Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 28. 12. 2018 Tlačiť

Už do starovekého Egypta a Grécka – siahajú počiatky rysovania, keď prax nútila človeka zobrazovať priestorové útvary na rovinu.

Euklides a deti pri vyučovaní geometrie

Počas feudalizmu – sa rysovanie rozvíjalo v rámci remesiel a najmä staviteľského umenia.

V počiatkoch kapitalizmu – k zdokonaleniu spôsobov rysovania prispeli presnejšie rysovacie pomôcky (rysovadlá a papier). Rozvoj rysovania ako učebného predmetu súvisel so zakladaním odborných škôl technického zamerania.

Na Slovensku v 18. storočí – sa rysovanie vyučovalo v Baníckej škole, neskôr v Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici (Samuel Mikovíni).

Od 2. polovice 19. storočia (po thunovskej reforme)– sa rysovanie vyučovalo aj na všeobecnovzdelávacích školách (gymnáziách a reálkach).

Za prvej Československej republiky – sa rysovanie vyučovalo na meštianských školách s merbou, na gymnáziách a reálkach ako samostatný učebný predmet alebo s deskriptívnou geometriou.

Po roku 1948 – sa rysovanie rozvíjalo ako súčasť všeobecného a odborného vzdelávania v jednotnej školskej sústave na školách 2. a 3. stupňa ako povinný, prípadne voliteľný nepovinný predmet, aj ako súčasť technického kreslenia.

Učebnice rysovania a technického z rokov 1951 a 1955

Po obsahovej prestavbe roku 1976 – sa rysovanie vyučovalo v ZŠ v 8. ročníku v učebnom predmete matematika; na gymnáziách v rámci nepovinných a voliteľných predmetov deskriptívna geometria, technické kreslenie, základy výroby a odbornej prípravy (strojárstvo, elektrotechnika, stavebníctvo), v stredných odborných školách a v SOU prevažne v technickom alebo odbornom kreslení.

V 90. rokoch 20. storočia – sa na gymnáziách vyučovalo rysovanie v predmete Základy odbornej prípravy.

Aj dnes – má rysovanie významné miesto v systéme polytechnickej výchovy, rozvíja priestorovú predstavivosť žiakov, estetické cítenie, zmysel pre presnosť, vytrvalosť a dôslednosť v práci.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady