Vytvorené: 08. 03. 2014 Tlačiť

Zavŕšenie prechodu človeka od detstva k dospelosti. V literatúre sa stretneme s označením tejto vývinovej etapy ako s obdobím mládenca  a devy, resp. ako mladistvý vek. Je to obdobie, ktoré začína ukončením pohlavného dospievania a končí nástupom dospelosti. Hypoteticky ho možno ohraničiť rokmi 15 – 16 až 20 – 22.

Po búrlivých rokoch puberty dochádza k určitej stabilizácii pohľadu mladého človeka na svet a vlastnú realizáciu v spoločenských podmienkach. Je to obdobie ustaľovania telesného, ale najmä duševného vývinu, kde sa zvýrazňujú individuálne rozdiely vo všetkých vlastnostiach osobnosti, ktoré je potrebné vo výchove rešpektovať. Adolescent si dotvára svetonázor, formuje mravné zásady, životné ciele, profesijnú orientáciu a najrozmanitejšie postoje k problémom života človeka.

Telesný a pohybový vývin sa ustaľuje, dozrieva, dotvára a jednotlivec nadobúda definitívnu výšku. Trup rastie do dĺžky a zväčšuje sa jeho objem. Možno povedať, že v proporciách jednotlivých častí organizmu dosahuje hodnoty dospelého človeka. Najmä u chlapcov sa stráca detský výraz tváre. Končí sa vývin sekundárnych a terciárnych pohlavných znakov.

Pohyby adolescenta sú koordinované a harmonické. Mnoho jednotlivcov dosahuje vynikajúce športové výkony. Uvedomenie si viacerých predností v telesnom rozvoji a pohybových zručností vytvára základ na správne formovanie a upevňovanie sebavedomia.

Pred vstupom do dospelosti zohráva dôležitú úlohu voľba povolania. Skúsenosti ukazujú, že v tomto smere sa vyskytujú značné problémy, ktoré sú dôsledkom nedostatočnej profesijnej orientácie v predchádzajúcich obdobiach, najmä posledných ročníkov základnej školy.

Kognitívny vývin dosahuje vo väčšine poznávacích procesov vrchol, čo je podmienené aj vysokým prírastkom všeobecných rozumových schopností. Ukazuje sa, že progresívne zmeny intelektových schopností v adolescencii sú v priamom vzťahu k celkovým zmenám osobnosti žiaka.

Mimoriadne dôležitú úlohu pre sebavýchovu adolescenta majú vzory a ideály.

Mravné ideály chlapcov a dievčat sa síce diferencujú, ale prevažuje v nich túžba po dokonalosti a už nie sú vždy viazané iba na nejakú konkrétnu osobu (učiteľ, rodič, literárny hrdina, slávne osobnosti a iné), ale sú to už aj určitým spôsobom zovšeobecnené vzory a ich vlastnosti, ktoré si vysoko cenia a obdivujú a chcú sa im priblížiť.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady