Vytvorené: 17. 04. 2014 Tlačiť

Môžeme ich charakterizovať ako vklady s pevnou čiastkou (výška vkladu sa behom jeho trvania nemení), ktorú klient ukladá v banke za účelom vyššieho úrokového výnosu (ako napr. pri vkladoch na požiadanie) s tým, že sa po dohodnutú dobu dobrovoľne vzdá možnosti disponovať s vkladom.

Z hľadiska spôsobu časového obmedzenia disponovať s vkladom rozoznávame nasledovné typy termínovaných vkladov:

 • termínované vklady s dohodnutými termínmi splatnosti, ide o vklady deponované v banke na vopred dohodnutú lehotu (od jedného týždňa do niekoľkých mesiacov), pričom termín splatnosti môže byť dohodnutý aj na presne určený deň,
 • termínované vklady s dohodnutou výpovednou lehotou, čo v praxi znamená, že klient môže disponovať s vkladom až po uplynutí určitej dohodnutej lehoty, čomu predchádza nahlásenie požiadavky o výber klientom,
 • termínované vklady predstavujúce kombináciu oboch predchádzajúcich, napr. klient po dohode s bankou môže vybrať vklad najskôr za rok (dohodnutý termín) avšak výber musí oznámiť 30 dní pred splatnosťou (dohodnutá výpovedná lehota).

Úrokové sadzby z termínovaných vkladov majú obvykle nasledujúce vlastnosti:

 • sú tým vyššie, čím väčšia je výška vkladu a čím dlhšia je doba splatnosti (resp. výpovedná lehota),
 • rýchlejšie a pružnejšie sa prispôsobujú vývoju trhovej úrokovej miere, ako je tomu pri úsporných vkladoch,
 • úroková sadzba pri pevných vkladoch (hlavne krátkodobých) je väčšinou stanovená fixne po celú dobu splatnosti,
 • pri vkladoch s výpovednou lehotou sa úroková sadzba mení v priebehu trvania vkladu.

Spôsob úročenia vkladov môže byť stanovený niektorou z nasledujúcich metód alebo ich vzájomnou kombináciou:

 • fixné úročenie - úroková sadzba sa po celú dobu trvania vkladu nemení,
 • pohyblivé úročenie - úroková sadzba je viazaná na určitú sadzbu (základnú sadzbu banky - base rate, REPO tender centrálnej banky, tržnú referenčnú sadzbu - benchmark) a mení sa podľa zmien sadzby, na ktorú je viazaná. Pohyblivé úročenie môže byť koncipované aj voľnejšie, keď je dohodnutá určitá minimálna výška úrokovej sadzby a k jej zmenám dochádza v závislosti na zmenách hladiny úrokových sadzieb,
 • progresívne, prahové úročenie - úroková sadzba sa postupne zvyšuje podľa vopred dohodnutých pravidiel.

Možnosť investovania do termínovaných vkladov využívajú následovné subjekty trhu:

 • obyvateľstvo,
 • podnikateľské subjekty súkromného alebo štátneho sektoru,
 • rozpočtové organizácie,
 • mestá, obce, samosprávy územných celkov.

Pre banku predstavujú termínované vklady dôležitý a stabilný zdroj, ktorý banka môže využívať na istú vopred dohodnutú dobu. V porovnaní s vkladmi na požiadanie sú termínované vklady spojené s nižšími personálnymi a vecnými nákladmi, čo vyplýva z vyšších čiastok a zo skutočnosti, že počas doby trvania vkladu sa s ním „nehýbe“.

Aj keď sú termínované vklady skôr krátkodobej povahy a ich celková výška sa môže v čase meniť, ich určitá časť opäť zostáva banke (podobne ako pri vkladoch na požiadanie) trvalo k dispozícii.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady