kubáni, Všeobecná psychológia, vysokoškolské učebné texty, Prešovská univerzita v Prešove/ Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov 2010, ISBN 978-80-555-0172-7, str. 117-118.

Štruktúra osobnosti

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady