Vytvorené: 11. 07. 2016 Tlačiť

Systematická identifikácia vnútorných atribútov organizácie (S, W) a vonkajších faktorov prostredia (O, T), v ktorom pôsobí, a výber stratégie, ktorá tejto situácii najlepšie zodpovedá.

 

 

Použitím tejto metódy – dôkladným rozborom konkrétnej situácie – si manažér vytvára predpoklady na vytvorenie vhodných alternatív a identifikovanie takej, ktorá umožní najlepšie dosiahnuť cieľ. Zakladá sa na logike, že efektívna stratégia maximalizuje silné stránky a príležitosti a minimalizuje slabé stránky a hrozby. Treba ich preto naozaj dôkladne poznať. Zanedbanie niektorej stránky môže mať ďalekosiahle dôsledky pre proces rozhodovania aj pre jeho výsledný efekt.

Skratka SWOT v názve vyjadruje:

Vnútorné faktory – informácie o nich je možné získať skúmaním interného prostredia organizácie (zdrojmi informácií sú interné materiály, rozhovory s ľuďmi, ktorí majú potrebné informácie):

S = Strengths – silné stránky – to, s čím organizácia môže u seba rátať, jej charakteristiky, zložky, zdroje, podmienky, prednosti, ktoré podporujú riešenie problému, dosiahnutie cieľa.

W = Weaknesses – slabé miesta – všetko, čo môže vo vnútri organizácie zabrániť dosiahnuť cieľ, všetky sily pôsobiace proti riešeniu problému.

Vonkajšie faktory – analýza vonkajšieho prostredia organizácie (zdrojmi sú rozbory dostupných relevantných informácií, možné je použiť firmy poskytujúce analýzy, štatistiky, prehľady, prieskumy trendov, prognózy. Vhodná je aj určitá dávka predstavivosti a vizualizácie):

O = Opportunities – príležitosti – zachytáva všetky externé prvky, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť, pomôcť, ktoré je možné dosiahnuť na dosiahnutie cieľa.

T = Threats – hrozby – všetky skutočnosti pôsobiace mimo organizácie, ktoré môžu ohrozovať či úplne zabrániť dosiahnutie cieľa.

Vhodné je zvažovať aj menej pravdepodobné skutočnosti.

Po analýze všetkých prvkov je potrebné určiť, aká stratégia, vzhľadom na ich stav, bude na dosiahnutie cieľa použitá.

 

Matica zobrazujúca súčasti SWOT analýzy
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady