Tlačiť

Dvojrozmerná alebo viacrozmerná sieť jednoduchých procesorových elektronických alebo optických elementov, ktorá dokáže do určitej miery simulovať správanie neurónov v ľudskom mozgu.

Všetky prvky siete sú schopné vyhodnocovať  vstupné signály ako od ostatných neurónov, tak aj od externých zdrojov a reagovať na ne pri prekročení určitej prahovej úrovne zmenou svojho vnútorného stavu a vygenerovaním  výstupného signálu. Funkcie, ktorými sa riadi generovanie nového vnútorného stavu výstupov, sú pre všetky prvky siete totožné a majú deterministický, alebo čiastočne náhodný charakter. Procesorové prvky môžu byť číslicové alebo analógové, spracovanie signálov synchrónne alebo nesynchrónne. Relatívna jednoduchosť prvkov ich predurčuje na to, aby boli vo veľkých počtoch integrované na podložke.

Neurónové počítače predstavujú nový smer v architektúre počítačov. Od predchádzajúcich architektúr sa odlišujú úplným vylúčením centrálneho riadenia. Neurónová sieť sa správa ako programovateľný dynamický systém, kde možno pomocou učenia programovať, ktoré vnútorné veličiny budú stabilné. V súčasnosti sa neurónové počítače využívajú ako koprocesory klasických počítačov na špeciálne aplikácie napr. v oblasti umelej inteligencie.

Neurónové počítače majú schopnosť naučiť sa pomocou príkladov aproximovať  akékoľvek spojité zobrazenia, pričom stredná kvadratická odchýlka aproximacie je minimálna. Ďalšou charakteristickou vlastnosťou je, že pamäť je realizovaná pomocou medzineurónových väzieb, príp. im pridelených váh, ktoré sa menia v priebehu učenia. Dôsledkom je vysoká odolnosť proti poruchám, lebo výpadok funkcie niektorého neurónu alebo porušenie väzby má minimálny vplyv na celkovú funkciu. 

Poznámka
Existuje veľa oblastí, v ktorých sa neurosystémy úspešne uviedli a niet pochýb, že práve ony sa stanú zdrojom pozoruhodných ziskov. Veľa aplikácií pochádza od japonských firiem, ktoré sa v tejto oblasti angažujú najviac. Vyspelosť ich neuro-fuzzy techniky však nie je náhodná. Japonské ministerstvo pre medzinárodný obchod a priemysel (MITI) spracovalo už posledných rokoch minulého storočia projekt, v ktorom je najvyššia priorita prisúdená vývoju neurónovo orientovanej šiestej generácie počítačov.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  E-booky o Moodle Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  zdieľaných v 2016-2017 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady