Vytvorené: 18. 04. 2014 Tlačiť

Sú sústavné činnosti prevádzkované samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Živnosti sú prevažne malé a stredné podniky pôsobiace vo sfére obchodu, v službách a remeslách, ktoré zvyčajne riadi sám vlastník. Živnostník má ručenie neobmedzené, to znamená, že za straty a záväzky svojho podniku ručí celým svojím majetkom (nielen majetkom podniku). 

Živnosti rozdeľujeme do 3 základných skupín, a to na:

 • remeselné  živnosti,
 • viazané  živnosti,
 • voľné živnosti.

Za remeselné živnosti pokladáme také činnosti, pri ktorých živnostník získava odbornú spôsobilosť (schopnosť vykonávať ich) vyučením a praxou v danom odbore. To znamená, aby získal remeselnú živnosť, potrebuje výučný list alebo iný doklad o potrebnom vzdelaní a trojročnú prax v odbore. Medzi remeselné živnosti patrí napríklad zámočníctvo, opravy áut, kaderníctvo a podobne.

Viazané živnosti sú už náročnejšie činnosti, aj odbornú spôsobilosť získava živnostník iným spôsobom. Zákon presne určuje podmienky na konkrétne živnosti. Ak by sme napríklad chceli získať živnosť v odbore výroba strojov a prístrojov, museli by sme zložiť odborné skúšky (nestačil by nám výučný list). Od 1. 6. 2010 boli do viazaných živností zaradené aj koncesované živnosti.

Voľné živnosti sú činnosti, ktoré si nevyžadujú nijakú odbornú spôsobilosť. Stačí ak živnostník spĺňa všeobecné podmienky. Môže to byť napríklad podomový obchod, predaj v tržnici a podobne.

U všetkých živností vzniká oprávnenie ich prevádzkovania ohlasovaním. Ohlásením vzniká bezprostredne právo živnosť prevádzkovať.

Od 1. 6. 2010 sa zrušil termín „živnostenský list“ a „koncesná listina“ a náhrada tohoto termínu je „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“. V osvedčení o živnostenskom oprávnení sa uvádzajú už všetky predmety podnikania (doteraz bol jeden predmet podnikania na jednom živnostenskom liste).

Živnostníci podnikajú s vlastným kapitálom, dodatočné zdroje získavajú z úveru. Ak individuálny vlastník nemá dostatočne veľký kapitál, ani nemá možnosť získať úver, môže si nájsť na podnikanie spoločníka. U nás v súčasnosti môžeme takýmto spôsobom vytvárať obchodné spoločnosti.

Základné organizačno-právne formy podnikania

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady