Autor: Michal Székely

Tlačiť

Rok 2009 možno považovať za obdobie vzniku NoSQL databáz. V súčasnom období je ich zhruba 1500 typov. Tieto databázy sú charakteristické len krátkodobým vývojom, a z toho dôvodu nepretržite dochádza ku chybám, ktorých odstraňovanie skvalitňuje funkcionalitu.

K samotnému popisu databázy sa využíva dátový logický model. V NoSQL databázach sa aj napriek tejto skutočnosti uprednostňuje odlišný prístup, v ktorom sa nepoužívajú predpísané normy, na základe ktorých sa následne používajú rozličné terminológie. Vytráca sa rozdiel medzi konceptuálnym a databázovým pohľadom na dáta. Skupina NoSQL databáz sa dá rozčleniť na základe dátového modelu, avšak napriek tomu sú medzi jednotlivými databázami obrovské rozdiely (Abadi, 2010). NoSQL databázy sa neriadia striktne ACID garanciami (atomicity, consistency, isolation, durability), ale uprednostňujú poskytovanie vysokého výkonu. Pre NoSQL databázy sa zaviedol BASE model, ktorý je zameraný na flexibilitu (tabuľka 1).

 

Tabuľka 1  Porovnanie vlastnosti jednotlivých modelov ACID vs. BASE[1]

ACID

x

BASE

Silná konzistencia

 

Slabá konzistencia

Izolovanosť

 

Dostupnosť na prvom mieste

Zameranie na „commit“

 

Zameranie na „Best effort“

Vnorené transakcie

 

Približné odpovede

Dostupnosť

 

Agresívnosť

Konzervatívna

 

Jednoduchšia

Náročné zmeny

 

Jednoduchší vývoj

 

Uviedli sme, že tento model BASE je nerelačný a ďalej je možné rozdeliť na modely:

V roku 2000 na sympóziu o distribuovaných systémoch (Towards Robust Distributed Systems), vyslovil Eric Brewer CAP teorém (consistency, avaliability, patriotion tolerance), ktorý je dnes uznávaný širokou NoSQL komunitou a ovplyvnil aj dizajn nerelačných databáz. CAP teorém tvrdí, že databáza môže splniť iba dve požiadavky z troch (obrázok 1).

– Konzistencia (Consistency) – všetci používatelia databáz vidia rovnaké dáta, aj v prípade protichodných aktualizácií.

– Dostupnosť (Availability) – vždy je možné získať nejakú verziu dát. Znamená to, že každá požiadavka je obslúžená, úspešne alebo neúspešne.

– Tolerancia (Partition tolerance) – databáza je schopná fungovať dobre aj v prípade, že niektorá časť systému vypadne.

 

Obrázok 1: Teorém CAP s databázami, ktoré „zvoliť“ CA, CP a AP [2]

 

[1] Zdroj tabuľky 1: STRAUCH, C. NoSQL Databases. [online] 2015. [cit. 08. 05 2015.] Dostupné na internete:  <http://www.christof-strauch.de/nosqldbs.pdf>.
[2] Zdroj Obrázku 1:  LOURENCO, A. Journal of Big Data. [online] 2015. [cit. 15. 9 2015.] Dostupné na internete:  <http://www.journalofbigdata.com/content/2/1/18/figure/F1>.
Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná interná „literatúra“:
· Michal Székely,Využitie NoSQL databáz v súčasných webových aplikáciách, Nitra 2016.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady