Autor: Eva Letovancová

Tlačiť

Behaviorálna teória manažmentu sa zameriava na zamestnanca v organizačnom kontexte. Jej vznik ovplyvnil industriálnej psychológie (Münsterberg), zakladateľmi boli Mayo, Maslow, Mc Gregor. Hnutie human relations vytlačilo vedecké riadenie ako dominantný prístup. Vrchol hnutia bol v rokoch 1931-1940. Organizačné správanie, súčasná perspektíva teórie riadenia, vychádza z interdisciplinárneho základu a uznáva komplexnosť ľudského správania v organizačných podmienkach. Organizačné správanie naberá silu na konci roka 1950 a je aj v súčasnosti centrom záujmu výskumníkov aj manažérov.  

K rozvoju teórie a praxe manažmentu behaviorálna teória prispela najmä tým, že upozornila na dôležitosť motivácie, skupinovej dynamiky a iných interpersonálnych procesov v organizácii, zamerala na tieto procesy pozornosť manažérov a zmenila pohľad na zamestnancov ako zdroj hodnôt.

Možné je stretnúť sa aj s určitými výhradami k aplikácii behaviorálnej teórie. Je zložité predikovať správanie jednotlivca, keďže je veľmi komplexné. Niektorí manažéri nie sú ochotní prijať množstvo behaviorálnych konceptov, a preto ich nepoužívajú. V neposlednom rade môžeme nájsť obmedzenia aj na strane teoretikov. Súčasné výskumné zistenia vedcov často nie sú komunikované v pochopiteľnej forme pre praktických manažérov, najmä v súvislosti s prínosmi, ktoré aplikovanie teórie môže mať. Pochopenie správania pracovníkov ako jednotlivcov ako aj členov skupiny je však pre riadiacu prax nevyhnutnosťou.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Eva Letovancová, Psychológia v manažmente, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského,  vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2007, ISBN-978-80-223-2307-9.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady