Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 28. 12. 2018 Tlačiť

Už do starovekého Egypta a Grécka – siahajú počiatky rysovania, keď prax nútila človeka zobrazovať priestorové útvary na rovinu.

Euklides a deti pri vyučovaní geometrie

Počas feudalizmu – sa rysovanie rozvíjalo v rámci remesiel a najmä staviteľského umenia.

V počiatkoch kapitalizmu – k zdokonaleniu spôsobov rysovania prispeli presnejšie rysovacie pomôcky (rysovadlá a papier). Rozvoj rysovania ako učebného predmetu súvisel so zakladaním odborných škôl technického zamerania.

Na Slovensku v 18. storočí – sa rysovanie vyučovalo v Baníckej škole, neskôr v Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici (Samuel Mikovíni).

Od 2. polovice 19. storočia (po thunovskej reforme)– sa rysovanie vyučovalo aj na všeobecnovzdelávacích školách (gymnáziách a reálkach).

Za prvej Československej republiky – sa rysovanie vyučovalo na meštianských školách s merbou, na gymnáziách a reálkach ako samostatný učebný predmet alebo s deskriptívnou geometriou.

Po roku 1948 – sa rysovanie rozvíjalo ako súčasť všeobecného a odborného vzdelávania v jednotnej školskej sústave na školách 2. a 3. stupňa ako povinný, prípadne voliteľný nepovinný predmet, aj ako súčasť technického kreslenia.

Učebnice rysovania a technického z rokov 1951 a 1955

Po obsahovej prestavbe roku 1976 – sa rysovanie vyučovalo v ZŠ v 8. ročníku v učebnom predmete matematika; na gymnáziách v rámci nepovinných a voliteľných predmetov deskriptívna geometria, technické kreslenie, základy výroby a odbornej prípravy (strojárstvo, elektrotechnika, stavebníctvo), v stredných odborných školách a v SOU prevažne v technickom alebo odbornom kreslení.

V 90. rokoch 20. storočia – sa na gymnáziách vyučovalo rysovanie v predmete Základy odbornej prípravy.

Aj dnes – má rysovanie významné miesto v systéme polytechnickej výchovy, rozvíja priestorovú predstavivosť žiakov, estetické cítenie, zmysel pre presnosť, vytrvalosť a dôslednosť v práci.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady