Ďalšie druhy rýmov: rýmové echo, gramatický rým, koncový rým, vnútorný rým :)

Autor: Michal Harpáň

Vytvorené: 21. 05. 2019 Tlačiť

Rým možno deliť aj z hľadiska rozsahu, povahy a dokonalosti zvukovej zhody.

Podľa toho rozlišujeme rýmy:

 • absolútny (alebo homonymný, identický),
 • neúplný,
 • bohatý,
 • grafický a podobne.

Napríklad absolútny (homonómny) rým je v Kraskových Baníkoch:

„Idú už, apage! Idú už čakaní,
kahance rozžaté, za pásom čakany!“

Zvláštny druh homonymného rýmu je tzv. rýmové echo: koncové slovo jedného verša sa celé zvukovo opakuje v koncovom slove druhého verša:

Slovenský ty Rím – a snáď i krajší nad Rím –  
So zvonivou šnúrou perál nad záňadrím...  
  Viliam Turčány: Rodná rovina

Na základe gramatickej povahy rýmových slov rozlišujeme rým:

 • gramatický,
 • kmeňový,
 • vštepný.

Gramatický rým sa inak volá planý a utvorený je zo slov rovnakého druhu a tvaru (napríklad rýmovanie slovies v neurčitku: chodiť – brodiť).

Z aspektu umiestnenia vo verši rozlišujeme rým:

 • koncový,
 • vnútorný
 • čelný.

Najčastejší je koncový rým, ale sa často stretneme aj s vnútorným rýmom (rýmujú sa dva podverše v rámci toho istého verša), ktorý sa vyskytuje aj v básňach ináč nerýmovaných. Používal ho aj Michal Babinka (napríklad v poéme Príchodzí sa nevracajú: mŕtvi snívajú mŕtvych kým holý život vôkol sa tmolí“.) 

Rým, funkcie rýmu: eufonická, rytmická, stavebná a sémantická, asonancia, rýmovka, druhy rýmov: ženský a mužský; združený (párny), striedavý, obkročný, prerývaný, postupný, tyrádový, sporadickýRým vo vývinových obdobiach poézie a v próze

x Vybrané kapitoly z teórie poézie
Zdroje
Prevzaté a upravené z:
• Michal Harpáň, Teória literatúry, ESA, Bratislava, 1994, ISBN 80-85684-05-5.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady