Vytvorené: 05. 04. 2014 Tlačiť

Masívne paralelný procesor, ktorý uchováva experimentálne znalosti a vie ich ďalej využívať.

Neurónová sieť napodobňuje ľudský mozog v dvoch aspektoch:

 • poznatky sa zbierajú v neurónovej sieti počas učenia,
 • medzineurónové spojenia (synaptické váhy) sa využívajú na ukladanie znalostí.

Inšpirácia vzniku neurónových sietí vychádza z biologických systémov, inak povedané, ide o simulovanie činnosti mozgu.

Významnou vlastnosťou neurónových sietí je skutočnosť, že svojím spôsobom sú tzv. univerzálnym aproximátorom funkcií. Ak máme systém, ktorého popis je veľmi náročný alebo vlastný systém je natoľko zložitý, že jeho popis je takmer nemožný, môžeme využiť dáta, ktoré do systému vstupujú a im zodpovedajúce výstupy. Na riešenie tejto situácie sa dá využiť neurónová sieť, a to tak, že ju naučíme správať sa ako pozorovaný systém pomocou trénovacích údajov (spomínaných vstupov a výstupov).

Pri neurónových sieťach môžeme rozlišovať 3 základné okruhy:

 • teória neurónových sietí – matematický rozbor činnosti neurónových sietí, problémy neurónových sietí ako dynamického systému vo všeobecnosti, teoretické rozbory návrhu topológie neurónových sietí a podobne,
 • simulácia neurónových sietí – ide o simuláciu neurónových sietí pomocou počítačových systémov. Hlavným problémom simulácie je naučiť niečo neurónovú sieť. Proces učenia je veľmi časovo náročný a vyžaduje veľké výpočtové systémy,
 • implementácia neurónových sietí – ide o implementáciu naučenej neurónovej siete do počítača.

Základným elementom neurónovej siete je neurón. V porovnaní s ľudským neurónom sa dá pomocou počítačov nasimulovať omnoho rýchlejší neurón ako je neurón ľudský. Problémom je však nasimulovať množstvo neurónových spojení podobné aké je v mozgu. Takúto masívne paralelnú neurónovú sieť ešte veľmi dlho nebudeme vedieť nasimulovať. Teda, aj keď vieme dosiahnuť rýchlejší procesný elementneurón, nevieme dosiahnuť taký masívny paralelizmus, ktorý určuje silu celej neurónovej siete.

Rozdelenie činnosti neurónových sietí:

 • fáza učenia – znalosti sa ukladajú do synaptických váh neurónových sietí, ktoré sa počas učenia menia, ide vlastne o zbieranie poznatkov, resp. ich uchovávanie,
 • fáza života – získané znalosti sa využívajú na riešenie konkrétneho problému, pričom sa už synaptické váhy nemenia.

 

 

Neurónové siete v skratke:

Pod týmto pojmom sa skrývajú riešenia, ktoré softvérovo napodobňujú biologické procesy v živom mozgu.

Neurónový počítačUmelá inteligencia ako vedaUmelá inteligencia (AI - Artificial Inteligence), heuristické metódy

x Úvod do teórie neurónových sietí
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady