Tlačiť

Masívne paralelný procesor, ktorý uchováva experimentálne znalosti a vie ich ďalej využívať.

Neurónová sieť napodobňuje ľudský mozog v dvoch aspektoch:

 • poznatky sa zbierajú v neurónovej sieti počas učenia,
 • medzineurónové spojenia (synaptické váhy) sa využívajú na ukladanie znalostí.

Inšpirácia vzniku neurónových sietí vychádza z biologických systémov, inák povedané, ide o simulovanie činnosti mozgu.

Významnou vlastnosťou neurónových sietí je skutočnosť, že svojím spôsobom sú tzv. univerzálnym aproximátorom funkcií. Ak máme systém, ktorého popis je veľmi náročný alebo vlastný systém je natoľko zložitý, že jeho popis je takmer nemožný, môžeme využiť dáta, ktoré do systému vstupujú a im zodpovedajúce výstupy. Na riešenie tejto situácie sa dá využiť neurónová sieť, a to tak, že ju naučíme správať sa ako pozorovaný systém pomocou trénovacích údajov (spomínaných vstupov a výstupov).

Pri neurónových sieťach môžeme rozlišovať 3 základné okruhy:

 • teória neurónových sietí – matematický rozbor činnosti neurónových sietí, problémy neurónových sietí ako dynamického systému vo všeobecnosti, teoretické rozbory návrhu topológie neurónových sietí a podobne,
 • simulácia neurónových sietí – ide o simuláciu neurónových sietí pomocou počítačových systémov. Hlavným problémom simulácie je naučiť niečo neurónovú sieť. Proces učenia je veľmi časovo náročný a vyžaduje veľké výpočtové systémy,
 • implementácia neurónových sietí – ide o implementáciu naučenej neurónovej siete do počítača.

Základným elementom neurónovej siete je neurón. V porovnaní s ľudským neurónom sa dá pomocou počítačov nasimulovať omnoho rýchlejší neurón ako je neurón ľudský. Problémom je však nasimulovať množstvo neurónových spojení podobné aké je v mozgu. Takúto masívne paralelnú neurónovú sieť ešte veľmi dlho nebudeme vedieť nasimulovať. Teda, aj keď vieme dosiahnuť rýchlejší procesný elementneurón, nevieme dosiahnuť taký masívny paralelizmus, ktorý určuje silu celej neurónovej siete.

Rozdelenie činnosti neurónových sietí:

 • fáza učenia – znalosti sa ukladajú do synaptických váh neurónových sietí, ktoré sa počas učenia menia, ide vlastne o zbieranie poznatkov, resp. ich uchovávanie,
 • fáza života – získané znalosti sa využívajú na riešenie konkrétneho problému, pričom sa už synaptické váhy nemenia.

Neurónový počítač

Hodnotenie užitočnosti článku:


  E-booky o Moodle Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  zdieľaných v 2016-2017 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady