Marketingová stratégia 14 – Základné znaky marketingovej stratégie :)

Autor: Viktória Roganská

Vytvorené: 09. 12. 2014 Tlačiť

Každá marketingová stratégia má určité spoločné znaky, bez ktorých by nebola funkčná. Rešpektuje zásady marketingu, ktorými sú uspokojenie potrieb zákazníka (v centre pozornosti je zákazník), orientácia na trh (trhové príležitosti a medzery), zohľadnenie konkurencie, ciele podniku, jeho možnosti a dispozície. Marketingová stratégia slúži na udržanie konkurenčnej výhody podniku prostredníctvom zrealizovaného cieľa (v podobe konkrétneho výrobku, služby, idey) a je úspešná za predpokladu, že náklady, ktoré s jej realizáciou súvisia, boli vynaložené efektívne[1]

Nestačí, že v stratégii je obsiahnutá reakcia na aktuálne udalosti na trhu, sama by totiž tieto udalosti mala ovplyvňovať.  Aby toho bola marketingová stratégia schopná, je nevyhnutné zabezpečiť dostatok informácií o externom prostredí, tieto vedieť vyhodnotiť, spracovať a využiť. Marketingové stratégie sú dlhodobejšieho charakteru, keďže súvisia priamo s víziami a cieľmi podniku[2].

Preukázateľnosťou úspešnosti marketingovej statégie je teda aj časové hľadisko – obdobie, počas ktorého podnik túto využíva bez toho, aby musel stratégiu výraznejším spôsobom upravovať, modifikovať, či dokonca vypracovať nanovo.

[1] Helena Horáková, Strategický marketing. Praha : Grada Publishing, a. s., 2000. 152 s. ISBN 80-7169-996-9.
[2] Dagmar Lesáková a kolektív, Strategický marketingový manažment. Bratislava : Sprint, 2001. 339 s. ISBN 80-88848-90-3.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady