Tlačiť

1. Nakreslite schému zapojenia priameho riadenia jednočinného pneumatického valca. Schému zapojte.   

2. Nakreslite schému zapojenia nepriameho riadenia jednočinného pneumatického valca. Schému zapojte.   

3. Nakreslite schému zapojenia priameho riadenia dvojčinného pneumatického valca. Schému zapojte.   

4. Nakreslite schému zapojenia nepriameho riadenia dvojčinného pneumatického valca. Schému zapojte.   

5. Nakreslite schému a zapojte jednočinný valec, ktorého vysúvanie budete ovládať logickou funkciou AND.  

6. Nakreslite schému a zapojte jednočinný valec, ktorého vysúvanie budete ovládať logickou funkciou OR. 

7. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie, pri ktorom vysúvanie jednočinného valca budete ovládať funkciu AND, OR a NAND.

8. Nakreslite schému zapojenia nepriameho riadenia dvojčinného pneumatického valca. V zapojení regulujte rýchlosť vysúvania a zasúvania valca škrtiacimi ventilmi. Schému zapojte.   

9. Nakreslite schému zapojenia nepriameho riadenia dvojčinného pneumatického valca. Automatické cyklické vysúvanie a zasúvanie valca realizujte koncovými spínačmi. Schému zapojte.   

10. Nakreslite schému zapojenia riadenia jednočinného pneumatického valca. Jeho vysúvanie riaďte z dvoch miest. Schému zapojte.   

11. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zadanie:

Podávač obrobkov.

Zostrojte automatické zariadenie pre postupné zasúvanie obrobkov do kaliacej pece. Automatický podávač má dva valce. V prvom kroku prvý valec umiestni na kovovú mriežku 5 obrobkov, v druhom kroku druhý valec zasunie mriežku s 5 obrobkami do kaliacej pece.   

12. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zadanie:

Dávkovač PVC granúl.

Zostrojte zariadenie na poloautomatické dávkovanie žltých, červených a modrých PVC granúl do miešača lisovacieho zariadenia. Výslednú farbu lisovaného výrobku určuje pomer granúl, preto je nutné zabezpečiť ich presné dávkovanie. Pracovník zariadenia obsluhuje dávkovače stlačením tlačidiel, ktoré otvoria klapku požadovaného zásobníka na 5 sekúnd. Ak je napríklad požadovaná fialová farba výliskov, je potrebné otvoriť červený aj modrý zásobník trikrát, čo je dané maximálnou kapacitou miešača lisovacieho zariadenia. 

 

13. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zadanie:

Uzatváranie ventilu.

Dvojčinným motorom bude dvojpolohovo ovládaný uzatvárací ventil potrubia. Pri stlačení tlačidla dôjde k otvoreniu, po uvoľnení k uzatvoreniu ventilu.

14. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zadanie:

Triedenie brikiet.

Horúce a vychladené brikety sú triedené do dvoch kontajnerov pomocou pneumatického zariadenia. Zo vstupného dopravníka sú horúce brikety presúvané horným dopravníkom, vychladené dolným dopravníkom. Po stlačení tlačidla sa nastaví piest triediča do vysunutej polohy, brikety odchádzajú horným dopravníkom. Po uvoľnení tlačidla sa piest zasunie, brikety odchádzajú spodným dopravníkom. 

15. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Darčekové balenie fliaš.

16. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Triedičku balíkov podľa veľkosti.

17. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Otváranie a zatváranie dverí jedným tlačidlom.

18. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Zapojenie s AND a rýchloodvzdušňovacím ventilom.

19. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Automatické zasúvanie kvádrov do zásobníka.

20. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Riadenie raziaceho zariadenia z dvoch miest.

21. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Riadenie raziaceho zariadenia bezpečnostné.

22. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Posúvanie valcov 1A+ 2A+ 1A– 2A–.

23. Nakreslite schému zapojenia a zapojte zapojenie:

Posúvanie valcov 1A+ 2A+ 2A– 1A–.

24. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Kontrola dodávky v čase.

Po začiatku smeny má linkový zamestnanec 35 sekúnd na vychystanie a posunutie výrobku na dopravníkový pás. Ak to nestihne, musí byť o tom informovaný jeho vedúci, ktorý následne príde opäť spustiť cyklickú prevádzku.

25. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Balenie mäsa.

26. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Cyklický pohyb dosky stola.

27. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Preprava rožkov.

28. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Kontrola povrchu výrobkov CCD kamerou.


29. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Otváranie a zatváranie chladničky.


30. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Polohovanie gulôčok.

31. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Premiestňovanie tesnenia.


32. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Presúvanie kvádra.


33. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Triedenie balíkov.


34. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Umývanie fliaš.


35. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Balenie výrobkov do krabíc.


36. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Výrobná linka na PVC mištičky.

37. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Presúvanie krabíc dopredu dozadu.

38. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Presúvanie krabíc jedným smerom.

39. Nakreslite schému zapojenia a overte zapojenie:

Zatváranie fliaš vrchnákom.

  

81. Vypočítajte príklad

Vypočítajte, ako sa zmení absolútny tlak vzduchu p1 = 101 325 Pa zmenou objemu V1 = 1 m3 na objem V2 = 0,5 m3 => p2 = ?

 

82. Vypočítajte príklad

Vypočítajte, ako sa zmení objem vzduchu V1 = 100 m3 zvýšením teploty T1 = 0 °C na teplotu T2 = 20 °C => V2 = ? 

 

83. Vypočítajte príklad

Vypočítajte, ako sa zmení tlak vzduchu p1 = 0,2 MPa zvýšením teploty T1 = 20 °C na teplotu T2 = 80 °C => p2 = ?

 

84. Vypočítajte príklad

Pneumatický valec je vystavený 6 barom. Účinnosť valca je 85 %. Piest má priemer D = 50 mm, piestnica má priemer d = 20 mm.

Vypočítajte silu na piest F
a) pri vysunutí a
b) pri zasunutí valca.

 

85. Vypočítajte príklad

Zistite teoretický priemer dvojčinného pneumatického valca, ktorý musí pri tlaku vzduchu 0,6 MPa vyvinúť silu 1 600 N.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Simulácie Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?) do 13.7.2019
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady