Autor: Eva Letovancová

Tlačiť

Z troch škôl riadenia je kvantitatívna teória najnovšia, vyvinula sa po 2. svetovej vojne.

Stručne povedané, používa kvantitatívne techniky na riešenie problémov a rozhodovanie. Kvantitatívne riadenie sa zameriava na rozhodovanie, ekonomickú efektívnosť, formálne matematické modely a použitie počítačov.

Delí sa zhruba na tri časti:

a) Veda o riadení, ktoré ma podobné znenie ako vedecké riadenie (Taylor a i.). Rozdiel je v tom, že sa zameriava špecificky na rozvoj matematických modelov, reprezentujúcich systém, proces, vzťah. Cieľom je urobiť rozhodnutie o probléme alebo určiť niekoľko najlepších alternatív v rozhodovacom proces (vzťahuje sa k technikám plánovania a rozhodovania).

b) Operačné riadenie, ktoré obsahuje menej matematiky a je štatisticky sofistikované. Môže byť priamejšie aplikované do riadiacich situácií. Možno ho chápať ako druh aplikovanej vedy o riadení. Môže sa týkať všetkých aktivít organizácie. Ide o riadenie súpisu majetku, lineárne programovanie, tvorba cien, optimálne množstvá výroby, program výroby. Využívané je najmä na technickú a ekonomickú stránku výroby.

c) Riadiaci informačný systém. Ide o dodávanie informácií manažérom, na ktoré sú potrebné databáza, hierarchická informačná štruktúra a organizácia pomáhajúca rozhodovanie (ak nie je systém, existujú len samostatné databázy jednotlivých oddelení, je sťažené získavanie informácií potrebných na rozhodnutie). Cieľom je poskytnúť manažérom informácie, ktoré potrebujú aby urobili informované rozhodnutia, k čomu potrebujú údaje o organizácií aj o okolitom prostredí.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Eva Letovancová, Psychológia v manažmente, Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského,  vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2007, ISBN-978-80-223-2307-9.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady