Marketingová stratégia 24 – Informačný systém v malých a stredných podnikoch :)

Autor: Viktória Roganská

Vytvorené: 05. 01. 2015 Tlačiť

Aby si podnik vedel naplánovať svoje aktivity, musí mať komplexné informácie o vývoji v podniku na základe internej analýzy a informácie o vývoji v jeho okolí na základe externej analýzy. Externá analýza pozostáva z analýzy prostredia (makroprostredia), analýzy trhu, analýzy odvetvia, analýzy konkurencie, analýzy dodávateľov, analýzy zákazníka, segmentácie trhu a výberu cieľových skupín a analýzy výrobku. Firma môže zhromaždiť primárne alebo sekundárne  informácie z primárnych alebo sekundárnych zdrojov rôznymi metódami zberu aj v závislosti od toho, či analýza vyžaduje kvantitatívne alebo kvalitatívne informácie.

Komplexná analýza býva často súčasťou samotného plánovacieho procesu a jej rozsah závisí od veľkosti firmy, od odvetvia, v ktorom pôsobí a ktoré môže podliehať častejším zmenám, od geografického dosahu firmy, od vlastností segmentov, ktoré obsluhuje. Malé firmy sa často obávajú, že prevedenie komplexnej analýzy je finančne náročné a preto sa jej vyhýbajú. Ale získavanie informácií nie je len otázkou peňazí. V súčasnosti je napr. internet bohatým zdrojom informácií, len je potrebné vedieť ich vyhľadávať. Maximum informácií sa ďalej malé firmy snažia získať vlastnými zdrojmi z interných zdrojov, od zákazníkov, zamestnancov a ďalších zdrojov.

Na základe získaných informácií podnik prevedie analýzy, ktoré sú preň podstatné. Použité informácie sa uchovávajú v podobe marketingového informačného systému pre ďalšie využitie na rozhodovanie či plánovanie. Menšie firmy si z finančných dôvodov nevytvárajú informačné systémy v takom rozsahu ako veľké firmy alebo vôbec. No pokiaľ si majú udržať konkurenčnú výhodu a zlepšiť svoje rozhodovanie a komunikáciu s jednotlivými zložkami trhu, musia informácie zbierať, uchovávať a využívať. Alternatívu MIS predsatvuje ukladanie dát v počítači v MS Excel, v MS Access či v tlačenej podobe.

Z komplexnej analýzy vychádzajú marketingové ciele, ktoré sú už konkrétnym vyjadrením úloh a dávajú odpovede na otázky:

 • Čoho sa cieľ týka?
 • O koľko sa uvažuje zmena? (objem produkcie, výška predaja, trhový podiel a i.).
 • Na akom trhu? (konkrétne trhové segmenty, na ktoré sa podnik zameria a ktorých potreby chce uspokojovať).
 • Kedy má byť cieľ dosiahnutý? (krátkodobý alebo dlhodobý horizont – mesiace, roky).

Ďalej si podnik podľa vhodne zvolených nástrojov (BCG matice, GE matice, SWOT analýzy, positioningu a Paretovho pravidla) zvolia marketingovú stratégiu. V prípade malých a stredných firiem sa v praxi najčastejšie využívajú stratégie podľa chovania na trhu, teda ofenzívne (útočné) alebo defenzívne (obranné) stratégie a všetky spomenuté nástroje na zhodnotenie situácie, v prípade menších firiem v upravenej forme.     

Pre rozhodnutie podniku o tom, ktoré produkty podporiť v raste, ktoré naopak z trhu stiahnuť, teda pre posúdenie trhového postavenia a ziskovosti produktov a vhodnosti stratégie  prispievajúcej k dosiahnutiu podnikových cieľov v sledovanom časovom období slúži analýza portfólia. Jedným z modelov analýzy portfólia je BCG matica, model vytvorený Bostonskou poradenskou skupinou. Pri vypracovaní analýzy môžu podniku pomôcť otázky v nasledujúcich tabuľkách.

 

Veľkosť trhu   Aký je veľký?
    Ako je rozdelený?
Charakteristika trhu   Kto sú hlavní zákazníci?
    Kto sú hlavní dodávatelia?
    Ktoré hlavné produkty sa predávajú?
Stav trhu   Je to nový trh?
    Je to zrelý trh?
    Je to nasýtený trh?
Aké dobré sú spoločnosti pôsobiace na trhu?   Vo vzťahu k trhu ako celku
    Vo vzťahu jedna k druhej
Distribučné cesty   Ako sa používajú?
Metódy komunikácie   Aké metódy sa používajú?
    Aké typy podpory predaja sa používajú?
Financie   Sú problémy na trhu spôsobené daňami?
    Sú problémy na trhu spôsobené clami?
    Sú problémy na trhu obmedzeniami dovozu?
Právo   Legislatíva
    Technické normy
Vývoj   Aké nové oblasti trhu sa rozvíjajú?
  a Aké nové produkty sa objavujú?
Informácie o trhu

 

Potencionálni zákazníci   Kto sú potencionálni zákazníci?
    Kde sa nachádzajú?
    Kto z nich má na trhu vedúce postavenie?
Podnik samotný   Vyhovujú existujúce produkty zákazníkom?
    Je nutný vývoj produktu?
    Sú požadované úplne nové produkty?
    Aké parametre by mal mať nový produkt?
    Ako je váš podnik vnímaný na trhu?
Konkurencia   Kto sú konkurencia?
    Kde sa nachádzajú?
    Aké produkty vyrábajú, predávajú?
    Aké distribučné cesty používajú?
    Uviedli v poslednej dobe na trh nové produkty?
    Sú s vami porovanteľný vo veľkosti?
  a Pôsobia v rovnakom trhovom sektore ako vy?
Informácie o produkte

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady