Vytvorené: 28. 02. 2014 Tlačiť

Súhrn pomerne stálych všeobecných vlastností človeka, ktoré tvoria organický celok a ktoré sa prejavujú v jeho správaní. Ide teda o dynamický a relatívne stabilný celostný systém intelektuálnych, sociálno-kultúrnych a morálno-vôľových vlastností jednotlivca, ktoré sa prejavujú v individuálnych osobnostiach v jeho vedomí a činnosti.

Vlastnosti osobnosti sa vyznačujú univerzálnosťou, to znamená, že sú vlastné početnejším skupinám ľudí, ďalej polaritou, keď každá vlastnosť má dva protikladné póly, a napokon prenikavosťou, čím sa rozumie prevládanie niektorej vlastnosti nad ostatnými.

 

Niekoľko psychologických vymedzení pojmu osobnosť:

 • J. B. Watson, zakladateľ behaviorizmu, definoval osobnosť ako „konečný produkt nášho systému zvykov“.
 • H. J. Eysenck hovorí, že osobnosť je viac či menej stabilná a trvajúca organizácia charakteru, temperamentu, intelektu a tela, ktorá determinuje jeho jedinečné prispôsobovanie sa okoliu.
 • Podľa R. B. Cattella je osobnosť to, čo determinuje správanie v definovanej situácii a v definovanom naladení.
 • Z našich autorov, napr. M. Homola (1971, str. 10) definuje osobnosť ako „celok psychickej organizácie, súbor a usporiadanosť psychických vlastností
 • V. Tardy (1964) chápe osobnosť ako individuálnu jednotu človeka, jednotu jeho duševných vlastností a dejov, ktorá je založená na jednote tela
 • a ducha a utváraná a prejavujúca sa v jeho spoločenských vzťahoch.
 • Stručne povedané: osobnosť je človek ako celok po stránke duševnej.
 • F. Hyhlík, M. Nakonečný (1974) hovoria, že v pojme osobnosť sa psychologicky vyjadruje celok duševného života človeka a jeho vzťah k svojmu nositeľovi, t.j. jednota duševného a telesného, celok duševného života človeka z hľadiska jednoty všetkých parciálnych psychických funkcií, celok duševného života vo vzťahu k vonkajším podmienkam existencie človeka, t.j. jednota duševného života človeka a spoločenského života, prejavujúcich sa ako celok“[1].
Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná literatúra:
[1] Viliam kubáni, Všeobecná psychológia, vysokoškolské učebné texty, Prešovská univerzita v Prešove/ Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov 2010, ISBN 978-80-555-0172-7, str. 117-118.

Štruktúra osobnosti

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady