Atribúty vyučovacieho procesu (nielen) na vysokej škole :)

Autor: Vašutová Jaroslava

Tlačiť

Vyučovací proces na vysokej škole by vo všeobecnosti mali charakterizovať tieto atribúty:

 • Kvalita výučby a ovplyvňovanie záujmov študentov

Učiteľ má vedieť fundovane vysvetliť pojmy, zákonitosti, metódy, vzťahy a to tak, aby ich študenti nielen pochopili, ale aby ich aj zaujali a stimulovali k ďalšiemu poznávaniu. Učivo má prezentovať aj názorne a v štruktúrach.

 • Záujem o študentov, rešpektovanie študentov

Učiteľ má poskytovať priestor na vyjadrovanie názorov študentov, podnecovať diskusiu, svojim modelom správania sa má ovplyvňovať správanie sa študentov.

 • Primerané hodnotenie a spätná väzba

Primerané hodnotenia je spojené s plnením študijných povinnosti študenta a považuje sa za náročnú výučbovú situáciu. Od učiteľa sa vyžaduje objektívnosť, značná sústredenosť a schopnosť porovnávať, diferencovať.

 • Jasné ciele a intelektuálne podnety

Učiteľ má zabezpečiť kompatibilitu cieľov vzdelávania s výsledkami štúdia, premietnutie cieľov do stanovených študijných požiadaviek. Má mať takú profesionálnu úroveň, aby zaručoval množstvo intelektuálnych podnetov pre svojich študentov.

 • Samostatnosť a aktívne zapojenie študentov do výučby

Študent by mal byť zodpovedný za svoje štúdium a dosiahnuté výsledky, preto by mal učiteľ vytvoriť vo vyučovacom procese podmienky pre jeho intelektové aktivity. Dosiahne sa to zadávaním individuálnych alebo skupinových úloh a vytvorením priestoru pre prezentáciu dosiahnutých výsledkov a výstupov.

 • Učenie sa od študentov

Učiteľ by mal spoznávať študentov ako rozvíjajúce sa osobnosti, skúmať ich učebné štýly, odhadovať ich reakcie, zisťovať ich študijné možnosti, brať do úvahy ich názory a kritiku a podobne. Všetky tieto informácie by mal následne zahrnúť do svojich vyučovacích postupov a stratégií.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady