Vytvorené: 25. 08. 2018 Tlačiť

Značka

 

Súčiastka, ktorá pozostáva zo spínača, magnetickej cievky so železným jadrom (elektromagnetu), kotvy a viacerých zapínacích a rozpínacích kontaktov prúdových okruhov.

Aktivuje sa privedením napätia. Pôsobením elektrického prúdu na cievku vznikne elektromagnet, ktorý pritiahne kotvu a tá súčasne zapne spínacie kontakty alebo rozopne rozpínacie kontakty prúdových okruhov. V stave bez prúdu kotva odpadne. Kontakty sa potom vrátia do svojej východiskovej polohy.

 

 
Skutočné relé
x
Princíp

 

Princíp inak
Princíp v skutočnosti

 

 
Zloženie relé
10 – pružina so spätným postavením
20 – cievka relé
30 – kotva
40 – izolácia
50 – kontakt
60 – jadro cievky
A1, A2 – prípojky cievky
1, 2, 4 – pripojenia kontaktov
Prierez
x  

 

Fotografie relé

 

Druhy relé podľa času spínania/rozpínania (prepínania) kontaktov:

 • bežné – kontakty prepína okamžite,
 • časové – kontakty prepína s oneskorením vtedy, keď je na cievku priložené napätie alebo napätie odpojené.

Rozoznávame:

 • časové relé s oneskorením príťahu – kontakty sa prepínajú s oneskorením,
 • časové relé s oneskorením odpadu – kontakty odpadajú s oneskorením.

 

x
 
S oneskorením príťahu
 
S oneskorením odpadu
Značky a priebehy napätí na časových relé

 

Zapojovaciu značku relé tvorí značka pre magnetickú cievku (obdĺžnik), spínacie kontakty a mechanické spojenie medzi nimi (kotva).

Mechanické spojenie sa zobrazuje čiarkovanou čiarou, elektrické spojenia sa zobrazujú plnými čiarami.

Na zapojovacie značky časových relé sa zakresľuje polkruhovitý oblúk. Začiernené pole označuje relé s oneskorením odpadu, pole s krížom označuje časové relé s oneskorením príťahu.

 

Príklady zapojovacích značiek
     
Bežné relé
Časové relé
s oneskorením odpadu
Časové relé
s oneskorením príťahu

  

Značenie kontaktov (prípojok)

Kontakty na zapojenie prúdových okruhov sa označujú dvoma číslami:

 • prvé číslo, tzv. poradové číslo – označuje poradie kontaktov,
 • druhé číslo, tzv. funkčné číslo – udáva typ kontaktu.

A2, A1 označujú výstup, resp. vstup cievky.

 

 

Funkčné čísla
x
Typ kontaktu
1 – 2
 
rozpínací kontakt
3 – 4
 
zapínací kontakt
1 – 2 – 4
 
prepínací kontakt
5 – 6
 
rozpínací kontakt s omeškaním
7 – 8
 
zapínací kontakt s omeškaním
Tabuľka rozdelenia funkčných čísel podľa normy

 

x
Funkčné čísla pre zapínací kontakt
 
Funkčné čísla pre rozpínací kontakt
 
Funkčné čísla pre prepínací kontakt
 
Funkčné čísla pre rozpínací kontakt
s oneskorením odpadu
 
Funkčné čísla pre zapínací kontakt
s oneskorením príťahu

 

Najčastejšie zapojenia relé:

 • obvody so samoprídržou - v tomto obvode je možné pomocou krátkeho stlačenia dvoch tlačidiel zapnúť resp. vypnúť elektrický obvod,
 • obvody pre postupné spínanie - v tomto obvode je možné spínanie len v určitom poradí,
 • obvody pre blokované spínanie (blokovací obvod) - blokovací obvod blokuje súčasnú funkciu dvoch zapojení. Napríklad otáčanie vľavo a otáčanie vpravo.

 

Elektronické počítadlo impulzov (počítacie relé)

 

Použitie rôznych druhov relé v semafore

 

x Štruktúra relé xx x

Relé s oneskorením odpadu

Relé s oneskorením príťahu

xx

x Semafór na železničnom priecestí

 

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• https://www.biblioteka.sk/encyklopedia/?pojem=Rel%C3%A9.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady